Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Stiftsstyrelsen

  Stiftsstyrelsen skall leda förvaltningen av stiftets angelägenheter och ha tillsyn över övriga nämnders verksamhet enligt kyrkoordningens 6:e kapitel.

  Stiftsstyrelsen intar i princip samma ställning som ett kyrkoråd i en församling eller en kyrkonämnd i en samfällighet. Den är stiftets beredande, förvaltande och verkställande organ eller stiftets regering. Stiftsstyrelsen har också att handlägga en rad förvaltningsfrågor, såsom samfällighetsbildningar, pastoratsregleringar och frågor om den prästerliga tjänsteorganisationen. En viktig uppgift för stiftsstyrelsen är dessutom att vara remissorgan i olika kyrkliga frågor. Biskopen är självskriven ordförande och domprosten hans ersättare som ledamot men icke som ordförande.

  Ledamöter och ersättare mandatperioden 2018-2021

  Biskop Martin Modéus, ordförande
  Eva-Lena Fungmark (C), 1:a vice ordförande
  Per-Eric Lindgren (POSK), 2:e vice ordförande
  Anders Andersson (KDSK)
  Lena Arman (POSK)
  Kärstin Brattgård (S)
  Johan Broman (POSK)
  Madelaine Erlandsson (BA)
  Thomas Jedler (SD)
  Monica Lago (S)
  Sven-Inge Levin (C)
  Mats Ludvigsson (S)
  Mona Olsson (VISK)

  Ersättare:
  Domprosten Peter Lundborg (för biskopen)
  Ingrid Cassel (BA)
  Sture Egberth (S)
  Hans Eneroth (C)
  Malin Hansson (KDSK)
  Anders Lind (VISK)
  Anne-Lie Nielsen (S)
  Lisbet Paulsson (POSK)
  Elisabeth Werner (SD)
  Anders Wång (POSK)

   

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Helena Lundberg, Linköpings stiftsorganisation
  Uppdaterad
  2019-01-15
  X
  Dokumentid: 43328- Webid: 29037 - Unitid: 3