Dölj bild

Linköpings stift

Stiftsstyrelsens strategidokument 2015–2018

Stiftsstyrelsen i Linköpings stift antog 2014 ett styrdokument med prioriteringar för stiftskansliets arbete fram till och med 2018.

 

 

Strategidokumentet kan liknas vid en församlingsinstruktion för stiftsorganisationen

Dokumentet inkluderar stiftskansliet, Stiftsgården Vårdnäs, Pilgrimscentrum, Gransnäs Ungdomsgård och Vadstena Folkhögskola – alla de stiftsgemensamma resurser som har i uppgift att stödja och främja församlingarnas liv.

 

Biskop Martin Modéus om strategidokumentet

 "Målet är att åstadkomma en kraftsamling så att stiftsorganisationens olika delar går åt samma håll och i samma takt. Främjande- och tillsynsarbetet måste ha en tydlig förankring i kyrkosynsarbetet: Hur vill vi vara kyrka i vårt stift i vår tid? Hur kan vi gemensamt arbeta mot visionen om levande församlingar?" 

 

 

Filer för nedladdning
Redaktör
Pernilla Stridh, Linköpings stiftskansli
Innehållsansvarig
Pether Nordin, Linköpings stiftskansli
Uppdaterad
2017-09-20 11:02
X
Dokumentid: 802877- Webid: 29037 - Unitid: 3