Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Fokusområden 2019-2022

  Strategidokumentet för Linköpings stift 2019-2022 beskriver vad det kan innebära att vara kyrka idag och pekar ut en vision och centrala mål för stiftsorganisationens arbete. Från denna sida kan du ta del av vad som händer i de olika fokusområdena just nu.

  Foto: Emanuel Eriksson

   

  Gudstjänst

  Gudstjänsten är det mest centrala uttrycket för att vara kyrka och har firats så länge den kristna tron har funnits. Gudstjänsten uttrycker två skeenden samtidigt. Det första skeendet är att församlingens gudstjänst är ett svar på Guds kallelse. Gud handlar i gudstjänsten med människan, både som individ och som gemenskap. Församlingen formas och rustas genom att be tillsammans, lyssna på bibelordet och förkunnelsen, sjunga, dela nattvarden, men också dela med av sina tillgångar. Det andra skeendet är att den gudstjänstfirande församlingen samlas runt Guds närvaro. Församlingen tar initiativ och gestaltar sin relation med Gud i gudstjänsten. Det sker på en mängd olika platser präglat av olika språk och kulturer.

  Läs mer om fokusområdet Gudstjänst.

  Klimat

  ​Hotet mot klimatet och skapelsen blir allt mer påtagligt och 2017 ser ut att bli det varmaste året på jorden sedan mätningarna började. De kommande årtiondena kommer att vara en kapplöpning för att hinna ställa om samhället i tid. Kyrkans roll framöver kommer att präglas inte bara av faktisk och praktisk omställning av egen verksamhet utan lika mycket av hur man förmår möta människors oro och maktlöshet i denna tid av förändring.

  Läs mer om fokusområdet Klimat.​​

  Konfirmation och konfirmanduppföljning

  Barnen har en särställning i kristen tro och behöver därför särskilt uppmärksammas i Svenska kyrkans församlingar. Uppdraget Jesus ger oss att döpa och lära är därför särskilt viktigt bland barn och unga. Konfirmation och konfirmanduppföljning hänger samman och är en del i församlingens dopundervisning och dopuppföljning, som ett livslångt lärande. Barn och unga är en central del i Linköpings stifts vision Levande församlingar. Genom att utarbeta  en strategi med långsiktiga mål kan församlingar och stiftsorganisation tillsammans samverka och ta ett samlat grepp kring konfirmation och konfirmanduppföljning. 

  Läs mer om fokusområdet Konfirmand och konfirmanduppföljning.

  Kyrkan mitt i byn

  ​Kyrkorna inom Linköpings stift utgör en betydande del av kulturarvet i Sverige, och äger en särskild kraft och möjlighet att engagera människor. Varje kyrka bär sin egen historia, sin samtid, vittnar om något större och bjuder in att skapa en gemensam framtid.
  Kyrkobyggnaderna med kyrkogårdarna har byggts upp under närmare ett årtusende, i levande kontinuitet där de lokalt bevaras, används och utvecklas. Anledningen till att kyrkan finns där med sitt rum, inredning och inventarier är konkret: för att medmänniskan ska få ta emot livet och ”Guds brokiga nåd” och bidra till ”den rättvisa gemenskap som vi ännu saknar i världen”. Platsen påminner om skillnaden och sambanden mellan liv, död och uppståndelse. Där ryms människans samhörighet med himmelskt och jordiskt och med ”allt vad synligt och osynligt är”. Kyrkorummet är en plats av relationer, för relationer och som ständigt skapar nya relationer.

  Läs mer om fokusområdet Kyrkan mitt i byn.

  Ledarskap

  Församlingar/pastorat ska ha ett med de sju rörelserna integrerat ledarskap bland anställda, ideella och förtroendevalda som grundar sig i relation och bön samt struktur och ordning, är visionärt och utvecklingsinriktat, ökar medansvaret, utvecklar jämställdhetsarbetetoch bidrar till den hälsosamma församlingen, respektive arbetsplatsen.

  Läs mer om fokusområdet Ledarskap.

  Rekrytering

  ​Församlingen ska vara en rekryterande miljö för anställda, ideella och förtroendevalda och en möjliggörande miljö dit människor vill komma med sina kapaciteter, förmågor och lust för att verka i gudsrikesvisionens riktning. Församlingen ska vara en rekryterande miljö för förtroendevalda och en rekryterande miljö för framtida anställning som präst, kyrkomusiker, diakon och församlingspedagog. Församlingar/pastorat har rekryteringskompetens.

  Läs mer om fokusområdet Rekrytering.

  Samverkan

  ​Samarbete och samverkan är bibliskt. En kropp behöver alla delar för att leva och församlingen ses som en levande kropp där alla delar samverkar så att kroppen ska fungera på bästa sätt. Samarbete är vidare ett kännetecken på mänskligt liv. Det är
  inte bara ett effektivt sätt att få saker gjorda, det utvecklar också förtroende mellan människor och grupper. Genom att samarbeta sparas kraft och tillsammans kan man göra saker som inte tidigare var möjligt.

  Läs mer om fokusområdet Samverkan.

  Social sammanhållning

  ​Fokusområdet Social sammanhållning adresserar en av de största utmaningarna i vårt samhälle. Det handlar om människors livsvillkor i dagens Sverige: tillit, tillhörighet och gemenskap. Området är direkt kopplat till församlingens grundläggande uppdrag: att samlas kring hoppets tecken i gudstjänst, mötas i diakonins omsorg och protest, dela våra berättelser om evangeliets befriande kraft – allt som en del av Guds mission. Varje människa har sin unika berättelse och är skapad av Gud till ett fritt, sårbart och kraftfullt subjekt. Herdabrevet för Linköpings stift uttrycker det som:

  Alla människor är skapade av Gud och har gudserfarenhet. Vi är kyrka i världen tillsammans med ett myller av gudserfarna människor som vi inte känner. Därför bejakar vi att alla goda krafter i världen, bekännande eller inte, behöver göra tjänst för att världen ska bli god att leva i.

  En kyrka har en särskild kallelse att se och uppmärksamma människors livsvillkor och att verka för social sammanhållning. Det sker i det lokala församlingslivet, genom diakonalt och socialt engagemang för människor på individ- och gruppnivå. Svenska kyrkan är en aktör i civilsamhället som gör samhällsnytta tillsammans med alla goda krafter i ett samhälle.

  Läs mer om fokusområdet Social sammanhållning under rubriken Diakoni och Migration.

  Växa och rusta

  ​Fokusområdet Växa och rusta syftar till att möjliggöra lärande och utvecklingsprocesser för att bygga upp och rusta Kristi kropp. Området ska under perioden 2019–2022 stödja rörelserika växtkulturer där en mångfald av människor är delaktiga, engagerade och rustar varandra att vara kyrka i vardagen och världen. Beskrivningen av denna uppgift i nuvarande strategidokument 2015–2018 fungerar som en bro över till detta dokument: att samarbeta med församlingar och pastorat för att främja församlingars liv som växtplats för kristen tro och liv, utifrån det goda liv som redan levs i församlingarna idag och den längtan efter fördjupning, utveckling och engagemang som finns.

  Läs mer om fokusområdet Växa och rusta.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Daniel Lönnbäck, Linköpings stifts intranät
  Uppdaterad
  2019-07-03
  X
  Dokumentid: 1409076- Webid: 29037 - Unitid: 3