Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Krafttag för kunskap om kristen tro

  En budkavle med uppmaningen "Lär mer" gick ut från biskopsmötet i slutet av 2019. Biskop Martin Modéus hoppas mycket på "Lärande och undervisning".

  En budkavle med uppmaningen "Lär mer" gick ut från biskopsmötet i slutet av 2019. Biskop Martin Modéus hoppas mycket på "Lärande och undervisning". Foto: Daniel Lönnbäck

  Lärande och undervisning är namnet på en långsiktig och systematisk satsning på undervisning och lärande - ett nationellt krafttag för att öka och fördjupa kunskapen om kristen tro och tradition. Lär mer!

   

  "Kristen tro ger omistliga perspektiv"

  "Många har oroat sig genom åren för att kunskaper och förtrogenhet med det kristna arvet bleknar bort. Skolan undervisar inte på samma sätt om kristen tro; vi lever i en ny tid där många traditioner lever sida vid sida. Detta ger ett gott och dynamiskt samhälle, när vi lär oss att respektera varandra.

  Samtidigt är mycket av den svenska kulturen grundad i kristen tro och i en kristen berättelse- och symbolvärld. Det är helt enkelt mycket man inte kan förstå i samhälle och kultur om man inte har tillgång till den kristna historiens referensramar. Också livets djup och livets stora frågor kräver ord och föreställningar för att bearbetas.

  När religionen i allmänhet och den kristna tron i synnerhet hamnar i undantagsställning så tappar inte minst unga människor redskapen för att brottas med livets utmaningar. Och redskapen för att spegla sitt liv i Jesus, i den kristna trons grund försvinner.                      

  Av detta skäl satsats det just nu brett i Svenska kyrkan på att bygga upp en ny struktur och ett nytt tänkande kring lärande och undervisning. Ett program för att långsiktigt arbeta med dessa frågor är under utarbetande. Jag ser fram emot att vi under kommande år ytterligare ska stärka lärande och undervisning också i vårt stift.

  Möjligheterna är många och glädjen över att upptäcka nya perspektiv och att finna ny kunskap i livet ska inte underskattas. "Lär mer!" uppmanar programmet och det finns många tillfällen till det. I arbetslaget, på möten och andra samlingar, i verksamheter, etc. Och i grunden handlar det om att hjälpa fler att se att kristen tro ger omistliga perspektiv till livet."
  Ur biskop Martin Modéus julbrev 2019

  Hur lär vi mer i Linköpings stift?

  Församlingsutvecklingsprogram, Tro och liv - Svenska kyrkans grundkurs, Godly Play, inspirationsdagar, det är några av sådant som stiftet ansvarar för och som främjar Lärande och undervisning. De ingår i stiftets fokusområde Växa och Rusta.

  Läs om vad som händer inom Växa och Rusta.

  Läs mer om bakgrunden till Lärande och undervisning

  Läs innehållet i budkavlen

  Redaktör och innehållsansvarig
  Katarina Blyme, Linköpings stiftsorganisation
  Uppdaterad
  2021-09-02
  X
  Dokumentid: 1481818- Webid: 29037 - Unitid: 3