Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Teckenspråkigt arbete

  Att ordna teckentolkade gudstjänster och träffar på teckenspråk så döva och hörselskadade kan delta är en del av stiftets uppdrag. Verksamheten är koncentrerad till Finspång, Linköping och Norrköping.

  Teckenspråkstolk

  Behöver du teckenspråkstolk till en gudstjänst eller kyrklig handling, vänd dig i första hand till landstingens tolkcentraler för döva.
  Tolkcentralen i Östergötland
  Taltfn 010-103 78 90

  Tolkcentralen i Jönköping

  Taltfn 036-32 52 50

  Tolkcentralen i Kalmar
  Taltfn 0480-845 44

  Händer i kyrkan

  I tidningen Händer i kyrkan hittar du artiklar och intervjuer, och kan läsa om vad som har hänt och vad som är på gång i den teckenspråkiga verksamheten.

  Länk till tidningen på nätet

  Teckenspråkigt församlingsliv

  Svenska kyrkans teckenspråkiga arbete vänder sig till dig som är teckenspråkig, döv eller finns i en teckenspråkig omgivning.

  Läs mer

  Visionen

  Visionen för den teckenspråkiga verksamheten är att hävda människors rätt till lika värde, skapa möjligheter till aktivt deltagande, stärka dövas kultur och möta varandras behov.

  Redaktör
  Pernilla Stridh, Linköpings stiftsorganisation
  Innehållsansvarig
  Johan Schullström, Linköpings stifts intranät
  Uppdaterad
  2019-04-09
  X
  Dokumentid: 1256352- Webid: 29037 - Unitid: 3