Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Luleå stift

  Samverkan och stödfunktionsutveckling

  Luleå stift har länge sökt former för främjandearbetet som kan kompensera för de särskilda utmaningar som församlingarna i stiftet ställs inför, utmaningar som befolkningsutveckling och stiftets stora geografiska ytor.

   

  I samband med beslut om förändring av bidragsfördelning gav Stiftsfullmäktige uppdraget att undersöka andra former av stöd än ekonomiskt bidrag i syfte att främja församlingarnas arbete med kyrkans grundläggande uppgift

  Som en följd av detta inrättades 2005 ett projekt med benämningen Stödfunktionsutveckling i Luleå stift, som främst syftar till att utveckla gles- och landsbygdsförsamlingars långsiktiga kompetens- och resursförsörjning inom stödfunktionsområdet. Projektet sträver efter samverkanslösningar som också främjar de mer resursstarka enheterna.

  En förstudier identifierade vilka områden som kunde vara lämpliga för samverkan, bland annat ekonomi/lön, telefoni, IT-plattform, externa webbplatser, kompetensutveckling inom administration och metoder för verksamhetsstyrning.  Stödfunktionsprojekten drivs i nära samverkan med nationell nivå och i kontakt med de lokala enheterna (läs mer om Administrativ samverkan i Svenska kyrkan – länk till höger)

  Stödfunktionsprojektet kan egentligen betraktas som ett ”paraplyprojekt” med flera underliggande delprojekt. Gemensam IT-plattform, gemensam telefoniplattform och ekonomi och lönesamverkan.

  Samverkan mellan församlingar i ett kontrakt.
  Ett par kontrakt har kontaktat stiftet för att få stöd i arbetet med att utreda förutsättning att etablera samarbete i s.k. regionala resurscentra. Stiftet biträder och följer dessa initiativ med stort intresse.

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Emma Berkman, Stiftskansliet i Luleå stift
  Uppdaterad
  2020-01-21
  X
  Dokumentid: 100628- Webid: 21094 - Unitid: 12