Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Kurser och mötesplatser - kalendarium

  Stiftsorganisationen arrangerar kurser, fortbildningar, nätverksträffar, läger, vandringar och andra mötesplatser för anställda, förtroendevalda och ideella. Här hittar du dem i datumordning.

  Skapad:2020-12-14 12:58:00

  På sidan för digitala on demand-utbildningar samlar stiftsorganisationen tips och länkar till kompetensutveckling som du kan ta del av när du har tid och där du befinner dig.

  Läs mer om Digital kompetensutveckling när du har tid

  JANUARI

  2021-01-25 Nätverksträff för begravningsverksamhet, digitalt

  2021-01-26 Kontraktssamling för kyrkomusiker, Vätterbygdens kontrakt,Digital
  OBS flyttad från 18 november

  2021-01-26 Utbildning för nomineringsgrupper. Digital

  2021-01-26 LFP - Utbildning för Finspångs församling med flera, Vårdnäs stiftsgård

  2021-01-27 - Lär känna Asylrättscentrum och hur de kan stötta dig, digitalt

  2021-01-27 Miniföredrag: Att bevara vår medmänsklighet

  2021-01-27 Kören som växtplats i Linköpings stift. Digitalt

  2021-01-28 Utbildning för nomineringsgrupper. Digital.

  2021-01-28 Tryggare rum -digital workshop, Sensus   

  2021-01-28 Civilkurage på nätet, digital kvällsföreläsning 

  2021-01-30 Unga ledare Kommunikation/Nattvarden, digital

  2021-01-29 Framtidsfredag. Digitalt

  2021-01-29 Ett samhälle i förändring, digital utbildning.

   

  FEBRUARI

  2021-02-02 LFP - processledarträff, Vårdnäs/digitalt 

  2021-02-02 Tryggare rum - digital workshop, Sensus

  2021-02-02 Coronaanpassad fokusdag för kyrkomusiker Digitalt

  2021-02-04 Nätverksträff Svenska kyrkans handlingar, digitalt

  2021-02-04 Lunchsamtal med diakonikollegor, digitalt

  2021-02-05 Framtidsfredag. Digitalt

  2021-02-08 Hur behåller vi våra mellanstadiebarn i kören? Digital

  2021-02-08 Intro till nya konfirmandriktlinjer, digital

  2021-02-09 Intro till nya konfirmandriktlinjer, digital

  2021-02-09 Tryggare rum, digital workshop, Sensus

  2021-02-12 Framtidsfredag. Digitalt

  2021-02-15 Bibliska rum - Lectio Divina - be med Bibeln Digitalt

  2021-02-15 Vad händer i USA och kan det hända här? Digitalt

  2021-02-17 Bibliska rum - Helga din hand med bön Digitalt

  2021-02-18 Av fri vilja, på fri tid. Digitalt

  2021-02-18 Ännu en nätverksträff för begravningsverksamhet Digitalt

  2021-02-19 Framtidsfredag. Digitalt

  2021-02-22 Civilkurage Online, Digitalt

  2021-02-22 Bibliska rum - Symbolpedagogik Digitalt

  2021-02-25 Bibliska rum - Kreativt skrivande Digitalt

  2021-02-26 Framtidsfredag. Digitalt

   

  MARS 

  2021-03-01 Godly Play i det digitala , digitalt

  2021-03-03  Leva med ovisshet - samtal om existentiell hälsa, digitalt

  2021-03-04 Ännu en nätverksträff för Svenska kyrkans handlingar Digitalt

  2021-03-10  Fokus Konfirmand

  2021-03-10 Lunchsamtal med diakonikollegor, digitalt

  2021-03-11 Utbildning  med Asylrättscentrum - tema Upphörande av status

  2021-03-13 Unga ledare Självkännedom/Dopet, digital, 

  2021-03-17 Bibliska rum - Symbolpedagogik Digitalt

  2021-03-23 Bibliska rum - Kreativt skrivande Digitalt

   

  APRIL 

  2021-04-12 Bibliska rum - Lectio Divina - be med Bibeln Digitalt 

  2021-04-13 Lunchsamtal med diakonikollegor, digitalt 

  2021-04-20 LFP - processledarträff, Vårdnäs/digitalt 

  2021-04-26 Godly Play och konfirmander, Borensberg alt digitalt     

  2021-04-27 Utbildning med Asylrättscentrum - tema Uppehållstillstånd inifrån Sverige

   

  MAJ

  2021-05-12 Bibliska rum - Helga din hand med bön Digitalt 

  2021-05-31 Godly Play för alla -en generationsöverskridande gudstjänst, Tallboda 

  JUNI

  2021-06-03--04 Träff med själavårdsnätverket, Pilgrimscentrum

  2021-06-19 Inspirationsdag för förtroendevalda och ideella medarbetare, Vadstena folkhögskola

  SEPTEMBER

  2021-09-01 Samtalsledarutbildning Existentiell hälsa 

  2021-09-7--9 Synodalmöte - för präster och diakoner

  ​2021-09-10--12 Unga ledare Friare/Kompetens, Vadstena folkhögskola

  KOMMANDE KURSER

  Pilgrimskurs - Att möta framtidens pilgrimer, Vadstena

   

  BOKA RÅDGIVNING OCH UTBILDNING I ASYLFRÅGOR
  Våren 2021 - 15-16 februari, 14-15 april

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Helena Lundberg, Linköpings stiftsorganisation
  Uppdaterad
  2021-01-22
  X
  Dokumentid: 814699- Webid: 29037 - Unitid: 3