Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Lokalförsörjningsplan

  I beslutet om Gemensamt ansvar ingår att varje församling eller pastorat ska ha en fastställd lokalförsörjningsplan senast 1 januari 2022. Vi är igång med arbetet i stiftet!

  Lokalförsörjningsplanering i Linköpings stift

  Vi som jobbar med lokalförsörjningsplanering på Linköpings stift är
  Emelie Malmborg, stiftsingenjör
  Steve Nyström, energi- och fastighetshandläggare
  Daniel Wettervik, analytiker
  Maria Bruto Ellhar, kommunikatör och handläggare förtroendevalda
  Kontakta oss gärna med dina frågor. Vi kan också komma ut till din församling och berätta mer om lokalförsörjningsplaneringen.

  Linköpings stift organiserar utbildningar och stöd till församlingar och pastorat uppdelat i fyra grupper;

  Grupp 1 hade utbildningsdag på Vårdnäs i november 2019 och jobbar just nu för fullt med sina lokalförsörjningsplaner. Gruppen består av Vadstena-Dals pastorat, Åkerbo församling, Linköpings Domkyrkopastorat, Aneby pastorat och Östra Ryds församling.

  Grupp 2 hade utbildningsdag för arbetsgrupperna i februari 2020. Gruppen består av Vikingstads församling, Slaka-Nykils pastorat, Södra Tjust pastorat, Valdemarsvik-Ringarums pastorat, Åtvids församling, Norra Tjust pastorat och Vimmerby pastorat. 

  Grupp 3 startar med sammanställning av underlag i mars 2020.
  Utbildningsdag på Vårdnäs för arbetsgrupperna 9:e september 2020.
  Mer information och anmälan av deltagare här
  Anmäl församlingen/pastoratet till denna grupp genom att kontakta emelie.malmborg@svenskakyrkan.se.​

  Grupp 4 startar med sammanställning av underlag i mars 2020. Utbildningsdag på Vårdnäs för arbetsgrupperna i 6:e oktober 2020.
  Mer information och anmälan av deltagare öppnar snart...
  Anmäl församlingen/pastoratet till denna grupp genom att kontakta emelie.malmborg@svenskakyrkan.se.​

  Grupperna är planerade för att ge rimligt med tid för att hinna klart så att lokalförsörjningsplanen kan fastställas på kyrkofullmäktiges höstmöte 2021, det sista innan mandatperiodens slut.  ​

  Hur går arbetet till?

  Här är vårt förslag till upplägg. Planera gärna ert eget arbete med hjälp av den mall för processplan som kan laddas ner längst ner på sidan.

  1)      Information för kyrkorådet och ev. andra intresserade
  Vi kommer från stiftet och berättar om lokalförsörjningsplanering (30 min) när det passar er. Under våren 2020 kommer vi gärna till ert kyrkoråd, ring eller mejla så bokar vi in en tid.

  2)      Tillsätt arbetsgrupp och processledare
  Vi rekommenderar att arbetsgruppen består av både förtroendevalda och anställda. Lämplig gruppstorlek är 4-8 personer.
  I olika skeden av processen kan arbetsgruppen sedan ta hjälp av eller diskutera med andra medarbetare, församlingsråd mm. 
  Processledarens ansvar är att leda arbetet, se till att lokalförsörjningsplanen blir nedskriven och organisera och utföra förankringsprocessen.

  3)      Underlag för LFP
  Vi sammanställer underlag för LFP tillsammans med er fastighetsansvarige och andra medarbetare. Kontakta gärna oss så bokar vi ett möte och går igenom allt.
  Vi har byggt en databas, dit vi läser in era underlag. Sedan tar vi fram diagram och sammanställningar åt er. Det ger också möjlighet att ta fram jämförelser mellan pastorat och över hela stiftet.
  För grupp 3 och 4 gäller att underlaget ska sammanställas under våren/sommaren 2020, så att det är klart till utbildningen. Arbetsgruppen kan då fokusera på att arbeta med själva planen.

  4)      Utbildningsdag för arbetsgruppen på Vårdnäs
  En heldag på Vårdnäs med arbetsgrupperna från 5-10 pastorat tillsammans. Vi lär oss om lokalförsörjningsplanering och tittar på de underlag som tagits fram. Vi lägger tillsammans till vad som är viktigt för församlingens liv och identitet, med utgångspunkt i församlingsinstruktionen. Vi lyfter också kyrkobyggnadernas särställning och vilka möjligheter era kyrkorum har samt hur man kan tänka kring lokalers standardnivå, slitage och patina.

  Målet med utbildningen är att arbetsgrupperna ska veta vad lokalförsörjningsplaneringen innebär och ha en plan för hur arbetet ska ske i pastoratet/församlingen. Man kommer att ha börjat analysera sitt eget underlag och kommit en bra bit i processen till en färdig LFP.

  5)      Fortsättning
  Processen fortsätter med komplettering av underlag, diskussioner, åtgärdsförslag och förankring innan man tillslut ska landa i en LFP som godkänns av kyrkorådet och fastställs av kyrkofullmäktige. Under arbetets gång stöttar vi på stiftet er, bla. genom regelbundna träffar för processledarna.

  Ett upplägg med 6st möten i arbetsgruppen kan se ut såhär;

  • Kulturhistoriskt värde och möjligheter/begränsningar för lokalerna, stiftsantikvarie deltar i diskussionerna om ni önskar
  • Förslag på åtgärder
  • Åtgärdsförslagen bearbetas vidare efter återkoppling från fastighetsansvarig/ekonom
   Konsekvensanalys av åtgärdsförslagen
  • Lokalförsörjningsplanen görs klar för förankringsprocessen
  • Lokalförsörjningsplanen bearbetas vidare efter återkoppling från församlingsråd/kyrkoråd
  • Lokalförsörjningsplanen görs klar och skickas för beslut i kyrkoråd och fastställande i fullmäktige ​

  Vad bör man budgetera för LFP?​

  Det är svårt att förutse hur mycket tid som man bör lägga på LFP, men här är ett förslag; 

  Arbetsgrupp; 
  1 heldag utbildning (kl 9-16, kurskostnad 500kr/person)
  6 träffar á 3 timmar

  Processledare; 
  50-200 tim beroende på storlek på pastorat och omfattning på förankringsprocess med församlingsråd mm.

  Fastighetsansvarig/ekonom;
  Sammanställning av underlag: 2-5 dagar beroende på storlek på pastoratet 
  Beräkning av effekter för åtgärdsförslag: 1-5 dagar beroende på storlek på pastoratet och mängden åtgärder
  Stiftet bistår med viss hjälp till dessa moment.

  Nationell nivå

  Kyrkokansliet producerar handböcker, mallar och riktlinjer för lokalförsörjningsplanerna. 
  Inom kort kommer vi på Linköpings stift publicera ett eget exempel på färdig lokalförsörjningsplan. Det exemplet utgår från de underlag och diagram som vi hjälper er att ta fram.

  Se gärna den här korta och informativa filmen om lokalförsörjningsplanering i Svenska kyrkan.

  Läs mer om lokalförsörjningsplaner på nationella intranätet.

  Filer för nedladdning
  Redaktör
  Pernilla Stridh, Linköpings stiftsorganisation
  Innehållsansvarig
  Emelie Malmborg, Linköpings stiftsorganisation
  Uppdaterad
  2020-02-10
  X
  Dokumentid: 1371747- Webid: 29037 - Unitid: 3