Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Litteraturtips

  Påskdagsmorgon, Iloilo

  Påskdagsmorgon, Iloilo Foto: Fredrik Olofsson

  Här hittar du en lista med litteraturtips för dig som är internationellt intresserad.

  Berättelsen om en inte alltför självuppptagen kyrka

  Ann Aldén (2005) Arcus

  Mission är en del av kyrkans grundläggande uppdrag. Men hur kan mission tolkas i 2000-talets svenska sammanhang?

  Uppdrag: mission håller samman två synsätt. Som människor är vi sända till varandra, för att vara varandra till hjälp och stöd. Som kristna är vi också sända att berätta. Ord och handling hör ihop. Det konkreta fyller orden med mening, och orden hjälper oss att tolka det vi ser.

  Boken kan köpas.

  Tips för att förändra världen

  Den här mappen är en praktisk idésamling utgiven av Svenska kyrkan. Texterna i häftet är skrivna av olika författare och pekar på att vi alla kan göra något, enskilt eller tillsammans. Be för vår värld, skramla bössa, avsätta en procent av budgeten till internationell misson eller diakoni - eller starta en världsbutik. 

  Ladda ner fritt via länken: Tips för att förändra världen

  GÅ ÖVER GRÄNSER

  - Ett biskopsbrev om mission av Hans-Erik Nordin (2013)

  I biskopsbrevet pratar Hans-Erik om mission. Att missionen börjar i Guds hjärta och sträcker sig ut mot världen. Kyrkan är redskapet och varje kristen har kallelsen att i ord och handling vittna om Kristus. Misson handlar även om att dela liv, bördor och tro.

  Ladda ned fritt som PDF:

  Gå över gränser

  GRÄNSÖVERSKRIDANDE

  - Om trons förnyelsekraft av Mats Hermansson (2003)

  Utifrån församlingperspektivet och med nedslag i den världsvida kyrkan berättar Mats Hermansson om en samhällsengagerad kyrka. Många texter är inspirerade av befrielseteologin från Latinamerika. Men här får den teologiska reflexionen i stället landa, eller starta, i det svenska samhället, i människans vardag. 

  Både här och där - ​ett samtalsmaterial om församlingens uppdrag

  Som ett redskap för församlingens fortsatta reflektion kring missionsuppdraget har detta material tagits fram. Det riktar sig till förtroendevalda, anställda och frivilliga i församlingen och förhoppningen är att materialet ska leda till möten, samtal och processer för ett engagemang i kyrkans framtid. 

  Ladda ner fritt som PDF : Både här och där

  Mission - identitet eller aktivitet?

  I juni 2008 samlades ett 50-tal deltagare till en konferens med temat ''Mission - identitet eller aktivitet?'' Konferensen var ett led i verksamhetsutvecklingen av internationell diakoni och mission i Svenska kyrkan och den var ett första avstamp inför den stora missionskonferensen i Edinburgh 2010. Här finns sammanfattningar av konferensens föredrag och fungerar utmärkt som inspiration för ett fortsatt samtal kring kyrkans uppgift, kyrkans mission, i Sverige och i världen. 

  Ladda ner fritt som PDF: Mission - Identitet eller aktivitet?

  Tillsammans för livet – det är den inbjudan som Kyrkornas världsråd genom det nya missionsdokumentet vill ge till kyrkor i hela världen. Missionsdokumentet inbjuder oss att samtala och reflektera över hur vi som kyrkor och kristna lever i mission. Hur vi i ord och handling berättar evangeliet, antingen det handlar om Jesus som befriaren eller om ansvaret för skapelsen.

  Ladda ner fritt genom länken: tillsammans för livet eller beställ genom SKR: SKR - shop - missionsdokumentet 

  Tillsammans för livet - 

  Handledning

  Dokumentet är ett komplement till Tillsammans för livet och är det vägledande perspektivet när dokumentet skissar på det föränderliga landskap som ställer kyrkan inför nya utmaningar. Dokumentet är en källa ur vilken vi kan hämta inspiration för hur man lokalt kan arbeta i sin församling, men också för hur man i sitt personliga liv kan vara en del i Guds mission. 

  Ladda ner fritt som PDF: Handledning - Tillsammans för livet

  Dop, nattvard och ämbete - Grunddokument för samtal om kyrkans enhet

  Detta dokument, som förkortas BEM (baptism, Eucharist and Ministry) har haft en stor betydelse för den ekumeniska utvecklingen och betraktas av många som ett av de viktigaste ekumeniska dokumenten som publicerats. Dokumentet är 30 år gammalt men dess fortsatta relevans gör det till en viktig resurs för fortsatta samtal om kyrkornas enhetssträvan i Sverige.  

  Ladda ner fritt som PDF: Dop, nattvard och ämbete

  Kyrkan - på väg mot en gemensam vision Ekumeniskt samtal om kyrkans väsen och uppgift

  Detta dokument antogs 30 år efter Dop, nattvard och ämbete. Det går vidare i samtalen efter Lima-dokumentet och vill initiera ett ekumeniskt samtal om kyrkans identitet och uppdrag. Sveriges kristna råd presenterar detta dokument med förhoppningar att den svenska utgåvan blir spridd och använd, både inom teologiska institutioner och i församlingar. 

  Ladda ned fritt som PDF:

  Kyrkan

  Missionens ansikte - om kyrkorelationer

  Anders Lindow/KMA (2006)

  ​Ett dokument om kyrkorelationer där frågan om hur vi ska utveckla ömsesidiga sådana berörs. Dokumentet innefattar Reflektion över vad relationerna leder till, positivt och negativt samt om kyrkorelationer i praktiken.

   Ladda ned fritt som PDF:

  Missionens ansikten​

  Redaktör och innehållsansvarig
  $N$-3369E678A050-KNET\malmelan, Linköpings stiftsorganisation
  Uppdaterad
  2018-02-05
  X
  Dokumentid: 1283875- Webid: 29037 - Unitid: 3