Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Kyrkounderhållsbidrag (KUB)

  Kyrkounderhållsbidraget är en del av det inomkyrkliga utjämningssystemet som i första hand ska gå till församlingar med svag ekonomi.

  Ingen särskild ansökan eller rekvisition görs för KUB. Beslut om KUB fattas av stiftsstyrelsen i samband med beslut om fördelning av KAE. Utbetalning av KUB görs per automatik från stiftskansliet i samband med slutrekvisition av vidhängande KAE-projekt. 

  KUB kan emellertid också beviljas till moderna kyrkor som ej är berättigade till KAE. Pastorat/församling som vill ansöka om KUB till sådan kyrka kontaktar stiftsantikvarien.

  Beslutslistan är gemensam för KAE och KUB och publiceras här.

   

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  knet\gunnorda,
  Uppdaterad
  2022-05-04
  X
  Dokumentid: 103053- Webid: 29037 - Unitid: 3