Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Inventarier

  Foto: Mats A Sverker

  Kyrkoordningen och Kulturmiljölagen ställer krav på vård och förvaring av kyrkliga inventarier (se filen Lagstiftning). Till varje kyrka ska finnas en inventarieförteckning där kulturhistoriskt värdefulla kyrkliga inventarier är förtecknade. Stiftet rekommenderar att Svenska kyrkans inventarieregister Sacer används för detta ändamål

  Stiftet ansvarar för att kontrollera att alla föremål i inventarieförteckningen finns kvar. Sådan kontroll ska genomföras minst vart sjätte år, samt när någon av de inventarieansvariga byts ut. 

  Till hjälp för arbetet med inventarieförteckningarna erbjuds här ett förslag till arbetsgång för Sacer (se fil Sacer: förslag till arbetsgång) samt en lista med namn på kyrkliga inventarier (filen Nomenklatur).

  Vänd er till stiftet eller till ert länsmuseum för råd och stöd i frågor som rör inventarieförteckningar och inventarievård!

  Se även Riksantikvarieämbetets foldrar med råd om textilförvaring.

  Redaktör
  Gunnar Nordanskog, Linköpings stiftsorganisation
  Innehållsansvarig
  Gunnar Nordanskog, Linköpings stiftsorganisation
  Uppdaterad
  2021-03-25
  X
  Dokumentid: 805662- Webid: 29037 - Unitid: 3