Dölj bild

Linköpings stifts intranät

Kurser och mötesplatser i datumordning

Linköpings stift arrangerar kurser, fortbildningar, nätverksträffar, läger, vandringar och andra mötesplatser för anställda, förtroendevalda och ideella. Här hittar du en sammanställning i datumordning.

 

VÅREN 2018

Nya kyrkohandboken

2018-03-07 En ny kyrkohandbok - inspirationsdag i Västervik

2018-04-18 En ny kyrkohandbok - inspirationsdag i Eksjö

2018-04-21 En ny kyrkohandbok - inspirationsdag i Linköping, S:t Lars

  

FEBRUARI

2018-02-22 Introduktionsutbildning i den nya dataskyddsförordningen, Missionskyrkan i Linköping

2018-02-26 Kbok, Linköping stiftskansliet

2018-02-27 Registrering enligt det nya moderna sättet, Vårdnäs stiftsgård

2018-02-27--28 Suicidprevention, Vårdnäs stiftsgård

MARS

2018-03-07 Att möta människor i sorg, Vårdnäs stiftsgård 

2018-03-07 Grundläggande miljöutbildning, Vårdnäs stiftsgård

2018-03-08 Biskopens överläggningsdag med vigningstjänsten, Vårdnäs stiftsgård  

2018-03-08--09 samt 04-26 Introduktionsutbildning för nyanställda, Vårdnäs stiftsgård 

2018-03-09--11 Unga ledare Kommunikation/Nattvarden, Gransnäs ungdomsgård

2018-03-10 Vårvinterorgel för ungdom, Linköping

2018-03-14 Fokus på konfirmander, Vårdnäs stiftsgård

2018-03-17 Barnkördag med barnmusikal av Gun-Britt Holgersson, Västervik

2018-03-20 Biskopens överläggningsdag med stiftets musiker på Vårdnäs stiftsgård 

2018-03-20 Vård och underhåll av kyrkliga inventarier, Södra Vi

2018-03-20 Introduktionsutbildning i konfirmandarbetet, Linköpings stiftskansli

2018-03-20 Nätverksträff med Strängnäs stift, Strängnäs

APRIL

2018-04-04 Projekt arbetskraft, Linköpings stitfskansli

2018-04-11 Livsviktigt om döden, Linköpings stiftskansli

2018-04-12 Orgelinventering och stiftsinfo 5, Östgötabygdens kontrakt

2018-04-13 Kyrkoherdeutbildning modul 4; Linköping

2018-04-14 Repetitionstillfälle 1 RequiemX2, Linköping

2018-04-17--18 Nationella kommunikationsdagar, Stockholm

2018-04-19 Biskopens överläggningsdag med stiftets pedagoger på Vårdnäs stiftsgård

2018-04-20 Biskopens överläggningsdag med vigningstjänsten på Vårdnäs stiftsgård ​

2018-04-21 Konsertdag "Kyrka i rörelse" Skäggetorpskyrkan

2018-04-21 Att vara arbetsgivare, Församlingshemmet i Ringarum

2018-04-23 Kbok, Linköping stiftskansli

2018-04-25 Gudstjänsten ur ett barns perspektiv, Gamla domprostgården i Linköping

2018-04-25 Ekonomi för förtroendevalda, Församlingsgården i Kisa

2018-04-28 Kursdag för förtroendevalda - tre baskurser

MAJ

2018-05-03--04 Nätverksträff för kommunikatörer, Vårdnäs stiftsgård      

2018-05-08 Fastighetsdag, Vårdnäs stiftsgård

2018-05-11 Stiftskonfirmanddag under Sing & pray, Vadstena

2018-05-11--13 Sing & pray, Pilgrimsmöte i Taizé-anda i Vadstena.

2018-05-15 Orgelinventering och stiftsinfo 6, Smålandsbygdens kontrakt

2018-05-22 Biskopens överläggningsdag med vigningstjänsten på Vårdnäs stiftsgård

2018-05-23 Biskopens överläggningsdag med vigningstjänsten på Vårdnäs stiftsgård

2018-05-31 Svensk - och lika olika, Skäggetorps kyrka i Linköping​

JULI

2018-07-30--08-11 Stiftskonfirmationsläger, Vårdnäs stiftsgård. 

​SEPTEMBER

2018-09-01 Repetitionstillfälle 2 RequiemX2, Norrköping

OKTOBER

2018-10-09--10 Själavårdsnätverket träffas, Vårdnäs stiftsgård

2018-10-17 Biskopens överläggningsdag med vigningstjänsten på Vadstena folkhögskola

2018-10-27 Repetitionstillfälle 3 RequiemX2, Vadstena

NOVEMBER

2018-11-13 Biskopens överläggningsdag med vigningstjänsten på Vadstena folkhögskola

2018-11-14 Biskopens överläggningsdag med stiftets pedagoger på Vadstena folkhögskola

2018-11-17 Konsert RequiemX2, Vadstena

2018-11-28 Biskopens överläggningsdag med stiftets ekonomer på Vadstena folkhögskola

2018-11-29 Biskopens överläggningsdag med stiftets administratörer och kommunikatörer på Vadstena folkhögskola

Filer för nedladdning
Redaktör
Helena Lundberg, Linköpings stiftsorganisation
Innehållsansvarig
Åsa Rosenfall, Linköpings stiftsorganisation
Uppdaterad
2018-02-22 10:22
X
Dokumentid: 814699- Webid: 29037 - Unitid: 3