Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Samverkan

  Samarbete och samverkan är bibliskt. En kropp behöver alla delar för att leva. Genom samverkan sparas kraft och tillsammans kan man göra det som tidigare inte var möjligt. Samverkan är ett av fokusområdena för stiftsorganisationens arbete 2019-2022.

   

  Administrativ samverkan utifrån faktiska behov

  Utgångspunkten för stiftsorganisationens satsning på administrativ samverkan är faktiska behov. Svenska kyrkan står inför en rad förändringar och utmaningar som följer ur faktorer som vikande medlemstal, krympande ekonomi, digitalisering och pensionsavgångar. Samverkansprojekt och tjänster har utvecklats i dialog med stiftets församlingar och pastorat. Så är stiftets servicebyrå ett direkt resultat av önskemål vad gäller innehåll, utförare och organisation.

  Samverkansområden

  Här kan du läsa mer om samverkansområden i Linköpings stift. Inom flera områden erbjuder servicebyrån tjänsteköp. Läs mer om servicebyrån här. 

   

  Skapad:2012-10-17 11:00:00

  GIP är en enhetlig IT-miljö för stift, pastorat och församlingar i Svenska kyrkan. Syftet med GIP är att erbjuda ett kostnadseffektivt, säkert och uppdaterat IT-system för hela Svenska kyrkan.

  Läs mer om GIP - Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform
  Skapad:2019-08-12 09:20:00

  GAS, gemensamt arbetssätt, är ett nationellt initiativ vars mål är att genom samverkan effektivisera administrationen inom ekonomi och lön. I Linköpings stift kan man ansluta sig till GAS via stiftets servicebyrå och man ansluter sig alltid både till Ekonomi- och lönetjänsterna.

  Läs mer om GAS Ekonomi & Personal

  Foto: Daniel Lönnbäck

  Skapad:2013-01-28 13:52:00

  Kommunikation är ett av stiftets samverkansområden. Det handlar dels om kommunikationsverktygen vi delar: webb, intranät, bildbank osv, och dels om att arbeta tillsammans och göra gemensamma satsningar. Från stiftsnivån driver vi olika samverkansinitiativ: nätverk för kommunikatörer, projektet Kommunikation som mission och inte minst servciebyråtjänster inom kommunikation,

  Läs mer om Kommunikation

  Foto: Daniel Lönnbäck

  Skapad:2019-08-01 11:37:00

  Servicebyrån i Linköpings stift erbjuder tjänster kring HR-frågor. Som ett led i ökad samverkan har stiftsorganisationen tecknat avtal med externa aktörer.

  Läs mer om HR

   

  Skapad:2019-09-25 13:06:00

  Svenska kyrkan har tecknat ramavtal med S:t Lukas, som erbjuder samtalsstöd och arbetshandledning. Kontakt tas direkt med S:t Lukas.

  Läs mer om Samtalsstöd och arbetshandledning

  Skapad:2019-08-13 13:30:00

  Behöver du hjälp att följa dataskyddsförordningen? Servicebyrån i Linköpings stift erbjuder tjänster via konsultföretaget Intechrity.

  Läs mer om GDPR

  Skapad:2013-11-22 12:43:00

  Linköpings stiftsorganisation är anslutna till Gemensamt arkiv, diarium och dokumenthantering (GADD) med det digitala systemet Public 360. Hjälp och stöd erbjuds församlingar och pastorat som vill gå med.

  Läs mer om Arkiv och diarium

  Foto: Jonas Tobin /IKON

  Skapad:2019-08-15 11:15:00

  Församlingar och pastorat har möjlighet att ansluta sig till Svenska kyrkans gemensamma telefoniplattform Telia Touchpoint Plus.

  Läs mer om Telefoni

   

  Att sätta stöttor i plommonträdet

  I biskop Martins, och hela stiftets, herdabrev kan man läsa om begreppen livsvärld och systemvärld:  

  "Livsvärld" är ett ord som försöker fånga in det som har med relation, energi, ömsesidighet och mänsklighet att göra. Systemvärlden är det som har med ekonomi, organisation, reglementen och juridik att göra. Båda är av vital betydelse för att mänskliga sammanhang ska fungera."

  I herdabrevet används en bild av ett plommonträd. Stöttorna som sätts under de grenar som bär frukt, och det omsorgsfulla gallrandet, är systemvärlden. Utan detta brister grenen och frukten förtvinar.

   

  Redaktör
  Christine Selse, Linköpings stiftsorganisation
  Innehållsansvarig
  Daniel Wettervik, Linköpings stiftsorganisation
  Uppdaterad
  2022-02-09
  X
  Dokumentid: 1452893- Webid: 29037 - Unitid: 3