Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Social sammanhållning

  Område Social sammanhållning adresserar en av de största utmaningarna i vårt samhälle. Det handlar om människors livsvillkor i dagens Sverige: tillit, tillhörighet och gemenskap. Social sammanhållning är ett av fokusområdena för stiftsorganisationens arbete 2019-2022.

  Social sammanhållning är direkt kopplat till församlingens grundläggande uppdrag: att samlas kring hoppets tecken i gudstjänst, mötas i diakonins omsorg och protest, dela våra berättelser om evangeliets befriande kraft – allt som en del av Guds mission.

  Varje människa har sin unika berättelse och är skapad av Gud till ett fritt, sårbart och kraftfullt subjekt. Herdabrevet för Linköpings stift uttrycker det som:

  ”Alla människor är skapade av Gud och har gudserfarenhet. Vi är kyrka i världen tillsammans med ett myller av gudserfarna människor som vi inte känner. Därför bejakar vi att alla goda krafter i världen, bekännande eller inte, behöver göra tjänst för att världen ska bli god att leva i.”

  Foto: Linda Mickelsson /IKON

  Skapad:2013-12-16 14:32:00

  Vägledning, handledning, asyljurist, fortbildning och nätverkande. Linköpings stift erbjuder olika former av verktyg och tillfällen till fortbildning för dig som möter migranter i din församling.

  Läs mer om Migration

  Asylrättscentrum

  Linköping stift har ett avtal med Asylrättscentrum som gör att du i församling kan få råd och stöd i juridiska frågor kring olika migrationsärenden. Läs mer här

   

  Tala väl med varandra

  Kursen "Tala väl med varandra" utbildar dialogaktörer att ge kunskap och inspiration till hela pastoratet att driva interreligiösa frågor och verksamheter. Syftet med utbildningen är bl a att visa på interreligiösa dialogens möjligheter i ett mångkulturellt samhälle och ge konkreta metoder, verktyg och erfarenheter för dialog. Ansökan till kursen görs före 30 sept 2021. Läs mer här​
  Kontakta Susanna Löfgren om du har frågor.

  Skapad:2015-02-19 14:27:00

  Diakoni är en av Svenska kyrkans viktigaste uppgifter. Här har vi samlat aktuell information som rör Linköpings stift. Kontakta oss gärna!

  Läs mer om Diakoni
  Skapad:2020-06-26 13:00:00

  Var proaktiv för demokrati - och reaktiv när den hotas. I programmet ”Social hållbarhet - fokus Tillit och Demokrati” erbjuder Linköping stift stöd till församlingar och pastorat i demokratistärkande arbete

  Läs mer om Behöver du support i MR- och demokratifrågor?
  Skapad:2020-09-14 13:34:00

  Ett av våra mål är att organisera forum för att inspirera till att dela metoder, teologisk reflektion, erfarenheter och goda exempel av Social sammanhållning. Välkommen att delta!

  Läs mer om Tips på kurser och möten

  Redaktör och innehållsansvarig
  Katarina Blyme, Linköpings stiftsorganisation
  Uppdaterad
  2022-03-25
  X
  Dokumentid: 1453577- Webid: 29037 - Unitid: 3