Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Krisberedskap

  Svenska kyrkan är en viktig del i samhällets krishantering. Många vill att kyrkan ska vara öppen och att präster och diakoner ska finnas till hands när något händer. För att på bästa sätt kunna hantera en kris behöver man planera.

    

  Fokus Tillit och demokrati

  Demokratiska värderingar är viktiga i Svenska kyrkans ideologi, men det finns krafter i dagens samhälle som vill gå andra vägar. Hur kan vi motverka dessa, och hur kan vi arbeta för tillit och demokrati i våra församlingar och pastorat. 

  Läs mer om och delta i seminarier och föreläsnngar>>

  Skapad:2020-03-11 11:07:00

  Här samlar Linköpings stiftsorganisation rekommendationer, aktuella vägledningar och andra nyheter gällande coronaviruset. Sidan uppdateras, senaste information överst. OBS - kontrollera även nyhetsflödet på stiftets intranät, där den allra nyaste informationen kan finnas.

  Läs mer om Coronaviruset
  Bild: Thomas Henrikson, MSB

  Bild: Thomas Henrikson, MSB

  Skapad:2020-04-28 12:48:00

  Under den pågående Coronakrisen har många fått erfara vad det innebär att vara kyrkoherde och chef samtidigt som man ska vara krisledare.

  Läs mer om Att leda i kris

  Mallar mm för hjälp att planera

  Här finns material, manualer och mallar för att underlätta församlingens planering.

  Mallar mm för krisberedskapsplanering

  Att möta informationspåverkan
  Handbok för kommunikatörer

  De senaste åren har hot om informationspåverkan uppmärksammats och från regeringens håll betonar man att detta är en typ av säkerhetshot Sverige måste kunna hantera. Kommunikatörer är en viktig faktor när det gäller att identifiera, förstå och möta informationspåverkan.

  Handboken är utgiven av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

  Ladda ner handboken

   

  Skydda kulturarv vid brand

  Efter sommarens alla bränder finns det all anledning att fundera över vilken beredskap vi har när det gäller att skydda vårt kulturarv.

  Läs mer på Riksantikvarieämbetets sida

  Handbok i katastrofberedskap och restvärdesräddning (RVR)

  Redaktör och innehållsansvarig
  Maria Ellhar, Linköpings stiftsorganisation
  Uppdaterad
  2021-02-26
  X
  Dokumentid: 1277338- Webid: 29037 - Unitid: 3