Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer

  Sedan 1998 har vi på olika sätt arbetat med att förebygga och bemöta sexuella övergrepp i kyrkliga sammanhang.

  När gränser överskrids

  Inom kyrkan finns ett nätverk av kontaktpersoner, en kvinna och en man i varje stift. Kontaktpersonerna är beredda att lyssna till berättelser om smärtsamma erfarenheter, ge stöd till egna beslut i en svår situation och förmedla kontakter till myndigheter och andra organisationer med erfarenhet av dessa situationer. 

  Här hittar du samlad information från Svenska kyrkan.

  Kontaktpersoner i Linköpings stift:
  Douglas Scott, Vist-Vårdnäs pastorat, 013-24 26 62
  Liza Hagberg, Norrköpings pastorat, 013-24 26 61

  Samordnare för kontaktpersoner:
  Andreas Sneckenberg, se ruta till höger​

  Trygga möten

  Svenska kyrkan och Svenska kyrkans unga önskar erbjuda trygga och säkra miljöer för barn och unga som vistas i våra verksamheter. Detta gäller självklart även alla vuxna som vistas i våra verksamheter. Me too/Vardeljus visar behovet av att vi arbetar preventivt över tid med aktuellt område.

  Trygga Möten är en webbutbildning som scouterna har tagit fram – mer information hittar ni i informationsblad och foldern ”Trygga Möten.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Katarina Blyme, Linköpings stiftsorganisation
  Uppdaterad
  2022-08-25
  X
  Dokumentid: 1377206- Webid: 29037 - Unitid: 3