Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  För kyrkoråd

  Kyrkorådet är församlingens/pastoratets styrelse och väljs av kyrkofullmäktige senast 31 december samma år som det är kyrkoval. Fullmäktige beslutar också hur många ledamöter som ska ingå i kyrkorådet.

  Kyrkorådets uppgifter (KO 4 kap)

  • Kyrkorådet (KR) ska ha omsorg om församlingslivet och har tillsammans med kyrkoherden (KH) ansvar för att den grundläggande uppgiften blir utförd. Den grundläggande uppgiften är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.
  • KR har ansvar för att följa de frågor som rör församlingens ekonomi.
  • KR ska ta fram en arbetsordning
  • KR ska bereda ärenden som ska beslutas av kyrkofullmäktige
  • KR ska ha hand om den ekonomiska förvaltningen.
  •  
  • Kyrkorådet är arbetsgivare och har därmed ansvar för arbetsmiljön, ett ansvar som inte kan delegeras. Arbetsuppgifterna kan delegeras.
  • Kyrkorådet ansvarar för församlingens/pastoratets fastigheter och begravningsverksamheten.
  • Kyrkorådet ska arbeta för barnets bästa och göra barnkonsekvensanalys inför beslut.

  ​​

  Skapad:2018-04-23 11:31:00

  Den som är ordförande i ett kyrkoråd har ett speciell roll och ett särskilt ansvar.

  Läs mer om Att vara ordförande i kyrkorådet
  Skapad:2017-12-15 14:35:00

  Detta verktyg kan användas för att kartlägga vilken kompetens som finns i kyrkorådet. Finns det behov av kompetensutveckling har stiftet utbildningar både på bas- och fördjupningsnivå.

  Läs mer om Kartlägg kyrkorådets kompetens

  Redaktör och innehållsansvarig
  2d5b8701-0c95-46dc-9d20-906b254908e9,
  Uppdaterad
  2022-01-14
  X
  Dokumentid: 1366089- Webid: 29037 - Unitid: 3