Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Tala väl om varandra

  Vad är Svenska kyrkans roll och religionens plats i ett Sverige och ett Europa där människor från olika delar av världen, med olika kristna traditioner eller annan religion, lever sida vid sida? Hur bygger vi ett samhälle i respekt för olika trostraditioner?

  Tala väl om varandra - utbildning till dialogaktör 

  Kursen "Tala väl om varandra" utbildar dialogaktörer att ge kunskap och inspiration till hela pastoratet att driva interreligiösa frågor och verksamheter. Syftet med utbildningen är bl a att visa på interreligiösa dialogens möjligheter i ett mångkulturellt samhälle och ge konkreta metoder, verktyg och erfarenheter för dialog. Kursen som genomförs för fjärde gången, pågår under sammanlagt 14 dagar.

  I kursen ingår en veckas studieresa till Jerusalem. Mellan kurstillfällena genomförs vissa obligatoriska hemuppgifter. Start 6 december 2019 – avslut 5 september 2020.

  Bakgrund
  Sverige är ett mångreligiöst land. De senaste decennierna har vi sett stora förändringar i den religiösa geografin på grund av de migranter vi fått ta emot och den ökade rörlighet som globaliseringen inneburit. Samtidigt med denna utveckling har klyftorna i samhället mellan resursstarka och resurssvaga ökat, våra större städer har blivit allt mer segregerade. Vårt mottagande av människor på flykt har lett till att församlingar som tidigare inte var engagerade i detta arbete nu står mitt i det och har mött nya frågor och utmaningar. Hur öppnar vi församlingens gemenskap och resurser för människor med annan bakgrund med bevarad integritet både hos oss och hos våra nya vänner? Hur ser deras olika trosuppfattningar ut? Vad händer med religionen hos människor på flykt? Kan vi bjuda in till våra gudstjänster?  

  Innehåll
  Kursen innehåller interaktiva övningar och reflektion blandat med föreläsningar och textstudier. En del av litteraturen och framförallt Jerusalemresan kräver att man kan förstå och göra sig förstådd på engelska. I kursen lär sig dialogaktörerna mer om det mångreligiösa Sverige, om olika former för interreligiös dialog, om religionsteologi samt om det pågående samtalet om kyrkans identitet. De rustas därmed för att själva kunna tolka evangeliet i sitt lokala sammanhang. Efter avslutad kurs inbjuds dialogaktörerna till ett nätverk där deltagare från tidigare kurser också ingår.  

  Resa till Jerusalem
  Syftet med studieresan till Jerusalem och STI är att ta del av den långa erfarenhet kring religionsmöten som finns där.  

  Målgrupp och deltagande
  Den direkta målgruppen för kursen är två medarbetare per pastorat, gärna en anställd och en ideell/förtroendevald. Deltagarna ska ha ett intresse av frågorna och av att arbeta vidare med dem som pastoratets dialogaktör efter kursens slut. Tidigare erfarenhet av praktiskt eller teoretiskt arbete med frågorna är inte nödvändig. Anställda i pastoratet förväntas delta i tjänsten. Kursen ges i samarbete mellan flera stift, nationell nivå och Sensus.

  Kostnad
  Församlingen/pastoratet betalar en kraftigt subventionerad avgift i vilken ingår kost och logi för kurshelgen, resa, kost och logi för Jerusalem, visst kursmaterial och föreläsningar.  

  Kurstillfällen
  Fre 6 december 17.00 - sön 8 december 16.00, 2019
  Ons 15 januari - ons 22 januari 2020, Jerusalem
  Lör 29 februari 2020 9.00-16.00
  Fre 24 april 2020 9.00-16.00
  Lör 5 september 2020 10.00-20.00

  Anmäl dig här senast den 25 oktober 2019

  Deltagande ska vara beslutat av din kyrkoherde. Prata också med din stiftskontakt, Pernilla Myrelid.

  Här kan du ladda ned kursfoldern.

  Redaktör
  787aad7f-6e28-47f9-bb4d-b9ac830c6c8f,
  Innehållsansvarig
  Susanna Löfgren, Linköpings stifts intranät
  Uppdaterad
  2019-05-29
  X
  Dokumentid: 1447365- Webid: 29037 - Unitid: 3