Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Luleå stift

  Diakonala stiftelser

  Ansökningstiden för 2021 har nu passerat. Nästa ansökningsperiod är 1 september-15 oktober 2022

  Här hittar du information som riktar sig till den sökande (Luleå stifts externa hemsida)

  Information till församlingen

  OBS! Ny yttrandeblankett och ny ansökningsblankett publiceras under augusti månad 2022. Därför finns inte dessa filer tillgängliga här just nu. 

  Läs igenom filerna nedan för att få en uppfattning om policy för stiftelserna, stiftelsernas ändamål och hur blanketterna ser ut. Särskilt yttrandeblanketten är mycket förenklad.

  Ansökningsperiod  

  Från och med 2021 tas ansökningar emot under perioden 1 september- 15 oktober. Ansökningar ska vara stiftelserna tillhanda senast 15 oktober.

  Ansökan, yttrande och bilaga postas till: Luleå stiftsförvaltade stiftelser, Box 942, 97128 LULEÅ 

  E-post ska aldrig användas för att skicka handlingar till stiftelserna

  Handläggning av ansökningar startar efter sista ansökningsdag.

  Yttrande med checklista

  För att ansökan om bidrag ska anses fullständig måste yttrandet vara signerat av anställd diakon/präst/diakonimedarbetare i den sökandes hemförsamling inom Luleå stift. Denne är ansvarig för att kontrollera och intyga att uppgifterna stämmer.

  Yttrandeblanketten fylls i, skrivs ut och undertecknas innan den skickas in i samma försändelse som den ansökan yttrandet gäller. Följ checklistan i mötet med den sökande och kontrollera att den efterfrågade bilagan bifogas för alla som är berörda. Inga övriga bilagor ska skickas in.  

  Personuppgiftsbehandling

  Personuppgifter rörande den sökande anges endast i ansökningsblanketten. I yttrandet och annan kommunikation med stiftelsehandläggaren kan initialer användas om det behövs. Underlag som styrker de uppgifter den sökande lämnar hanteras så att du ber att få se dem vid första besöket med den sökande. Gör de noteringar som behövs för ditt yttrande. Den sökande tar sedan med sig underlagen hem, utom den kopia av beslut om slutlig skatt som är obligatorisk bilaga till ansökan. Inga underlag ska behållas av församlingen/pastoratet.

  Det är viktigt att den sökande är fullt medveten om hur personuppgifterna behandlas. Mer information i länken nedan. 

  Länk till sidan om personuppgiftsbehandling 

                                                   

  Redaktör
  Ola Johansson, Stiftskansliet i Luleå stift
  Innehållsansvarig
  Lena Lindström, Stiftskansliet i Luleå stift
  Uppdaterad
  2021-11-30
  X
  Dokumentid: 815370- Webid: 21094 - Unitid: 12