Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Tro och liv – grundkurs i Svenska kyrkan

  Längtar du efter att fördjupa din kristna tro? Vill du tillsammans med andra reflektera över vad det kan innebära att vara kyrka i relation till frågor som fattigdom, miljö och jämställdhet? Välkommen till Tro och liv – grundkurs i Svenska kyrkan!

  Tillsammans är vi kyrka i världen. En gåva och ett uppdrag som bjuder in till fördjupning och reflektion. Fördjupning av vår tro och kyrkans liv, men också hur församlingens liv relaterar till vår omvärld. Församlingens liv och uppdrag sker alltid mitt i världen. ”Tro och liv” är därför en grundkurs i Svenska kyrkan där vi tillsammans söker fördjupa vår kristna tro i relation till frågor som miljö, fattigdom, mänskliga rättigheter, normkritik, jämställdhet och fred och försoning. 

  Beskrivning
  Kursen är på distans (halvfart) under två terminer och genomförs på Vadstena folkhögskola. Vi ses fyra gånger per termin tre dagar i sträck. Varje träff knyter an till Bibelns berättelser, något specifik kyrkligt, till exempel gudstjänst, diakoni och nattvard samt en samhällsfråga som förbereds hemma för att använda under diskussioner, delande och föreläsningar i Vadstena. Arbetet på hemmaplan innefattar bibelreflektioner, läsning av kurslitteratur, samt deltagande i och studier av konkret församlingsliv. Kursens fokus ligger på Svenska kyrkans tro och liv, aktuella samhällsfrågor, samt utveckling av den egna tron. Pedagogiken är utformad för att passa olika lärstilar och för att deltagarna ska kunna utmana sig själva.   


  Syfte
  Deltagarna ges förutsättningar att fördjupa sin kristna tro och rusta sig för engagemang i Svenska kyrkan.

  Anmälan görs på Vadstena folkhögskolas hemsida.

  Tio frågor och svar
  1. Vilken form av kurs är ”Tro och liv – grundkurs i Svenska kyrkan”?
  Kursen är inriktad på vad det är att vara kyrka och församling, så alla deltagare går tillsammans, oavsett om du är ideell, förtroendevald, på väg in i Svenska kyrkan eller är anställd. Kursen har folkbildningens pedagogik med förberedelser, delande, fördjupning och reflexion som modell i lärandet.

  2. Om jag är ung i kyrkan, förtroendevald eller ideell och vill gå kursen, hur gör jag då?
  Församlingen/pastoratet har glädje av att vi utbildar oss. Så ta upp det i kyrkorådet och prata med din kyrkoherde. Du kan också söka direkt till kursen och ansöka om studiemedel via CSN. 

  3. Om jag till exempel är anställd som vaktmästare, pedagog, assistent, musiker och vill gå den här kursen, hur gör jag då?

  Meningen är att den enskildes och församlingens behov ska kunna tillgodoses, så du ansöker via din församling/pastorat och eller prata med kyrkoherden.  

  4. Om jag inte är anställd men vill bli präst, diakon, kyrkomusiker eller församlingspedagog, hur söker jag då till kursen?
  Du kan ta kontakt med din rekryterare på stiftskansliet så lägger ni tillsammans upp en plan för när ”Tro och liv – grundkurs i Svenska kyrkan”  passar in i din utbildning. Kursen ska vara genomförd innan examen om du tillhör Linköpings stift.  

  5. Är kursen ett slags introduktionsutbildning för nyanställda?

  Nej, ”Tro och liv – grundkurs i Svenska kyrkan” har inga inslag mot befattning eller inriktning mot personaladministrativa kunskaper utan handlar helt om tro och teologi.

  6. Varför i Vadstena och på folkhögskola?

  Vadstena folkhögskola är Linköpings stifts Bildningscentrum och har lång erfarenhet av bildnings- och folkbildningsarbete med många faciliteter och resurser som kan utnyttjas. I Vadstena finns också Pilgrimscentrum och en levande församling med rikt böneliv i klosterkyrkan.  

  7. Vad kostar kursen?

  Kursverksamheten är kostnadsfri. Arbetstid, resekostnader och litteratur står arbetsgivaren för, alternativt du själv.  

  8. Jag vill gå kursen men är inte anställd. Hur kan jag finansiera mitt deltagande?
  Du kan söka studiemedel hos CSN för folkhögskoleutbildning. Du kan bo på skolans internat.  

  9. Vad menas med kyrkans grundläggande uppgift?
  Svenska kyrkan har enats om att alla församlingars grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Det kan göras på olika sätt och hur och varför pratar vi om på kursen.  

  10. Det här verkar intressant, hur får jag veta mer?

  Kontakta Andreas Bernberg, präst och lärare på Vadstena folkhögskola. andreas.bernberg@vadstenafolkhogskola.se tel 072-249 91 89.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Katarina Blyme, Linköpings stiftsorganisation
  Uppdaterad
  2021-03-11
  X
  Dokumentid: 1431711- Webid: 29037 - Unitid: 3