Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Stiftsorganisationen

  Organisationsskiss

  Organisationsskiss

  Stiftsorganisationen bemannas av ett 80-tal medarbetare med olika uppdrag: främja och tillse stiftets församlingar, förvalta tillgångar eller driva mötesplatser. De olika delarna av organisationen samlas under samma vision: levande församlingar

   

  Här finns en organisationsskiss över stiftsorganisationen:

  Stiftsnivåns uppgift 

  Stiftsnivåns grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. De som är vigda till uppdrag i kyrkan är förpliktade till Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära med ett särskilt ansvar inför stiftet med dess biskop och domkapitel. Stiftkansliet har också förvaltande uppgifter, främst inom prästlönetillgångarna, som är Svenska kyrkans egendomar i jord, skog och fonder. 

  Stifsorganisationens utveckling 

  Under 2013 initierade stiftsstyrelsen en omstrukturering av stiftsorganisationen. Syftet var att få till stånd en gemensam förståelse av mål och identitet, samt att skapa en ändamålsenlig organisation med ett tydligt ledarskap.

  Under 2014 etablerades den nya organisationen och ett verksamhetsstyrningssystem med systematisk uppföljning av mål och prioriteringar infördes.

  Förändringarna syftade till att organisationen på bästa sätt skulle kunna utföra stiftets uppdrag inom främjande, tillsyn och förvaltning och bidra till levande församlingar i Linköpings stift.

   

  Organisation

  Redaktör och innehållsansvarig
  Christine Selse, Linköpings stiftsorganisation
  Uppdaterad
  2019-09-25
  X
  Dokumentid: 816657- Webid: 29037 - Unitid: 3