Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Kurser och mötesplatser i datumordning

  Linköpings stift arrangerar kurser, fortbildningar, nätverksträffar, läger, vandringar och andra mötesplatser för anställda, förtroendevalda och ideella.

  SEPTEMBER

  2020-09-17--20 Pigrimsretreat med klimattema, Vadstena

  2020-09-22 Ett samhälle i förändring, webutbildning

  2020-09-23 Nätverksträff för kommunikatörer, Linköping FLYTTAD från 12 maj

  2020-09-26 Unga ledare Friare/Kompetens, Vadstena folkhögskola

  2020-09-26 Ordförandekonferens Församlingsråd, Vårdnäs stiftsgård FLYTTAS TILL våren 2021

  OKTOBER

  2020-10-02 Godly Play, Berättarnätverk  Kärna

  2020-10-2--4 Pilgrimsdagar, Vadstena

  2020-10-03 Unga ledare/ Bibelns berättelser och våra egna, Obs: DIGITAL UTBILDNING!

  2020-10-06 LFP - Utbildning för pastoratets/församlingens arbetsgrupp för framtagande av lokalförsörjningsplan, Vårdnäs 

  2020-10-06 Valnämndsutbildning, Vårdnäs stiftsgård

  2020-10-06 Kontraktssamling för kyrkomusiker, Smålandsbygdens kontrakt, Eksjö

  2020-10-08 Valnämndsutbildning Vadstena folkhögskola

  2020-10-09-10 Ordförandekonferens församlingsråd, Vårdnäs stiftsgård

  2020-10-10 Barnkördag, Motala Flyttas fram

  2020-10-14 Valnämndsutbildning, Gamleby

  2020-10-14 Kyrkornas nätverksdag kring migration och integration, webmöte

  2020-10-15 Miljödiplomeringskurs, Vårdnäs stiftsgård 

  2020-10-17 Valnämndsutbildning, Vårdnäs stiftsgård

  2020-10-18 Psalm-sing-a-long, Skänninge Flyttas fram

  2020-10-21 Arkiv och diarium, del 3, Linköpings stiftskansli

  2020-10-21 Kontraktssamling för kyrkomusiker, Domkyrkokontraktet, Linköping

  2020-10-22 Valnämndsutbildning, Gamleby

  2020-10-24 Valnämndsutbildning, Vadstena folkhögskola

  2020-10-26 Valnämndsutbildning, Gransnäs

  2020-10-27 Kontraktssamling för kyrkomusiker, Norrköpings kontrakt, Östra Eneby

  2020-10-28 Valnämndsutbildning, Gransnäs

   

  NOVEMBER

  2020-11-02 Godly Play , Berättarnätverk, Borensberg

  2020-11-03 Kontraktssamling för kyrkomusiker, Östgötabygdens kontrakt, Lambohov i Linköping

  2020-11-5--8 Pilgrimsretreat i Ignatiansk anda, Vadstena

  2020-11-07 Unga ledare- Gudstjänsten leken, Obs: DIGITAL UTBILDNING!

  2020-11-03 Nätverksmöte för miljöansvariga och miljöintresserade, Vadstena 

  2020-11-03 Aktuellt inom asyl- och tillståndsfrågor, stiftskansliet och på webben

  2020-11-10 Kontraktssamling för kyrkomusiker, Kustbygdens kontrakt, Gamleby

  2020-11-11--12 Fokus konfirmand o skrivarverkstad konfirmandhandlingsplan

  2020-11-16 Hur behåller vi våra mellanstadiebarn i kören? Domkyrkans församlingshem

  2020-11-17 Pedagogik i församlingen, Vadstena folkhögskola

  2020-11- 18 Kontraktssamling för kyrkomusiker, Vätterbygdens kontrakt, Motala

  2020-11-19--22 Pilgrimsretreat "Måla dit Iotakors", Vadstena

  2020-11-23--24 Administrativa dagar, Vårdnäs stiftsgård


  DECEMBER

  2020-12-02 Arkiv och diarium, del 4, Linköpings stiftskansli

  2020-12-3--6 Pilgrimsretreat, Vadstena

  2020-12-07 Godly Play, Berättarnätverk Allhelgonakyrkan, Ljungsbro

   

  MARS 

  2021-03-15--17 Träff med själavårdsnätverket, Vadstena 

   

  MAJ 2021 

  2021-05-29 Stiftsfest i domkyrkoparken och domkyrkan, Linköping

   

  SEPTEMBER 2021

  2021-09-7--9 Synodalmöte - för präster och diakoner

  KOMMANDE KURSER

  Pilgrimskurs - Att möta framtidens pilgrimer, Vadstena

   

  BOKA RÅDGIVNING OCH UTBILDNING I ASYLFRÅGOR
  Hösten 2020 - 29-30 sept, 22-23 okt, 19-20 nov och 11 dec


   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Helena Lundberg, Linköpings stiftsorganisation
  Uppdaterad
  2020-09-17
  X
  Dokumentid: 814699- Webid: 29037 - Unitid: 3