Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Stiftsstyrelsen

  Stiftsstyrelsen skall leda förvaltningen av stiftets angelägenheter och ha tillsyn över övriga nämnders verksamhet enligt kyrkoordningens 6:e kapitel.

  Stiftsstyrelsen intar i princip samma ställning som ett kyrkoråd i en församling eller en kyrkonämnd i en samfällighet. Den är stiftets beredande, förvaltande och verkställande organ eller stiftets regering. Stiftsstyrelsen har också att handlägga en rad förvaltningsfrågor, såsom samfällighetsbildningar, pastoratsregleringar och frågor om den prästerliga tjänsteorganisationen. En viktig uppgift för stiftsstyrelsen är dessutom att vara remissorgan i olika kyrkliga frågor. Biskopen är självskriven ordförande och domprosten hans ersättare som ledamot men icke som ordförande.

  Ordinarie ledamöter mandatperioden 2022-2025

  Biskop Martin Modéus, ordförande
  Eva-Lena Fungmark (C), 1:a vice ordförande
  Per-Eric Lindgren (Posk), 2:e vice ordförande
  Ingrid Cassel (BA)
  Monica Lago (S)
  Mats Ludvigsson (S)
  Kärstin Brattgård (S)
  Hans Eneroth (C)
  Elisabeth Werner (SD)
  Mona Olsson (Visk)
  Lena Arman (Posk)
  Lisbet Paulsson (Posk)
  Susanne Israel (Posk)

  Ersättare:

  Domprost Mattias Bähr (för biskopen)
  Madelaine Erlandsson (BA)
  Sture Egberth (S)
  Anna-Carin Gabelic (S)
  Viktoria Petré Lindholm (C)
  Per Hanö (SD)
  Elin Ross (Visk)
  Sven Gunnar Persson (Posk)
  Robert Birgegren (Frimodig kyrka)
  Anders Andersson (KR)
  Mats Johannesson (MP)

  Redaktör och innehållsansvarig
  Helena Lundberg, Linköpings stiftsorganisation
  Uppdaterad
  2022-09-30
  X
  Dokumentid: 43328- Webid: 29037 - Unitid: 3