Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Klimat

  Hotet mot klimatet och skapelsen blir allt mer påtagligt. De kommande årtiondena kommer att vara en kapplöpning för att hinna ställa om samhället i tid. Linköpings stifts klimatstrategi har som vision att Linköpings stift inte ska bidra till den globala uppvärmningen. Klimat är ett av fokusområdena för stiftsorganisationens arbete 2019-2022.

   

  I mars 2017 gick Linköpings stift med i regeringens initiativ Fossilfritt Sverige och presenterade samtidigt offentligt sin ambitiösa klimatstrategi.

  Linköpings stift har sedan många år ett aktivt miljöarbete som har utökats de senaste åren med hjälp av ett antal projekt rörande bland annat energieffektivisering, takinventering för solel, internationellt utbytesprogram om energi och miljö samt stiftsgemensam upphandling av el.

  Klimatstrategi framsida

  Vill du läsa stiftets klimatstrategi så finns den här: Klimatstrategi för Linköpings stift

  Se biskop Martin Modéus och Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, tala om klimatarbete i Östnytts inslag: Östnyttinslag SVTplay

  Läs mer om Fossilfritt Sverige: Fossilfritt Sveriges hemsida

   

  Skapad:2021-01-26 13:48:00

   

   

  Stiftets stöd till församlingar och pastorat

  Stiftskansliet kan erbjuda församlingarna och pastoraten stöd att bland annat genomföra Ljussteget och miljödiplomering. (Se vidare under rubriken "Svenska kyrkans miljödiplomering" samt längst ned på sidan de nedladdningsbara arbetsmaterialen.) 

  Ett framgångsrikt energieffektiviseringsprojekt har också utförts i stiftet mellan 2011 och 2015, vilket gett församlingarna/pastoraten möjlighet att energibesikta sina uppvärmda fastigheter och hjälp att därefter utforma en handlingsplan. Läs mer om Energieffektiviseringsprojektet

  Det påbörjas kontinuerligt nya projekt om hållbar utveckling och fastighetsarbete i stiftet. Några har rört solel, laddstolpar till elbilar, plusenergibyggnader och utbyte om hållbarhetsarbete i praktiken både inom stiftet och på kyrkans nationella nivå, men även med stiftet Canterbury och landsbygdsorganisationer i Kent, England.

  Under 2014 blev Linköpings stift det första stiftet i Svenska kyrkan som erbjöd sina församlingar/pastorat att vara med på en stiftsgemensam upphandling av el, vilken ledde fram till ett avtal mellan Linköpings stift och Telge Kraft AB, numer Entelios AB. Tjugosju av stiftets trettio ekonomiska enheter är nu del av detta avtal som garanterar stiftet miljöcertifierad el.

  Biskopsbrev om klimatet

  Skapad:2014-05-08 13:41:00

  Första gången ”Ett biskopsbrev om klimatet” kom ut var 2014. I september 2019 var det dags för en reviderad version av brevet.

  Läs mer om biskopsbrevet från 2019

  Portal för hållbarhet

  Här hittar du stödmaterial och inspiration till hållbarhetsarbetet i din församling, ditt pastorat och ditt stift. 

  Läs Hållbarhetsportalen här

  Foto: IKON, Svenska kyrkan

  Linköpings stiftskansli är miljödiplomerat

  Skapad:2015-03-23 12:11:00

  ​Linköpings stiftskansli är miljödiplomerat till fas tre enligt Svenska kyrkans miljöcertifieringssystem, med senaste revision våren 2014.

  Andra delar av stiftsorganisationen har fått certifieras enligt system som är mer anpassade till deras respektive verksamhet: 

  Linköpings stifts prästlönetillgångar har som policy att dess skogsbruk ska vara dubbelcertifierat enligt PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes)™ och FSC® licens nr FSC-C014110. (Forest Stewardship Council)®

  Stiftsgården Vårdnäs är en Svanen-märkt hotell-och konferensanläggning.

   

  Redaktör
  Katarina Blyme, Linköpings stiftsorganisation
  Innehållsansvarig
  Frida Gårdmo, Linköpings stiftsorganisation
  Uppdaterad
  2021-08-27
  X
  Dokumentid: 811633- Webid: 29037 - Unitid: 3