Dölj bild

Luleå stift

Luleå stifts intranät

Foto: Maria Lundström Pedersen/Ikon

Skapad:2017-09-26 08:52:00

Våren 2018 träder den nya dataskyddsförordningen i kraft. Alla enheter kommer behöva göra vissa åtgärder, ett arbete som kan påbörjas redan nu.

Läs mer om Dataskyddsförordningen (GDPR): inventering och åtgärder

Foto: Camilla Arvidsson/Svenska kyrkan i Boden

Skapad:2017-09-25 09:03:00

Stiftsstyrelsen har fördelat den kyrkoantikvariska ersättningen mellan ett antal kyrkor i stiftet. Totalt handlar det om 4,4 miljoner kronor till 27 projekt för bevarandet av vårt gemensamma kulturarv.

Läs mer om 4,4 miljoner kronor till kyrkor i Luleå stift

Foto: Lina Eriksson/Svenska kyrkan i Umeå

Skapad:2017-09-21 13:11:00

Drygt 170 personer deltog när Backens prästgård och den nybyggda intilliggande paviljongen invigdes i mitten av september.

Läs mer om Backens prästgård invigd
Skapad:2017-09-19 14:00:00

Nu har kallelser skickats ut för samtliga val i biskopsvalet till alla som får rösta. Först ut i valprocessen är nomineringsvalet. Sedan följer biskopsvalets första valomgång och därefter en eventuell andra valomgång. Här hittar du kallelserna.

Läs mer
På bilden har rösträkningen just påbörjats i Luleå domkyrkoförsamling.

Rösträkningen har just påbörjats i Luleå domkyrkoförsamling. Foto: Emma Berkman/Luleå stift

Skapad:2017-09-18 08:07:00

Drygt 18 procent röstade i kyrkovalet i Luleå stift. Tre nomineringsgrupper ökar sina mandat i stiftsfullmäktige, fyra minskar och en kommer tillbaka.

Läs mer om Preliminära resultatet visar ökat deltagande i kyrkovalet

Foto: Kat Palasi/IKON

Skapad:2017-09-19 11:42:00

Nu är det dags att planera för församlingens internationella arbete, närmast i tid kommer julkampanjen.

Läs mer om Inspirationsdag för internationellt intresserade
Skapad:2017-09-19 11:29:00

Nu är anmälan till det samiska konfirmandlägret 2018 igång! I år är det hemförsamlingarna som tar emot anmälningarna.

Läs mer om Anmälan till det samiska konfirmationslägret är öppen

Foto: Alex & Martin/Ikon

Skapad:2017-09-14 13:18:00

Snart är det dags att välja nya förtroendevalda till pastoratens församlingsråd. Välkommen på ett videomöte där vi får lära oss mer om detta!

Läs mer om Snart dags att välja församlingsråd

Foto: PMB Media & Design

Skapad:2017-09-14 16:20:00

Vad innebär barnkonsekvensanalys inför alla beslut? Hur ska vi tänka och göra i vår församling?

Läs mer om Temadag om barnkonsekvensanalys
Skapad:2017-09-07 09:00:00

Den 16 oktober bjuder biskopen in präster och diakoner i stiftet till en fortbildningsdag på Kulturens hus i Luleå. OBS! Sista anmälningsdag 15 september. Dagen efter kommer valet till domkapitlet samt nomineringsvalet för att få fram biskopskandidater att äga rum.

Läs mer om Fortbildningsdag, nomineringsval och domkapitelsval
Skapad:2017-09-11 08:00:00

Luleå stift och Edelviks folkhögskola bjuder in till en utbildningsdag för nya och tidigare kyrkvärdar. Du är varmt välkommen att delta!

Läs mer
X
Dokumentid: 21094- Webid: 21094 - Unitid: 12