Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Kyrkobyggnader och antikvariska frågor

  Foto: Mats A Sverker

  Svenska kyrkan ansvarar för landets största sammanhållna kulturarv. Stiftet bistår församlingarna i deras arbete med att förvalta denna kulturskatt.

  I Linköpings stift finns 225 kyrkor och 19 kapell byggda före år 1940. Dessutom 38 yngre kyrkor och kapell, varav 5 åtnjuter särskilt skydd med tillståndsprövning enligt Kulturminneslagen. Till detta kommer alla våra begravningsplatser och kyrkliga inventarier.   ​​

  Foto: Mats A Sverker

  Skapad:2013-11-29 09:00:00

  Kyrkoordningen och Kulturminneslagen ställer krav på vård och förvaring av kyrkliga inventarier. Till varje kyrka ska finnas en inventarieförteckning där kulturhistoriskt värdefulla kyrkliga inventarier är förtecknade.

  Läs mer om Inventarier
  Skapad:2014-05-09 13:03:00

  Sedan 2014 råder lagkrav på att varje skyddad kyrka och begravningsplats ska ha en vård- och underhållsplan. En uppdaterad VoU-plan är också förutsättningen för att en åtgärd ska beviljas Kyrkoantikvarisk ersättning.

  Läs mer om Vård- och underhållsplanering
  Skapad:2010-06-30 14:10:00

  Kyrkounderhållsbidraget är en del av det inomkyrkliga utjämningssystemet som i första hand ska gå till församlingar med svag ekonomi.

  Läs mer om Kyrkounderhållsbidrag

   

  Skapad:2010-06-30 14:00:00

  Kyrkoantikvarisk ersättning är statens ersättning till Svenska kyrkan för vården av det kyrkliga kulturarvet. Ersättningen går till åtgärder på kyrkor, klockstaplar och kyrkliga inventarier samt i vissa fall kyrktomter

  Läs mer
  Ny läktarunderbyggnad i St Lars kyrka, med glasvägg mot kyrkorummet.

  Foto: Rolf Silvegrim-Persson

  Större förändringar i kyrkorum

  Funderar ni på att göra en större förändring i ett kyrkorum? Kanske vill man flytta funktioner från en annan byggnad till kyrkan, eller ändra i kyrkorummet för att bättre passa de aktiviteter man har idag.

  Ändringar i skyddade kyrkorum är tillståndspliktiga. Stiftet har tagit fram ett förslag till en arbetsgång för hur församlingen, stiftet och länsstyrelsen kan arbeta tillsammans genom tillståndsprocessen. 
  Ladda ner pdf: Förslag till arbetsgång vid större förändringar i kyrkorum.

  Foto: Mats A Sverker

  Vård och hantering av kyrkliga textilier och inventarier

  Hur ska kyrkliga inventarier textilier vårdas, rengöras och förvaras? Vem vänder man sig till om något går sönder? Vad säger lagen om kyrkliga inventarier av kulturhistoriskt värde?

  Detta är frågor som berör många, t.ex. kyrkvärdar, vaktmästare och församlingsvärdinnor. Stiftet ordnar kurser - hör av er med önskemål. 

  Entreprenören kan utföra antikvarisk medverkan i underhållsprojekt

  Vid vissa vanliga underhållsåtgärder behöver man inte anlita en antikvarie, om entreprenören istället dokumenterar vad som görs. Det kan vara vid enklare ommålningar, putslagningar och fönsterunderhåll.

  Förbered entreprenören redan vid förfrågan på att detta ingår i entreprenaden. Förslag till skrivningar i förfrågningsunderlag och kontrakt finns här.

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Eva Tagesson, Linköpings stiftsorganisation
  Uppdaterad
  2022-02-21
  X
  Dokumentid: 805659- Webid: 29037 - Unitid: 3