Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Luleå stift

  Beslutande organ

  Foto: Håkan Sjunnesson

  Kyrkomötet

  Svenska kyrkans högsta beslutande organ är kyrkomötet.
  Läs mer om kyrkomötet

  Stiftsfullmäktige

  Stiftets högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige som består sedan ett beslut i november 2012 av 51 ledamöter. Stiftsfullmäktige utses i samband med kyrkovalet vart fjärde år. Valet av ledamöter sker genom direktval på samma sätt som exempelvis valet till landstingsfullmäktige. De personer som väljs har nominerats av de olika nomineringsgrupper som valt att registrera sig i kyrkovalet. Grunden för stiftets ekonomi är den regionala kyrkoavgiften. Stiftsfullmäktige beslutar om stiftets budget och verksamhetsinriktning och fastställer för varje år hur stor den regionala kyrkoavgiften skall vara. I Luleå stift är den regionala kyrkoavgiften 5 öre/skattekrona. 

  Läs mer om stiftsfullmäktige

  Domkapitlet

  Stiftet skall främja och ha tillsyn över församlingslivet. Det är domkapitlet som utövar tillsynsuppgiften och att Svenska kyrkans ordning iakttas i församlingarna.  Det gäller lära, böcker (Bibeln, psalmboken, den svenska kyrkohandboken) sakrament, gudstjänst och övriga kyrkliga handlingar. Domkapitlet har också tillsyn över hur präster och diakoner förvaltar sitt uppdrag och efterlever sina vigningslöften. I domkapitlets tillsynsuppgift ingår att pröva beslut som fattas av olika kyrkliga organ inom stiftet, när en sådan prövning begärs (beslutsprövning). Domkapitlet skall också handlägga beslut som överklagas.  Domkapitlet har uppgiften att utfärda församlingsinstruktioner. Församlingsinstruktion skall finnas för varje församling och den utarbetas av kyrkoherde och kyrkoråd i samråd med domkapitlet.  Domkapitlet har sju ledamöter. Biskopen och domprosten är självskrivna. Fyra ledamöter utses av stiftsfullmäktige och en ledamot väljs av stiftets präster och diakoner. Biskopen är ordförande och domprosten vice ordförande i domkapitlet. En av de ledamöter stiftsfullmäktige utser ska vara eller ha varit ordinarie domare.

  Läs mer om domkapitlet

  Stiftsstyrelse

  Stiftsfullmäktige utser stiftsstyrelsen. Styrelsen ansvarar för att stiftsfullmäktiges beslut genomförs och samordnar stiftets verksamhet, t ex budget, personalfrågor, fördelning av struktur- och kyrkobyggnadsbidrag samt för att resurser står till förfogande för uppgiften att främja församlingarnas arbete. Stiftsstyrelsen fattar beslut om prästorganisationen i stiftets församlingar och i frågor som rör förändringar av den kyrkliga indelningen i stiftet (församlingar, pastorat, samfälligheter och kontrakt). Stiftsstyrelsen består av tio ledamöter. Biskopen är självskriven ordförande. Domprosten är biskopens ersättare.

  Läs mer om stiftsstyrelsen och dess utskott  Redaktör och innehållsansvarig
  Ola Johansson, Stiftskansliet i Luleå stift
  Uppdaterad
  2018-02-02
  X
  Dokumentid: 46795- Webid: 21094 - Unitid: 12