Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Pedagogik i församlingen

  Pedagogik i församlingen

  Välkommen till "Pedagogik i församlingen", ett församlingsutvecklingsprogram som startade hösten 2019 och som riktar sig till alla med särskilt intresse för att fördjupa sin egen och församlingens förståelse för pedagogikens betydelse: anställda av alla de slag samt förtroendevalda och ideella medarbetare.  

  Lärande sker överallt
  Pedagogik är inte knutet till en viss ålder eller ett särskilt verksamhetsområde. Lärande sker överallt synligt och osynligt i församlingens vardag, tex under körövningen, när kyrkkaffet görs i ordning, i mötet inför dopet, ja vid alla olika mötesplatser.  

  Pedagogisk plattform
  I "Pedagogik i församlingen" lär vi oss att leda lärprocesser. Vi utvecklar våra kunskaper om vad pedagogik kan vara och hur lärande går till. Vi arbetar fram en pedagogisk plattform, till stöd för den grundläggande uppgiften och för handlingsplanerna för lärande och undervisning. Programmet kan fungera som en kontinuerlig processutbildning som flera i församlingen under åren deltar i för att fortlöpande utveckla sina kunskaper i pedagogik och församlingens olika lärande mötesplatser.  

  Resurs för församlingen
  Vi träffas vid fyra tillfällen under tre dagar. Det innebär övernattning och deltagande både dagtid och kvällstid. "Pedagogik i församlingen" är tänkt som en resurs för församlingen, inte enbart för den enskilde deltagaren. Mellan träffarna på Vadstena folkhögskola ska ni på hemmaplan ha en referensgrupp att samverka med, då ni kommer att ha uppgifter som relaterar till det egna församlingsarbetet. 

   

  Mål
  - att utveckla kunskap och förståelse för hur lärande går till och hur lärprocesser kan se ut i just er församling.
  - att skapa en gemensam pedagogisk plattform som kopplas till den grundläggande uppgiften och församlingsinstruktionen.
  - att utvecklas som reflekterande praktiker och lära sig leda lärprocesser.  

   

  Foto: Litteratur som inspiration.

  Skapad:2020-03-03 16:15:00

  Församlingsutvecklingsprogrammet "Pedagogik i församlingen" startade hösten 2019. Här är några röster om programmet.

  Läs mer om "Pedagogik är en process"
  Skapad:2020-03-03 14:21:00

  Vad menar vi när vi säger att pedagogik är teologi?

  Läs mer om Pedagogik är teologi - vad menas med det? HT 2020

  Redaktör och innehållsansvarig
  Katarina Blyme, Linköpings stiftsorganisation
  Uppdaterad
  2021-09-01
  X
  Dokumentid: 1483423- Webid: 29037 - Unitid: 3