Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Kyrkounderhållsbidrag (KUB)

  Kyrkounderhållsbidraget är en del av det inomkyrkliga utjämningssystemet som i första hand ska gå till församlingar med svag ekonomi.

  Ingen särskild ansökan eller rekvisition görs för KUB. Beslut om KUB fattas av stiftsstyrelsen i samband med beslut om fördelning av KAE. Utbetalning av KUB görs per automatik från stiftskansliet i samband med slutrekvisition av vidhängande KAE-projekt. 

  KUB kan emellertid också beviljas till moderna kyrkor som ej är berättigade till KAE. Pastorat/församling som vill ansöka om KUB till sådan kyrka kontaktar stiftsantikvarien.

  Beslutslistan publiceras här

   

   

   

   

  Redaktör
  787aad7f-6e28-47f9-bb4d-b9ac830c6c8f,
  Innehållsansvarig
  Gunnar Nordanskog, Linköpings stiftsorganisation
  Uppdaterad
  2020-04-20
  X
  Dokumentid: 103053- Webid: 29037 - Unitid: 3