Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Konfirmation och konfirmanduppföljning

  Barnen har en särställning i kristen tro och behöver därför särskilt uppmärksammas i Svenska kyrkans församlingar. Uppdraget Jesus ger oss att döpa och lära är därför särskilt viktigt bland barn och unga. Konfirmation och konfirmanduppföljning är ett av fokusområdena för stiftsorganisationens arbete 2019-2022.

  Konfirmation och konfirmanduppföljning hänger samman och är en del i församlingens dopundervisning och dopuppföljning, som ett livslångt lärande. Barn och unga är en central del i Linköpings stifts vision Levande församlingar. Genom att utarbeta en strategi med långsiktiga mål kan församlingar och stiftsorganisation tillsammans samverka och ta ett samlat grepp kring konfirmation.

  Skapad:2019-09-06 11:00:00

  Oavsett om du arbetar som församlingspedagog, komminister eller kommunikatör så ska konfirmandkonceptet ”Du är viktig.” kunna användas för att underlätta ditt arbete.

  Läs mer om Du är viktig.

   

   

  Skapad:2019-04-01 04:00:00

  Svenska kyrkan och Sensus studieförbund inbjuder till denna konferens som riktar sig till dig som möter barn, unga och konfirmander i behov av särskilt stöd. Konferensens fokus ligger på att möjliggöra för barn och unga att vara delaktiga i kyrkan på sina och lika villkor oavsett fysiska, psykiska och intellektuella funktionsvariationer. 20-21 augusti 2020, Gustav Adolfs kyrka i Borås.

  Läs mer om På lika villkor
  Skapad:2019-05-08 16:41:00

  Konfirmandhandlingsplanen ska vara ett levande och strategiskt verktyg i arbetet med konfirmander. De församlingar som arbetar både strategiskt och långsiktigt med sina konfirmandhandlingsplaner kan se resultat både kvantitativt men framförallt kvalitativt. 

  Läs mer om Konfirmandhandlingsplan

  Foto: Alex Giacomini/Ikon

  Skapad:2019-11-28 13:18:00

  Nu pågår arbetet med att förnya konfirmandenkäten. Enkätens frågor formuleras om och antalet frågor kommer minskas, för att det ska vara lättare att fylla i.

  Läs mer om Kofirmandenkät
  Jag är en Ung ledare

  Jag är en Ung ledare Foto: Royne Mercurio

  Skapad:2012-10-22 14:36:00

  I kyrkan behövs goda ledare. Vi behöver människor som har mod och är beredda att ta ansvar. Vi behöver stärka våra inbördes relationer så att vi är till stöd och hjälp för varandra i vårt ledarskap. Inom Linköpings stift vill vi därför ge möjlighet för unga ledare i församlingarna att växa och utvecklas som ledare.

  Läs mer om Unga ledare
  Skapad:2018-04-04 11:07:00

  Att vara förberedd om något händer innebär en trygghet för alla. Här kan du hitta mallar och redskap för att enkelt kunna göra risk- och sårbarhetsanalys, planer och checklistor inför läger, resor och evenemang

  Läs mer om Att göra en krisplan

  Foto: Jim Elfström /IKON

  Skapad:2019-03-19 08:00:00

  I samarbete med Göteborgs, Karlstads, Skara och Växjö stift samt Linköpings universitet erbjuder Linköpings stift en högskoleutbildning kring en av våra vanligaste, roligaste men ibland svåraste arbetsuppgifter – konfirmandarbetet.

  Läs mer om kursdagen här

    

  Foto: Magnus Aronson/Ikon

  Skapad:2020-01-31 15:55:00

  Enkätsvaren (rapporter) från 2019 års konfirmandgrupper är nu klara och kommer att skickas ut till berörda församlingar i Linköpings stift under vecka 6. En total sammanställning kan hämtas längst ner på nyhetssidan.

  Läs mer om Enkätsvaren från konfirmation 2019!

   

  Skapad:2014-03-27 10:04:00

  Tillsammans kan vi stärka det långsiktiga arbetet kring konfirmandfrågor i Linköpings stift. Den här mötesplatsen erbjuder rum för reflektion, information, inspiration och kreativitet. Välkommen!

  Läs mer om kursdagen här
  Skapad:2019-05-14 15:15:00

  …att vara mig själv när jag får tillbringa en stund med tystnaden, en stund med Gud och en stund med människor som både får mig att skratta tills jag ligger dubbelvikt och som alltid kan räcka ut en hand. Så lyder en av kommentarerna om CASA, konfirmandarbetet i Vadstena och Dals församlingar.

  Läs mer om Här får jag vara - aktionsforskningsrapport
  Skapad:2019-05-02 12:47:00

  Hur kan konfirmandarbetslaget och den enskilda medarbetaren vässa sitt arbete med konfirmanderna? Vilka pedagogiska och teologiska perspektiv finns? Det är ett par frågor som deltagarna i uppdragsutbildningen Religionspedagogik 2 ägnat sig åt sedan i höstas.

  Läs mer om Konfirmandarbete i fokus på uppdragsutbildning

  Foto: Daniel Lönnbäck

  Strategi för konfirmationsarbete

  Redaktör
  Daniel Lönnbäck, Linköpings stiftsorganisation
  Innehållsansvarig
  Emma Malmström, Linköpings stifts intranät
  Uppdaterad
  2020-02-07
  X
  Dokumentid: 764901- Webid: 29037 - Unitid: 3