Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Luleå stift

  Riktlinjer för barnkonsekvensanalys (BKA)

  Till varje bidragsansökan som skickas till Luleå stift måste en barnkonsekvensanalys (BKA) göras och skickas med. Att göra en BKA handlar om att ta reda på hur barn kommer att påverkas av ett beslut och aktivt förhålla sig till detta, med utgångspunkt i barnets bästa.

   

  Församlingen eller pastoratet ska i en barnkonsekvensanalys beskriva, bedöma och föreslå, så att kyrkorådet och stiftsstyrelsen kan besluta, men även följa upp verksamhetens samt bidragets inverkan på barn.

  Hitta inspiration i församlingsinstruktionen
  I församlingens/pastoratets församlingsinstruktion (FIN) finns en BKA med kartläggning och analys, som ni kan hämta inspiration från när ni genomför den BKA som hör samman med er bidragsansökan. Skicka däremot inte in den som redan finns i FIN, utan upprätta en särskild BKA för varje bidragsansökan.

  Besvara dessa frågeställningar
  Det finns ingen bestämd mall för hur en barnkonsekvensanalys ska se ut. I stället besvarar ni följande frågor, som ni sedan bifogar med er bidragsansökan:

  • Finns synpunkter från barn inhämtade rörande ärendet/beslutet?
  • Hur berörs barn (0-18 år) av beslutet?
  • Vad i kartläggningen kan vara särskilt viktigt att beakta i det aktuella fallet?
  • Ges barn med olika förutsättningar möjlighet att delta på lika villkor, eller finns det något som hindrar detta?
  • Hur beaktas barnets bästa i beslutet?
  • Bidrar beslutet till barns hela utveckling, eller finns något som hindrar detta?
  • Vilken inverkan har beslutet på barn som har någon funktionsnedsättning när det gäller deras rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv samt möjligheter att aktivt delta i samhället?
  • Vilken inverkan har beslutet på barn som tillhör minoritetsgrupper eller ursprungsbefolkningen?   

  Redaktör
  Ola Johansson, Stiftskansliet i Luleå stift
  Innehållsansvarig
  Maria Berglund, Luleå stift
  Uppdaterad
  2021-06-22
  X
  Dokumentid: 1254776- Webid: 21094 - Unitid: 12