Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Lokalförsörjningsplan

  I beslutet om Gemensamt ansvar ingår att varje församling eller pastorat ska ha en fastställd lokalförsörjningsplan senast 1 januari 2022. Vi är igång med arbetet i stiftet!

  Tidplan för arbete med lokalförsörjningsplan med start hösten 2020.

  I Linköpings stift är hälften av församlingarna igång med lokalförsörjningsarbetet. Vi föreslår att alla övriga ska börja hösten 2020 för att hinna klart under 2021.

  Hur går arbetet till?​ Här är vårt förslag till upplägg.

  1) Underlag för LFP
  Vi sammanställer underlag för LFP tillsammans med er fastighetsansvarige och andra medarbetare. Kontakta gärna oss så bokar vi ett möte och går igenom allt.
  Vi har byggt en databas, dit vi läser in era underlag. Sedan tar vi fram diagram och sammanställningar åt er (se exempel här)
  Underlaget ska vara klart till utbildningen. Arbetsgruppen kan då fokusera på att arbeta med själva planen.

  2) Information för kyrkorådet
  Vi kan informera om LFP för ert kyrkoråd. Vi kan vara med fysiskt på plats, eller via länk, och visa en presentation som tar 30 minuter inkl. tid för frågor. 
  Om ni har helt digitala möten fungerar det ofta bättre att vi skickar ut information (kort film+ info) i förväg till alla deltagare och sedan är vi med och svara på frågor under mötet. Hör av dig så hittar vi en lösning som passar er. 

  3) Tillsätt arbetsgrupp och processledare
  Vi rekommenderar att arbetsgruppen består av både förtroendevalda och anställda. Lämplig gruppstorlek är 4-8 personer.
  I olika skeden av processen kan arbetsgruppen sedan ta hjälp av eller diskutera med andra medarbetare, församlingsråd mm. 
  Processledarens ansvar är att leda arbetet, se till att lokalförsörjningsplanen blir nedskriven och organisera och utföra förankringsprocessen.​​

  4) Utbildning för arbetsgruppen på Vårdnäs
  En heldag på Vårdnäs med arbetsgrupperna från 3-7 pastorat tillsammans. Vi lär oss om lokalförsörjningsplanering och tittar på de underlag som tagits fram. Målet med utbildningen är att arbetsgrupperna ska veta vad lokalförsörjningsplaneringen innebär och ha en plan för hur arbetet ska ske i pastoratet/församlingen. Man kommer att ha börjat analysera sitt eget underlag och kommit en bra bit i processen till en färdig LFP.

  Välj mellan dessa datum;
  9:e september 2020. Mer information och anmälan av deltagare här 
  6:e oktober 2020.Mer information och anmälan av deltagare här

  5) Arbetsgruppen tar fram förslag för mål för lokalförsörjningen
  Det är obligatoriskt att fullmäktige antar mål för lokalförsörjningen, och beslutet bör tas på fullmäktigemötet hösten 2020. Arbetsgruppen föreslår mål som sedan behandlas av kyrkorådet och antas av fullmäktige.
  Exempel på mål kan vara att max 25% av intäkterna får gå till fastighetskostnader.

  Processen fortsätter med komplettering av underlag, diskussioner, åtgärdsförslag och förankring innan man tillslut ska landa i en LFP som godkänns av kyrkorådet och fastställs av kyrkofullmäktige. Under arbetets gång stöttar vi på stiftet er, bla. genom regelbundna träffar för processledarna.

  Här finns en mall för hur en lokalförsörjningsplan kan se ut.

  Nationell nivå

  Kyrkokansliet producerar handböcker, mallar och riktlinjer för lokalförsörjningsplanerna. 
  Inom kort kommer vi på Linköpings stift publicera ett eget exempel på färdig lokalförsörjningsplan. Det exemplet utgår från de underlag och diagram som vi hjälper er att ta fram.

  Se gärna den här korta och informativa filmen om lokalförsörjningsplanering i Svenska kyrkan.

  Läs mer om lokalförsörjningsplaner på nationella intranätet.

  Redaktör
  Pernilla Stridh, Linköpings stiftsorganisation
  Innehållsansvarig
  Emelie Malmborg, Linköpings stiftsorganisation
  Uppdaterad
  2020-06-23
  X
  Dokumentid: 1371747- Webid: 29037 - Unitid: 3