Dölj bild

Linköpings stift

Kollekt

Foto: IKON, Svenska kyrkan

Delandet hör till det kristna livets innersta kärna och därför är upptagandet av kollekt en viktig del i kyrkans gudstjänstfirande och någonting mer än att bara samla in pengar. Delandet, gemenskapen och den utgivande kärleken i gudstjänsten blir påtaglig och verklig i kollekten.

 

Kollekttillfällena delas mellan nationell nivå, stift och församling. Domkapitlet fastslår en kollektlista för varje år där de olika ändamålen beskrivs. Här hittar du länk till rikskollekten och kollektcirkulär för stiftskollekterna. 

Rikskollekt – cirkulär/vädjan

För att hitta kommande rikskollekter och information om vart pengarna går, klicka här.

 

Stiftskollekt – cirkulär/vädjan

Kollektcirkulär 8e sönd e Trefaldighet 2017
Skapad 2017-06-26 11:36 av: Maria Ellhar
Kollektcirkulär 12e sönd e Trefaldighet 2017
Skapad 2017-06-26 11:36 av: Maria Ellhar
Kollektcirkulär 9 juli 2017
Skapad 2017-06-26 11:33 av: Maria Ellhar
Kollektcirkulär 20170528
Skapad 2017-05-19 11:16 av: Maria Ellhar
kollektcirkulär 20170507
Skapad 2017-05-03 08:25 av: Maria Ellhar
1 2 3 4 < > 

Kommande stiftskollekter

2017: 17 december
2018: 7 januari, 4 februari, 8 april, 6 maj, 15 juli, 5 augusti, 9 september, 7 oktober, 4 november, 9 december

 

Policy för stiftskollekt

Domkapitlets policy för stiftskollekter i Linköpings stift finns att hämta längst ned på sidan.

 

​Så här ansöker du om stiftskollekt

Stiftskollekt får tas upp högst tio dagar per år. Linköpings stifts policy för stiftskollekt (längst ner på sidan) är ledande för domkapitlets bedömning. Alla som ansöker ska ange vad de tänker använda pengarna till. Ansökan om stiftskollekt för nästkommande år skickas till domkapitlet senast 1 augusti. Ladda ner blanketten längst ner på sidan.

Adress:
Domkapitlet i Linköpings stift 
Box 1367, 581 13 Linköping.

Ansökningarna bereds sedan på stiftskansliet. Domkapitlet beslutar senast vid septembersammanträdet om nästkommande års stiftskollekter. Kollektcirkuläret får innehålla högst 600 tecken inklusive mellanslag.

Redaktör
Pernilla Stridh, Linköpings stift
Innehållsansvarig
Christine Andersson, Linköpings stift
Uppdaterad
2017-09-04 14:23
X
Dokumentid: 103070- Webid: 29037 - Unitid: 3