Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Tillgänglighet

  I byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser skall enkelt avhjälpta hinder mot lokalernas och platsernas tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga vara undanröjda (senast år 2010).

  Med enkelt avhjälpta hinder avses sådana hinder som med hänsyn till nyttan av åtgärden och förutsättningarna på platsen kan anses rimliga att avhjälpa.

  Detta kan i många fall innebära att fullt genomförda åtgärder inte kan krävas, exempelvis med hänvisning till kulturvärdena eller för att det skulle innebära orimliga kostnader för församlingen. Men varje församling måste ändå ta ett helhetsgrepp i detta arbete och sträva efter god tillgänglighet i varje kyrka.

  Enkla (men tillståndspliktiga) åtgärder kan vara kontrastmarkering av nivåskillnader och trappor, hårdgjorda grusgångar och uppsättande av ledstänger, ramper och rullstolsanpassade toaletter. Även andra funktionsnedsättningar bör beaktas, till exempel allergier eller nedsatt läsförmåga. Särskilda tillgänglighetskonsulter kan anlitas för att genomföra arbetet på ett systematiskt sätt i församlingen, men man bör också redan från början ha kontakt med en rådgivande antikvarie.

  Det är också värt att tänka på hur församlingen informerar om vilka kyrkor och begravningsplatser som är tillgängliga för personer med olika funktionsnedsättningar. Detta kan till exempel göras på en hemsida för pastoratet.

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Malin Attervåg, Linköpings stiftsorganisation
  Uppdaterad
  2014-02-11
  X
  Dokumentid: 816500- Webid: 29037 - Unitid: 3