Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Unga Ledare -ledarskapsprogram

  Jag är en Ung ledare

  Unga ledare Foto: Royne Mercurio

  I kyrkan behövs goda ledare. Vi behöver människor som har mod och är beredda att ta ansvar. Vi behöver stärka våra inbördes relationer så att vi är till stöd och hjälp för varandra i vårt ledarskap. Inom Linköpings stift vill vi därför ge möjlighet för unga ledare i församlingarna att växa och utvecklas som ledare.

   


  Skapad:2019-12-16 13:34:00

  Unga ledare-kursen som handlar om "Bibelns berättelser och våra egna" hålls på Gransnäs ungdomsgård 2 till 4 oktober 2020.

  Läs mer om kursdagen här
  Skapad:2019-12-16 13:29:00

  Unga ledare-kursen som handlar om gudstjänsten hålls på Gransnäs ungdomsgård 6 till 8 november 2020.

  Läs mer om kursdagen här

  Unga ledare logotypUtbildningens upplägg och innehåll

  Ledarskapsprogrammet vänder sig till ungdomar som är konfirmerade och har någon form av frivillig ledaruppgift i församlingen och som vill utveckla sitt ledarskap. I programmet får man möjlighet att möta andra unga ledare och andra vuxna erfarna ledare i kyrkan för att tillsammans med dem:

  - Reflektera över sitt uppdrag
  - Utveckla sig som ledare

  - Se nya möjligheter

   

   Jag är en ledare- växa

  Den grundläggande utbildning kring hur jag är en ledare görs i församlingen.
  Se innehåll i fil nedan, uppdatering sker under 2020

   


   

  I den grundläggande utbildningen bör Trygga möten ingå i någon form. 

  From hösten 2020 införs krav för deltagande i kurserna

  Skapad:2020-05-27 11:45:00

  Svenska kyrkan och Svenska Kyrkans Unga önskar erbjuda trygga och säkra miljöer för barn och unga som vistas i våra verksamheter. 

  Läs mer om Trygga möten

   

  Självkännedom - Dopet

  Svenska kyrkan vill visa på den livstydning på dopets grund som kristen tro erbjuder.
  Denna grund ger en förutsättning för en god självkänsla. En ledare behöver först lära känna sig själv. Man behöver veta hur man själv fungerar i olika situationer innan man kan leda andra. En god självkänsla gör att man kan vara äkta i ledarskapet. 

  Vi vill att deltagarna ska
  - få en ökad självkänsla
  - få en ökad självkännedom
  - få lära känna nya människor

  Kommunikation – Nattvarden

  Som ledare måste man kunna kommunicera på olika sätt. Det är viktigt att kunna förmedla för andra hur man känner och upplever men också vara öppen för vad andra känner och tänker. I kommunikation sker ett utbyte, precis som i nattvardens kommunion. För där får vi ge av oss själva och ta emot Jesus Kristus.

   

  Vi vill att deltagarna ska

  - få en bredare bild av vad kommunikation kan vara
  - få en fördjupad förståelse av nattvarden
  - lära känna nya människor

  Leken – Gudstjänsten

  Leken är ett sätt att öppna upp, att lära känna sig själv och andra på ett lekfullt sätt. Den kan fungera som en nyckel i många sammanhang. I leken formas nya förhållningsregler och förutsättningar som underlättar fördjupande samtal.

   

  Vi vill att deltagarna ska

  - få lära känna nya människor
  - få en fördjupad insikt i leken, som en pedagogisk verktygslåda
  - få en inblick i gudstjänstens relation till sina egna liv
  - lära känna nya människor

  Bibeln – bibelns berättelse och min egen

  Det är viktigt att knyta an vår egen berättelse till bibelns. Detta hjälper oss att tolka och förstå våra och andras liv.

  Vi vill att deltagarna ska

  - få kännedom om hur de kan sätta sin livsberättelse i relation till bibelns
  - få en bredare kunskap om bibeln
  - få lära känna nya människor

   
   
  FRIARE – Kompetens

  FRIARE är ett befrielseteologiskt och befrielsepedagogiskt material för ledare. FRIARE är inspirerat av MOD – mångfald och dialog, som vill utmana fördomar och diskriminering genom att ta ställning och bearbeta värderingsfrågor. (För att kunna gå FRIARE behöver deltagaren ha gått de övriga kursdelarna samt under året fylla minst 18 år.)

   

  Vi vill att deltagarna ska

  - få kunskap om FRIARE process
  - få exempel på övningar kopplade till FRIARE process
  - få lära känna nya människor

   

   För att kunna delta from 2020 behöver webbutbildningen Trygga Möten genomförts.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Markus Lindstedt, Linköpings stifts intranät
  Uppdaterad
  2020-05-27
  X
  Dokumentid: 764909- Webid: 29037 - Unitid: 3