Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Kollekt

  Foto: IKON, Svenska kyrkan

  Delandet hör till det kristna livets innersta kärna och därför är upptagandet av kollekt en viktig del i kyrkans gudstjänstfirande och någonting mer än att bara samla in pengar. Delandet, gemenskapen och den utgivande kärleken i gudstjänsten blir påtaglig och verklig i kollekten.

  Skapad:2021-01-12 10:05:00

  Digitala gudstjänster är inte inkluderade i kyrkoordningens gudstjänstbegrepp. Därför ska inte någon kollekt tas upp vid dessa. Men särskilda insamlingar är förstås möjliga.

  Läs mer om Ingen kollekt vid digitala gudstjänster

  Kollekttillfällena delas mellan nationell nivå, stift och församling. Domkapitlet fastslår en kollektlista för varje år där de olika ändamålen beskrivs. Här hittar du länk till rikskollekten och kollektcirkulär för stiftskollekterna. Längst ner på sidan kan du ladda ner ett dokument med årets riks- och stiftskollekter. Om det saknas kollektcirkulär så betyder det att det ännu inte har inkommit någon vädjan. 

  ​ ​

  Rikskollekt – cirkulär/vädjan

  För att hitta kommande rikskollekter och information om vart pengarna går, klicka här. Skulle det saknas kollektcirkulär, scrolla ner på sidan och klicka på "Lämna synpunkter på sidans innehåll". 

  Stiftskollekt – cirkulär/vädjan

  Kollektcirkulär 1 januari 2021
  Skapad 2020-11-10 11:41 av: Heléne Björkman
  Kollektcirkulär 23 augusti 2020
  Skapad 2020-06-23 15:27 av: Heléne Björkman
  Kollektcirkulär 19 juli 2020
  Skapad 2020-06-01 12:37 av: Heléne Björkman
  Kollektcirkulär 3 maj 2020
  Skapad 2020-03-27 13:48 av: Heléne Björkman
  Kollektcirkulär stiftskollekt 2020-03-29
  Skapad 2020-03-26 13:36 av: Heléne Björkman
  1 2 3 4 5  ... < > 

  Policy för stiftskollekt

  Domkapitlets policy för stiftskollekter i Linköpings stift finns att hämta längst ned på sidan.

   

  ​Så här ansöker du om stiftskollekt

  Stiftskollekt får tas upp högst tio dagar per år. Linköpings stifts policy för stiftskollekt (längst ner på sidan) är ledande för domkapitlets bedömning. Alla som ansöker ska ange vad de tänker använda pengarna till. Ansökan om stiftskollekt för nästkommande år skickas till domkapitlet senast 1 augusti. Ladda ner blanketten längst ner på sidan.

  Adress:
  Domkapitlet i Linköpings stift 
  Box 1367, 581 13 Linköping.

  Ansökningarna bereds sedan på stiftskansliet. Domkapitlet beslutar senast vid septembersammanträdet om nästkommande års stiftskollekter. Kollektcirkuläret får innehålla högst 600 tecken inklusive mellanslag.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Heléne Björkman, Linköpings stiftsorganisation
  Uppdaterad
  2021-01-12
  X
  Dokumentid: 103070- Webid: 29037 - Unitid: 3