Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Vuxenväg till tro – Katekumenat i Linköpings stift

  Katekumenatet är ett sätt för församlingen att möta och ta emot vuxna som söker och som vill finna en tro.

   

  Synen på religion och de som utövar sin religion har förändrats i och med nutida samhällsförändringar . Kunskapen om Svenska kyrkan och den kristna tron blir snabbt allt lägre samtidigt som nyfikenheten om vad det kan innebära att leva sitt liv utifrån en kristen tro växer.

  Allt fler vuxna vill veta mer om vad dopet innebär, vad det är att bli konfirmerad och som vuxen bekräfta sitt dop eller bli döpt eller konfirmerad.  I församlingarna behövs former för att inbjuda och erbjuda även vuxna att få veta mer och få en möjlighet att växa in i församlingens gemenskap.

  Katekumenat

  I Linköpings stift inriktas stödet i denna uppgift särskilt mot katekumenatet som form. Katekumenatet är en metod för vuxenundervisning som har funnits i Sverige sedan 1990-talet. Det har sina rötter i fornkyrkan och innebär att deltagaren genom samtal med andra, i sin egen takt och i flera steg ges möjlighet att utveckla en personlig tro i församlingens gemenskap.

  Samtalen utgår från deltagarnas frågor och erfarenheter. Under vandringen firas också gudstjänster som markerar milstolpar på deltagarnas väg mot dop, dopförnyelse eller konfirmation. Ordet katekumenat kommer från grekiskans katechin som betyder vägleda, handleda, undervisa. I Nya testamentet används uttrycket för muntlig undervisning.

  Nätverket i Linköpings stift

  Linköpings stift stöder församlingarna i deras strävan att möta vuxna genom att det finns ett nätverk av församlingar och medarbetare där vi gemensamt delar erfarenheter och inspirerar varandra.  Utifrån de önskemål och behov av stöd som kommer fram genom vårt nätverk arrangerar och/eller informerar stiftet bl.a. om utbildningar och mötesplatser.

  Vi besöker gärna församlingar och medarbetare för samtal kring vuxenarbetet. Biskopen leder varje år en sändningsmässa i Linköpings domkyrka dit katekumener från stiftets församlingar välkomnas.

   

  Redaktör
  Christine Selse, Linköpings stiftsorganisation
  Innehållsansvarig
  Marie Amnéus Hagman, Linköpings stiftsorganisation
  Uppdaterad
  2022-05-25
  X
  Dokumentid: 780227- Webid: 29037 - Unitid: 3