Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Vägledning vid krigsplacering

  Kyrkokansliet har tagit fram en vägledning som ska underlätta vid krigsplacering av personal.

  Höjd beredskap

   Med anledning av det som händer i Ukraina och upprepade hot mot Sverige från Ryssland finns det anledning för församlingar och pastorat att se över sin se över sina krisberedskapsplaner. Detta behöver inte innebära att kriget står för dörren i närtid, utan att vi är så väl förberedda vi kan.

  Totalförsvaret

  Svenska kyrkan är en del av totalförsvaret. Totalförsvaret består av det militära försvaret och civilförsvaret​. Det är inom det civila försvaret som kyrkan har sin roll. Kort sagt kan man säga att civilförsvarets roll är att skydda befolkningen på hemmaplan. Lagstadgade uppgifter för kyrkan är att skydda kulturarvet och att utföra begravningar. Men det finns också en förväntan att vi ska bedriva verksamhet som vanligt, vilket innebär att vi ska fortsätta utföra den grundläggande uppgiften, dvs att vara kyrka. I krigstid behövs vi mer än någonsin som en sammanhållande kraft.​

  Höjd beredskap innefattar skärpt beredskap och högsta beredskap. Höjd beredskap beslutas av regeringen och innebär att särskild lagstiftning träder i kraft. Allmän mobilisering sker.

  Skärpt beredskap

  Skärpt beredskap är ett läge som inte behöver betyda att en yttre fiende hotar vid landets gränser, utan kan också utlysas vid större katastrofer och allvarliga lägen. Exempel på det kan vara naturkatastrofer som bränder eller stormar, eller attentat av olika slag.

  Högsta beredskap

  Högsta beredskap innebär krigstillstånd.

  Krigsplacering

  Församlingar och pastorat kan krigsplacera den personal som inte redan är tagen i anspråk av försvarsmakten eller någon annan, t ex hemvärnet eller inom sjukvården. Det är inte obligatoriskt att krigsplacera personal, men det kan vara bra att förvissa sig om att man har tillgång till de anställda man inte vill avvara. I handledningen finns anvisningar om hur man går tillväga. I första hand är det de åtta stegen man behöver utföra. I bilagorna kan man hitta mer utförlig information om GDPR.

  Du hittar handledningen nedan och i högerspalten.

  Tveka inte att höra av er till Maria Bruto Ellhar om ni har frågor.

  Läs mer om krigsplacering på nationell nivås intranät

  Filer för nedladdning
  Redaktör och innehållsansvarig
  Maria Ellhar, Linköpings stiftsorganisation
  Uppdaterad
  2022-04-11
  X
  Dokumentid: 1581632- Webid: 29037 - Unitid: 3