Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Kyrksam

  Kyrksam är ett administrativt system med två funktioner. Först och främst ska kyrkans organisation och dess ansvariga kunna hittas så att skyldigheten att lämna uppgifter enligt §14 i Lagen om Svenska kyrkan kan uppfyllas. Som en andra del ska systemet möjliggöra för de som så önskar att lägga upp verksamhetsregister.

   

  Vad säger bestämmelserna?

  I Svenska kyrkans bestämmelser 2014:1 anges att följande uppgifter ska registreras:
  - Aktuell organisation (registreras av nationell nivå, stiftet och församlingen)
  - Vigda präster och diakoner (registreras av stiftet)
  - Anställda, förtroendevalda och andra aktiva (registreras av församlingen)

  Dessutom ska Kyrksam ge underlag för statistik och ansökningar om förordnande för präster att vara vigselförrättare.

  För registreringen ansvarar kyrkoherden. Dock, om ändringen avser namn, personnummer och postadress sker en automatisk uppdatering från Skatteverkets folkbokföringsregister.

  Behöver du veta mer?

  Mer om Kyrksam hittar du på nationella intranätet https://internwww.svenskakyrkan.se/kyrksam.

  Utbildningar i Kyrksam finns i form av självstudiekurser på Utbildningsportalen eller som lärarledda kurstillfällen i stiftets regi efter överenskommelse.

  Utbildare i Kyrksam i Linköpings stift: 
  Kerstin Ackerfors Lundquist, kyrkosekreterare i Norrköpings Borgs församling
  Telefon: 011-24 11 21
  kerstin.ackerfors@svenskakyrkan.se

  Om vi hjälps åt att hålla Kyrksam aktuellt kan vi enkelt finna församlingar, medarbetare, förtroendevalda och personer i våra verksamheter som vi vill kommunicera med via telefon, brev, e-post eller SMS.

   

  Redaktör
  Christine Selse, Linköpings stiftsorganisation
  Innehållsansvarig
  Anders Quarlzon, Linköpings stiftsorganisation
  Uppdaterad
  2019-10-24
  X
  Dokumentid: 819414- Webid: 29037 - Unitid: 3