Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Konfirmandhandlingsplan

  Konfirmandhandlingsplanen ska vara ett levande och strategiskt verktyg i arbetet med konfirmander.

  Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete berättar att en handlingsplan för konfirmandarbetetska ska skrivas i relation till församlingsinstruktionen. En viktig slutsats från det nationella projektet Krafttag konfirmation är att församlingar som arbetar strategiskt och långsiktigt med sin konfirmandhandlingsplan ser både kvalitativa och kvantitativa resultat.

  Stiftsorganisationens konfateam kommer gärna till församlingarna för inspiration och stöd i detta arbete. Som del av främjandearbetet har Linköpings stift tagit fram en gudie i arbetet. Guiden som går att ladda ner i pdf- format är skriven med de sju rörelserna som grund och är med sina frågor en hjälp till församlingarna i arbetet med att ta fram en konfirmandhandlingsplan.

  Vi vill att arbetet med handlingsplanen ska kännas meningsfullt och att det gör arbetet med konfirmanderna hanterbart och begripligt.

  Fokus är på den gemensamma grunden- varför konfirmation?

  Där blir samtal om Gudsbild, människosyn, Bibelsyn och  kunskapssyn viktiga. Gemensamma formuleringar som gör arbetet värdefullt och hållbart under en längre tid.

  Kontakta Konfirmandteamet när ni är redo för arbete med församlingens handlingsplan.

  Ladda ner guiden till konfirmandhandlingsplan.

  Ladda ner guiden till konfirmandhandlingsplan.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Malin Attervåg, Linköpings stiftsorganisation
  Uppdaterad
  2022-05-31
  X
  Dokumentid: 1444181- Webid: 29037 - Unitid: 3