Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Krisberedskap

  Svenska kyrkan är en viktig del i samhällets krishantering. Många vill att kyrkan ska vara öppen och att präster och diakoner ska finnas till hands när något händer. För att på bästa sätt kunna hantera en kris behöver man planera.

   

   

  Skapad:2022-02-25 09:47:00

  Situationen i Ukraina berör oss på många sätt. På den här sidan samlar vi information och material som kan vara till stöd i församlingarnas arbete, i våra möten med medmänniskor här hemma och i bön och engagemang för våra medmänniskor i Ukraina.

  Läs mer om Ukraina
  Skapad:2022-05-10 16:24:00

  Höjd beredskap beslutas av regeringen och innebär att särskild lagstiftning gäller. Höjd beredskap kan gälla skärpt beredskap eller högsta beredskap, vilket innebär att Sverige är i krig.

  Läs mer om Höjd beredskap

   

  Skapad:2022-04-08 08:55:00

  Kyrkokansliet har tagit fram en vägledning som ska underlätta vid krigsplacering av personal.

  Läs mer om Vägledning vid krigsplacering

   

   

  Att möta informationspåverkan
  Handbok för kommunikatörer

  De senaste åren har hot om informationspåverkan uppmärksammats och från regeringens håll betonar man att detta är en typ av säkerhetshot Sverige måste kunna hantera. Kommunikatörer är en viktig faktor när det gäller att identifiera, förstå och möta informationspåverkan.

  Handboken är utgiven av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

  Ladda ner handboken

  Skapad:2020-03-11 11:07:00

  Här samlar Linköpings stiftsorganisation rekommendationer, aktuella vägledningar och andra nyheter gällande coronaviruset. Sidan uppdateras, senaste information överst. OBS - kontrollera även nyhetsflödet på stiftets nationella intranät, där den allra nyaste informationen kan finnas.

  Läs mer om Coronaviruset

  Bild: Thomas Henrikson, MSB

  Bild: Thomas Henrikson, MSB

  Skapad:2020-04-28 12:48:00

  Under den pågående Coronakrisen har många fått erfara vad det innebär att vara kyrkoherde och chef samtidigt som man ska vara krisledare.

  Läs mer om Att leda i kris

   

  Mallar mm för hjälp att planera

  Här finns material, manualer och mallar för att underlätta församlingens planering.

  Mallar mm för krisberedskapsplanering

   

  Skydda kulturarv vid brand

  Efter sommarens alla bränder finns det all anledning att fundera över vilken beredskap vi har när det gäller att skydda vårt kulturarv.

  Läs mer på Riksantikvarieämbetets sida

  Handbok i katastrofberedskap och restvärdesräddning (RVR)

  Redaktör och innehållsansvarig
  2d5b8701-0c95-46dc-9d20-906b254908e9,
  Uppdaterad
  2022-06-30
  X
  Dokumentid: 1277338- Webid: 29037 - Unitid: 3