Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Inköp och upphandling

  Samverkande inköp; Kurstillfälle på Vårdnäs stiftsgård med Hanna Skoglund, ekonom och ansvarig för flera upphandlingar på nationell nivå. Se styrande dokument och strukturen i vår organsiation.

  Samverkande inköp; Kurstillfälle på Vårdnäs stiftsgård med Hanna Skoglund, ekonom och ansvarig för flera upphandlingar på nationell nivå. Se styrande dokument och strukturen i vår organsiation.

  Det gamla intranätet, det som du läser nu, kommer att fasas ut för att helt stängas i början av 2023. Från 18 oktober kommer sidorna inte vara möjliga att redigera - viss information kan alltså vara föråldrad.

  Information om Inköp finns på det nya inomkyrkliga intranätet Kornet

  Läs mer om det nya intranätet Kornet

   

  Under 2016 kommer nya, nationella rutiner kring inköp som tagits fram efter en process där alla stift varit involverade genom workshops. 

  Med den här sidan vill vi öka kunskapen och informera om nyheter som berör området inköp.  

  Allmän utgångspunkt

  En allmän utgångspunkt är att Svenska kyrkan ska ha en affärsmässig och ansvarsfull inköpsverksamhet som tillför reellt värde till verksamheten i linje med de övergripande målen och värderingarna. Svenska kyrkans inköp ska vila på de tre grundläggande principerna människovärdet, det goda förvaltarskapet och affärsmässighet. Inköpsverksamheten ska stötta den grundläggande uppgiften och bedrivas enligt vad som anges i Kyrkoordningen.

  Läs mer om samverkande inköp på Svenska kyrkans nationella webb! 

  ​ ______________________________________________________________

  ​Metallåtervinning efter kremation

  Läs artikel i Hudiksvalls tidning!

   

  Linköpings stift har efter enheters önskemål och behov: 

  Tagit fram ett gemensamt elavtal med 100% miljömärkt el. Avtalet sjösattes 1 oktober 2014, och 26 enheter av 30 enheter från Linköpings stift har anslutit sig. Vårt gemensamma ramavtal har legat till grund och i sin tur inspirerat Svenska kyrkan på Nationell nivå att ta fram ett elavtal för hela Svenska kyrkan, även det grön el. Skillnaden är att vårt elavtal är portföljförvaltning, och nationell nivås avtal är under avrop på årsbasis.

  Från årskiftet 2016 har Linköpings stift ett ramavtal med Energiengagemang Sverige AB då förnyelsebar energi i form av produktion av elproduktion.

  Valdemarsviks församlingshem är den enhet som var först ut med att ha installerat solceller på församlingshemmets tak. Flera enheter i Linköpings stift har solcellsanläggningar (installationer) på gång.

  Från Nationell nivå har en solcellsremiss tagits fram som ska sammanställas till årskiftet 2016/2017.

  Genom att beställa direkt från Ahlsells nätbutik sparar du på vår miljö, och leveransen sker inom en dag och du får fakturan digitalt.  I Ahlsells utbud ingår även elverktyg.  Du hittar alla ramavtal på samverkande inköps intranätssida.   Elförbrukning i Linköpings stift: 

  Vår gemensamma elförbrukning* hos Telge kraft var från början beräknad till 16,5 GWh, men med de nuvarande prognoserna är vi nere på 14,8 GWh. 

  Vår slutsats är att avyttringar av ”tunga” fastigheter samt installation av styr- och reglersystem, ger ett synligt resultat.
  Genom att logga in på kundzonen, kan ansvarig följa elförbrukningen, månadsvis.​

  *) Siffrorna avser den totala elförbrukningen för de 24 enheter som är anknutna till stiftets gemensamma elavtal med Telgekraft AB. 

  Glödlampa (LED)

  Foto: Gustaf Hellsing /IKON

  --- 

  Nyhet april 2017: Linköpings stift har tecknat ett avtal med RP Kontorsinredning - ladda ner dokumentet här nedanför för mer information. Här följer en presentationstext från företaget.

   Mitt namn är Christoffer Thorell och jag arbetar på RP Kontorsinredning i Linköping. RP-koncernen är idag Sveriges största aktör inom hållbar kontorsinredning, vår affärsidé är att återanvända möbler kan rustas upp och användas vidare av andra företag. På det sättet minskar vi påverkan på miljön samtidigt som våra  kunder kommer över högkvalitetsmöbler till en betydligt lägre kostnad mot att köpa nytt.  

  Linköpings stift har ju kommit väldigt långt i sitt miljöarbete och vi är därför väldigt glada att vi nu kan presentera det här samarbetet. För att alla inom stiftet skall få så bra överblick som möjligt så har vi tagit fram en presentation för samarbetet som finns bifogad i detta mail.  

  Jag kommer inom den närmsta tiden att höra av mig till ansvariga på de olika orterna, dels för att presentera oss ytterligare och kanske försöka få till ett möte ute lokalt på de olika orterna.  

  Vid frågor eller funderingar så är det bara att ringa, skicka ett mail eller varför inte besöka vårt showroom och lager på Norra Stånggatan 20 i Linköping.  Här finns det 2300 kvm med möbler och kontorsinredning. Det går så klart också bra att gå in på www.rp.se för att få en bättre överblick om oss och vårt utbud.  

  Tack på förhand och med förhoppning att vi hörs inom kort.      

  MED VÄNLIGA HÄLSNINGAR  
  CHRISTOFFER THORELL
  CHRISTOFFER@RP.SE 0737-000 237 013-101 101 RECYCLING PARTNER RP I LINKÖPING AB NORRA STÅNGGATAN 20 582 73 LINKÖPING WWW.RP.SE

   

   

  Redaktör
  Christine Selse, Linköpings stiftsorganisation
  Innehållsansvarig
  Steve Nyström, Linköpings stiftsorganisation
  Uppdaterad
  2022-10-21
  X
  Dokumentid: 1261055- Webid: 29037 - Unitid: 3