Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Luleå stift

  Genom Luleå stifts diakonala verksamhet finns det möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd från de stiftelser som Luleå stift förvaltar. Stödet kallas även diakonalt stöd.


  Ansökningsperioder:  Ansökningar tas emot 1 mars-15 april respektive 1 september- 15 oktober. Handläggning av ansökningar startar efter sista ansökningsdag.

  Beslut tas: senast en månad efter sista ansökningsdag.

  Utbetalning sker: 10 juni respektive 10 december. Om den 10:e infaller under helgdag sker utbetalning på närmast föregående bankdag.

  Yttrande
  För att Luleå stift ska kunna fatta ett beslut ska den lokala församlingen/pastoratet lämna ett yttrande, i första hand undertecknat av en diakon. Den som undertecknar yttrandet ska också ange vilken stiftelse ansökan avser.

  OBS! Boka in ett personligt möte med den sökande och be alltid att få se underlag som styrker de uppgifter den sökande lämnar samt legitimation (ifall du inte har mycket god personkännedom). NYTT är att årsinkomst ska anges och styrkas med att uppvisa senaste beslut om slutlig skatt.                    

  Komplett ifylld

  För att ansökan ska kunna behandlas är det viktigt att både själva ansökan och församlingens yttrande är komplett ifyllda. Saknas uppgifter fördröjs beslutet och ansökan kan avslås. En förutsättning för bifall till ansökan är att den avser bidrag till sådant ändamål som föreskrivs i respektive stiftelses stadgar. (se högerspalten).

  Personuppgiftsbehandling
  Personuppgifter rörande den sökande anges endast i ansökningsblanketten. I yttrandet och annan kommunikation med stiftet kan initialer användas. Underlag som styrker de uppgifter den sökande lämnar hanteras så att du ber att få se dem vid första besöket med den sökande. Gör de noteringar som behövs för ditt yttrande. Den sökande tar sedan med sig underlagen hem. De ska INTE skickas in eller behållas av församlingen/pastoratet. Se yttrandeblanketten för att få vägledning i vilka handlingar som behöver visas upp.​                                

  Fyll i via dator och skriv ut
  Yttrandeblanketten ska fyllas i på dator, skrivas ut och undertecknas innan den skickas in. Alla frågor ska besvaras. Under rubriken "Övrigt av betydelse..." skriver du in sådant som du bedömer är av vikt men som inte framgår någon annanstans samt skriver en motivering för ditt förslag till beslut. Som hjälp kan du ha frågorna under Diakonalt förhållningssätt i riktlinjerna. Sätt kryss i ruta för den stiftelse du tycker passar bäst. Endast ett alternativ ska väljas. Skriv in ditt förslag till beslut och glöm inte att ange vilket belopp du föreslår om du kryssat i rutan för bifall. 

   

  Ansökan och yttrande skickas till:

   

  Luleå stift
  Att: Maria Berg
  Box 942
  971 28 Luleå

  Redaktör
  Ola Johansson, Stiftskansliet i Luleå stift
  Innehållsansvarig
  Lena Lindström, Stiftskansliet i Luleå stift
  Uppdaterad
  2020-02-27
  X
  Dokumentid: 815370- Webid: 21094 - Unitid: 12