Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Kurser och mötesplatser i datumordning

  Linköpings stift arrangerar kurser, fortbildningar, nätverksträffar, läger, vandringar och andra mötesplatser för anställda, förtroendevalda och ideella.

    

  SEPTEMBER

  2019-09-16 Växtkraft och samspel (plats meddelas senare)

  2019-09-19 Konfirmandarbete - introduktionsutbildning, Linköping

  2019-09-21 Ordförandekonferens församlingsråd, Vårdnäs stiftsgård

  2019-09-24--25 Jämställdhetsarbete, Vårdnäs stiftsgård  INSTÄLLD!

  2019-09-30 Kbok - certifieringsutbildning, stiftskansliet

   

  OKTOBER

  2019-10-01 Utbildning fastighetssystemet DeDU, stiftskansliet, Linköping 

  2019-10-02 Kyrkorummet - vård och värn, Hults kyrka 

  2019-10-02--03 Religionspedagogik 1 (7,5 hp) 2019-2020, kursstart i Karlstad

  2019-10-04--05 En stund på jorden, ungdomskörsprojekt, Vadstena folkhögskola

  2019-10-04--06 Unga ledare - gudstjänsten/leken, Gransnäs ungdomsgård 

  2019-10-05--06 Nattkampen 50år Svenska Kyrkans Unga, Ösjönäs

  2019-10-07 KAE - digitalt ansökningssystem, stiftskansliet, Linköping

  2019-10-07--09 Kyrka i hållbar utveckling, Västerås

  2019-10-12 Barnkördag, Norrköping

  2019-10-14 KAE - digitalt ansökningssystem, stiftskansliet, Linköping

  2019-10-14--15 Systematiskt arbetsmiljöarbete, Vårdnäs stiftsgård

  2019-10-15 Nya tag med orgelundervisningen 1, Norrköping

  2019-10-18 Sveriges religiösa landskap, stiftskansliet, Ågatan 65, Linköping

  2019-10-19 Barnkördag, Västervik

  2019-10-19 Världens träff/Kvinnors rättigheter, Tannefors, Linköping

  2019-10-21 Biskopens överläggningsdagar (pedagoger)

  2019-10-21 KAE - digitalt ansökningssystem, stiftskansliet, Linköping

  2019-10-22 Det levande ordets tjänare, Eksjö

  2019-10-28 KAE - digitalt ansökningssystem, stiftskansliet, Linköping

    

  NOVEMBER

  2019-11-04 Grundläggande säkerhet, Vårdnäs stiftsgård

  2019-11-07-08 Lärandefestivalen, Karlstad

  2019-11-08--10 Unga ledare - bibelns berättelse och min egen, Gransnäs ungdomsgård

  2019-11-13 Punkten, fest för flyktingarbetare, Stadsmissionens café Lkpg

  2019-11-13 Fokus konfirmand, Vårdnäs stiftsgård

  2019-11-14--16 MR-dagarna. Mänskliga rättighetsdagarna, i år i Linköping.

  2019-11 18 Kbok - certifieringsutbildning, stiftskansliet

  2019-11-18 Sacer - digital inventarieförteckning, stiftskansliet, Linköping

  2019-11-19 LFP-utbildning för Aneby, Linköping, Vadstena och Åkerbo, Vårdnäs stiftsgård

  2019-11-23--24 Demokrati i kyrkan, Träff/kurs för ungdomar och förtroendevalda, Gransnäs ungdomsgård

  2019-11-26--27 Jämställdhetsarbete, Vårdnäs stiftsgård 

  DECEMBER

  2019-12-09 Om krisen kommer: krisledning

  2019-12-14--15 Sjung med i Bachs Juloratorium

   

  2020

  JANUARI

  2020-01-24--26 Unga ledare - Självkännedom/Dopet, Gransnäs ungdomsgård

  FEBRUARI

  2020-02-04 LFP-utbildning för Norra Tjust, Södra Tjust, Slaka-Nykil, Valdemarsvik-Ringarum, Vikingstad, Vimmerby och Åtvid, Vårdnäs stiftsgård​

  2020-02-14--15 Kyrkan mitt i byn: utvecklingsprogram för församlingsråd, Vadstena FHS

  2020-02-28--29 Ordförandekonferens KR, Vårdnäs stiftsgård

  2020-02-29 Barnkördag, Eksjö

   

  MARS

  2020-03-06--08 Unga ledare Kommunikation/Nattvarden, Gransnäs ungdomsgård 

  2020-03-14 Barnkördag, Motala

   

  APRIL

  2020-04-04 Kyrkan mitt i byn: utvecklingsprogram för församlingsråd, Vadstena FHS

  2020-04-17--19 Unga ledare /Friare kompetens. Vadstena folkhögskola

  2020-04-18 Kurs arbetsgivaransvaret

  2020-04-24--26 Svenska Kyrkans Unga, Distriktsårsmöte Linköpings Domkyrko

  ​​ 

  AUGUSTI

  2020-08-20--21 På lika villkor: Kyrkan som inkluderande gemenskap för barn och unga i behov av särskilt stöd, Borås

   

  SEPTEMBER

  2020-09-09 LFP – Utbildning för pastoratets/församlingens arbetsgrupp för framtagande av lokalförsörjningsplan, Vårdnäs

  2020-09-10--14 Återträffsresa till Helsingfors för kyrkomusiker 

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Helena Lundberg, Linköpings stiftsorganisation
  Uppdaterad
  2019-09-18
  X
  Dokumentid: 814699- Webid: 29037 - Unitid: 3