Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Regeringen planerar översyn av regler för sammankomster

  På askonsdagen 17 februari presenterade regeringen ett förslag till förändringar i den så kallade ”begränsningsförordningen”, som bland annat reglerar deltagarantal i allmänna sammankomster.

  För kyrkornas del kan förslaget innebära att antalet deltagare som tillåts vid gudstjänster påverkas och att 8-gränsen luckras upp. I nuläget är dock inget beslutat.  

  Enligt det nya förslaget ska dagens enhetliga begränsning på åtta personer ersättas av flera olika kategorier, och det ska gälla olika maximalt deltagarantal i följande situationer:

  • om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus
  • om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus och deltagarna anvisas en sittplats
  • om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus.  

  Dessa nya begränsningar kommer sedan att variera beroende på hur smittläget i varje ögonblick ser ut både nationellt och regionalt, och målet är att de så småningom helt ska kunna avskaffas och mötesfriheten åter bli obegränsad, som innan coronan.  

  Förslaget är nu ute på remiss till den 26 februari. Eventuella förändringar föreslås träda i kraft den 11 mars. Det är alltså ännu inte säkert att 8-gränsen försvinner då (det beror på smittläget) och vad de olika nya begränsningarna i så fall blir (det beror också på smittläget samt på vad remissinstanserna och Folkhälsomyndigheten föreslår).

  Stiftet fortsätter att bevaka utvecklingen och biskop Martin återkommer med med ett brev så snart besluten är fattade  

  Sveriges kristna råd och Svenska kyrkan är två av remissinstanserna  

  Läs regeringens promemoria om ändringar i begränsningsförordningen

  Redaktör och innehållsansvarig
  Katarina Blyme, Linköpings stiftsorganisation
  Uppdaterad
  2021-02-18
  X
  Dokumentid: 1530817- Webid: 29037 - Unitid: 3