Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  För kyrkofullmäktige

  Kyrkofullmäktige väljs i direkta val för en mandatperiod om fyra år. Det är högsta beslutande organ i en församling som inte ingår i ett pastorat eller om flera församlingar samverkar i ett pastorat.

  Kyrkofullmäktiges uppgifter:

  Beslutar i principiella ärenden

  Godkänner församlingsinstruktionen
  Mål och riktlinjer för verksamheten
  fastställer budget och kyrkoavgift
  val av ledamöter och ersättare i kyrkorådet, i församlingsråd (i ett pastorat med flera församlingar) och i valnämnden
  val av revisorer
  grunderna för ersättning till förtroendevald och revisorer
  fastställer årsredovisningens resultat och balansräkning
  Beviljar ansvarsfrihet

  Kyrkofullmäktige väljer bland sina ledamöter en ordförande och en eller flera vice ordförande, och bestämmer även tiden för uppdragen.

  Introduktion för nyvalda kyrkofullmäktige

  Många som valts som ledamöter eller ersättare i kyrkofullmäktige är helt nya i sitt uppdrag. Även de som varit med tidigare kanske känner att de behöver förnya sina kunskaper om vad uppdraget egentligen innebär.

  Linköpings stift har tagit fram ett introduktionsmaterial som riktar sig till kyrkofullmäktige. Det är ett självstudiematerial i form av två Powerpointpresentationer, som enkelt kan användas på hemmaplan, kanske som en extra träff i början av året. Tanken är att introduktionen ska ledas av kyrkoherden eller annan lämplig person.

  Material

  Introduktion kyrkofullmäktige (PP)
  Teologi och identitet i kyrkoordningen (PP)

  Redaktör och innehållsansvarig
  knet\marbruto,
  Uppdaterad
  2022-09-29
  X
  Dokumentid: 1366053- Webid: 29037 - Unitid: 3