Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Varför gör vi som vi gör?

  Kursen inställd, återkommer i vår.

  Tillsammans är vi bärare av att vara kyrka. Ett sätt att förstå vad det innebär, är att utgå från några konkreta, praktiska saker som den världsvida kyrkan i alla tider och överallt i världen faktiskt gör: Dop, nattvard, bön och bibelläsning.  

  Vart vi än tittar, såväl historiskt som geografiskt, kan vi se att när människor som vill relatera till kristen tro samlas, gör vi i regel några saker tillsammans: Vi ber, vi läser Bibeln, vi döper och vi delar en särskild sorts måltid tillsammans – nattvarden.

  Dessa gemensamma handlingar har givetvis sett olika ut i olika kyrkor och i olika tider men att de förekommer har varit tämligen konstant. Men varför? Varför är dessa handlingar så centrala? Vilka övertygelser ligger bakom och vilka slags övertygelser är de med och formar? Och inte minst: Vad har dessa handlingar med våra liv att göra?

  Välkommen till fyra lärtillfällen där vi tillsammans utforskar några av kyrkans mest centrala handlingar!

  Upplägg

  Kursen består av fyra tillfällen där varje tillfälle erbjuder en fördjupande introduktion. Denna fördjupning följs sedan upp i diskussionsgrupper och vi avslutar sedan i helgrupp. Varje tillfälle omfattar ca 3 timmar, inklusive pauser.

  Samtliga kurstillfällen sker digitalt och du behöver ha tillgång till dator, internetuppkoppling samt någon form av headset eller hörlurar med mikrofon. Kursen, som inte kräver några förkunskaper, är kostnadsfri.

  Lärtillfälle 1: Varför döper vi och vad kan det innebära att leva som döpt?

  I Svenska kyrkan ses dopet som ett sakrament. Men varför? Varför tror vi att lite vatten på någons huvud är så viktigt? Ett begrepp som ibland används är: ”Att leva i sitt dop”. Vad handlar det om? Vad kan det innebära att leva som döpt?
  Ledare: Carina Sundberg, stiftsteolog  

  Lärtillfälle 2: Bibelläsningens hur och varför

  Att bibelläsning har en central plats inom kristendomen och kyrkans liv är tämligen uppenbart, vad som är mindre uppenbart är varför? Varför läser vi egentligen Bibeln? Varför är den viktig? Hur kan vi läsa Bibeln och vilken plats har Bibeln i mitt liv?
  Ledare: Andreas Bernberg, präst och lärare på folkhögskolan

  Lärtillfälle 3: Är bön något för mig?

  En återkommande handling när vi träffas som kyrka är att vi ofta ber. Varför? Vad är det vi gör när vi ber? Gör bönen någon skillnad och i sådana fall för vem? Kan jag be och hur? 
  Ledare: Helen Kémi, stiftspedagog

  Lärtillfälle 4: Nattvardens hur och varför 

  Precis som dopet är nattvarden ett av Svenska kyrkans sakrament och i många församlingar firas nattvard varje söndag. Varför ser Svenska kyrkan nattvarden som viktig och vad har den med mitt liv att göra?
  Ledare: Emma Malmström, stiftsadjunkt

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Katarina Blyme, Linköpings stiftsorganisation
  Uppdaterad
  2021-10-29
  X
  Dokumentid: 1526763- Webid: 29037 - Unitid: 3