Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Tips på kurser och möten

  Ett av våra mål är att organisera forum för att inspirera till att dela metoder, teologisk reflektion, erfarenheter och goda exempel av Social sammanhållning. Välkommen att delta!

   

  VÅREN 2022

   

  E-utbildning i Rutiner vid oro att barn far illa - när du vill
  Utbildningen som Stockholms stift tagit fram ger vägledning om hur man bör agera vid oro om att barn far illa, samt när och hur man ska göra en orosanmälan till socialtjänsten. Kursen  bygger på korta inspelade avsnitt som följs av kunskaps- och diskussionsfrågor. Kursen kan göras enskilt eller i grupp. Läs mer här.

   

  Rådgivning och /eller utbildning med Asylrättscentrum
  Datum då du kan boka in en jurist för rådgivning eller utbildning till ditt lokala sammanhang är  25 jan, 16 feb, 9 mars, 8 april, 3 maj, 31 maj och 16 juni. Rådgivningen sker vanligtvis digitalt men kan också ordnas på plats.
  Asylrättscentrum erbjuder under våren digitala föreläsningar för alla stift. Anmäl dig till Susanna Löfgren. 
  24 feb kl. 13-15. Ämne: Afghanistan – en uppdatering kring det migrationsrättsliga läget
  13 april. kl. 10-12Tema: "Ukraina - juridiskt rättsläge".
  15 juni.​ kl. 10-12. Tema bestäms snart.
  Läs mer här

   

  8 och 13 april. Asylrättscentrum föreläser digitalt om rättsliga frågor kring Ukraina. Läs mer längst ner på den här länken.

   

  22 april Digital lunch med diakonikollegor - Tema flyktingmottagande Ukraina. Välkommen att delta på den här länken

   

  3 maj Utbildningstillfälle om psykosocialt stöd för människor som flytt, Vårdnäs.
  Läs mer och anmäl dig här.

   

  11-12 maj Utbildning i Motiverande samtal (MI). 
  Utbildningen ges av Eva Hydén i Equmeniakyrkan i Linköping. Läs mer här. 

   

  18 maj Digital lunch med diakonikollegor - Tema Diakonipastoral.
  Välkommen att dela lunch och samtal med diakonikollegor från olika delar av stiftet. Temat för dagen är diakonipastoralen. Hur kan man göra en och vad ska man ha den till?. Anmäl dig till Susanna för att få länk till mötet.

   

  24 maj Endagsutbildning i privatekonomi för dig som möter ekonomiskt utsatta, digitalt.
  Var med på en kostnadsfri endagsutbildning, där du lär dig att hjälpa andra att förebygga och ta sig ur överskuldsättning. Utbildningen vänder sig till medarbetare i Svenska kyrkan. Läs mer här. ​

   

  ​2 juni Dag om äldres hälsa, Renströmmen Norrköping
  Välkommen till en konferens om äldres hälsa som Region Östergötland arrangerar. Läs mer i inbjudan längst ner på sidan. 

   

  1-2 september blir det diakonikonferens med titeln ”Kallad till diakon 2022” på Ersta Hotell och konferens. Arrangörer är nätverket för främjande av diakonalt ledarskap, Sensus, Ersta Sköndal Bräcke Högskola och Verbum.​ Läs mer här.

   

   

  Diakonifokus: Livsmod

  Vartannat år tar Sveriges kristna råd fram ett diakonalt material utifrån ett tema. Åren 2022 och 2023 är temat livsmod.

  Här hittar du material och inspiration - Diakonifokus - Livsmod

  Det har publcerats tre filmer om livsmod. En film kommer från DC Diakonicentrum i Norrköping där Viktoria och Amelia berättar om vad DC kan betyda - Tre filmer om livsmod

  Redaktör och innehållsansvarig
  Katarina Blyme, Linköpings stiftsorganisation
  Uppdaterad
  2022-04-22
  X
  Dokumentid: 1507886- Webid: 29037 - Unitid: 3