Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Kyrkomusik

  Linköpings stift samverkar med Linköpings stifts kyrkosångsförbund, Linköpings stifts kyrkomusikerförening och Sensus och ordnar kördagar för alla åldrar och fortbildning i ämnesområdet musik. 

   

  Vad gäller för körsång i höst?

  Läs mer och ladda ner Coronaanpassade rekommendationer här. 

  Kontraktssamlingar för kyrkomusiker 

  Ungefär samma upplägg varje gång.
  09.00-15.00 
  Förmiddag med Kyrkomusikerföreningen: Oj och aj-arbetsmiljöfrågor
  Vi bygger DO-orgel.   
  06 oktober        Smålandsbygden:             Eksjö (08.30-13.00, därefter lunch)
  21 oktober        Domprosteriet                   Stiftskansliet (08.30-13.00 därefter lunch)
  27 oktober        Norrköping                        Östra Eneby
  03 november    Östgötabygden                 Lambohov
  10 november    Kustbygden                      Gamleby
  18 november    Vätterbygden                    Motala

    

  Barn och sång

  18 augusti (obs dag)  Barn och sång  i Vadstena med Kerstin Andeby och Peter Wanngren för alla som sjunger med barn. GENOMFÖRS I FÖRSTA HAND UTOMHUS

  16 november Fortbildning för barnkörledare: Hur behåller vi våra mellanstadiebarn?   Med Edward Eklöf, domkyrkans församlingshem

  Barnkör 

  Barnkördagar  med scenisk inriktning. Ledare: Ing-Marie Janzon Andershed med lokala  ledare Samma upplägg: Öva hemma, start 13.30 och avslutande sångstund 17.00  Ålder 6 -12 år. Beställ noter via Karin W-K   
  10 oktober: Motala, Råssnäs FLYTTAS FRAM/EV UTGÅR

  Ny barnkördag planeras i Linköping våren 2021 med övning inför stiftsfest
     
  29 maj 2021: Stiftsfest, Linköping med barnkörsmanifestation

  Rikskyrkosångsförbundet www.sjungikyrkan.nu planerar Vuxenkörfester i Halmstad 14-16 maj 2021 och Umeå 18-20 juni. Barnkörsfest i Linköping 17-18 oktober flyttas fram

   

  Psalm-sing-a-long - FLYTTAS FRAM

  Om smittspridningsläget tillåter: 18 oktober  16.00 Psalm-sing-a-long  Vårfrukyrkan, Skänninge.
  Nya och gamla arr för stråkensemble, komp, kör och församling   
  Kapellmästare: Fredrik Ingå       
  Dirigent: Reine Eriksson och Karin Wall-Källming       
  Presentatör: Martin Riessen  
  18 april  16.00   Psalm-sing-a-long  Landeryds kyrka, Linköping        
  Nu finns material att låna, körnoter, församlingsagendor, mallar till affischer, program, och inte minst instrumentalstämmor.  Hör av er till karin.wallkallming@svenskakyrkan.se så får du noter att titta igenom. Fler tillfällen planeras runt om i stiftet.

  Intresserad av att vara värd?  Hör av er!    

  Workshopsdag för körsångare - GENOMFÖRS I RYMLIGA LOKALER OCH UTOMHUS

  5 september Vadstena folkhögskola
  Sångteknik, dirigering och körsång                               
  Ett välbeprövat koncept som nu coronaanpassats, med mindre grupper och stort avstånd mellan deltagarna.  Läs mer på Kurser och mötesplatser. https://internwww.svenskakyrkan.se/linkopingsstift/workshopdag-i-vadstena-for-korsangare

   

  ----------------------------------

  Spotify Business upphör

  Möjligheten att spela musik vid förrättningar genom Spotify finns inte längre. CD och nedladdning från t ex iTunes är fortfarande möjligt.
  Läs mer om det här.

   

  Validering av äldre kyrkomusikerutbildning

  Det här gäller sedan 1 juni 2018:  

  1. Valideringen görs av Svenska Kyrkans Utbildningsinstitut. SKUi

  2. Stiftshandläggarna i musik har haft en överläggning med kyrkomusikansvarige Peter Sjunnesson SKUi, om vad vi kan göra för att underlätta just detta arbete. Vår gemensamma hållning är att om man inte har för avsikt att söka ny tjänst just nu, kan man vänta med att skicka in valideringshandlingar.

  3. Man behöver inte skaffa sig ett valideringsintyg om man är klockren i tabellerna.

  4. Andra saker är inte klockrena, B-examen kan, om den är av äldre och gedignare art och man har vidareutbildning, välrenommerad och minst femårig yrkeserfarenhet valideras till A-examen. 

  5. Det kan vara så att du inser att du inte kvalificerar dig för någon nivå enligt tabellen. Men lugn, ingen förlorar jobbet. Man kan för varje tjänst få dispens och förklaras "Behörig" att inneha tjänsten (Domkapitel och kyrkoråd)

  Karin Wall-Källming, 21 februari 2019

  Repetition Psalmfrossa i Åtvids Stora kyrka

  Repetition Psalmfrossa Åtvids Stora kyrka Foto: Karin Wall-Källming

  Ledarutbildning: Kör i rörelse i Skäggetorp

  Ledarutbildning: Kör i rörelse i Skäggetorp Foto: Karin Wall Källming

  Redaktör och innehållsansvarig
  Katarina Blyme, Linköpings stiftsorganisation
  Uppdaterad
  2022-01-12
  X
  Dokumentid: 767236- Webid: 29037 - Unitid: 3