Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Höjd beredskap

  Höjd beredskap beslutas av regeringen och innebär att särskild lagstiftning gäller. Höjd beredskap kan gälla skärpt beredskap eller högsta beredskap, vilket innebär att Sverige är i krig.

  Vad innebär höjd beredskap?

  Det finns två lägen under höjd beredskap: skärpt och högsta. Skärpt beredskap innebär att landet är under allvarligt hot, inte bara av en yttre fiende, utan även av naturkatastrofer och allvarliga attentat eller liknande.

  Höjd beredskap beslutas av regeringen och om så är fallet kommer särskild lagstiftning att gälla.

  Svenska kyrkans ansvar vid höjd beredskap regleras delvis i lagstiftning. Begravningsverksamheten är en sådan verksamhet, liksom skydd av kyrkans

  På den här sidan kan du läsa om vad som gäller och vad församlingen/pastoratet  behöver göra.. 

  Totalförsvaret

  Totalförsvaret består av det militära  och det civila försvaret och Svenska kyrkan är en viktig del av civilförsvaret, vars uppgift är att se till att viktiga samhällsfunktioner upprätthålls och att befolkningen skyddas. Civilförsvaret ska se till att det finns mat, vatten, el, kommunikationer och sjukvård under skärpt beredskap och krig.

  Alla medborgare mellan 16 och 70 år har tjänsteplikt, vilket innebär att alla ska gå till jobbet eller tjänstgöra på annat sätt inom civilförsvaret. Den som är krigsplacerad inom försvarsmakten ska ha fått besked om detta. Arbetsgivaren kan krigsplacera anställda som är viktiga för att  man ska kunna bedriva nödvändig verksamhet.

  Kyrkokansliet har gett ut en vägledning för krigsplacering..

  Beredskapsplan

  Plan för höjd beredskap ska vara en del av församlingens/pastoratets krisberedskapsplan och inte en separat plan. Normalt sett ska de plan man redan har för krishantering gälla även under höjd beredskap. Däremot kan man behöva komplettera sin plan med en riskbedömning och handlingsplan för just skärpt och högsta beredskap. 

  Redaktör och innehållsansvarig
  Maria Ellhar, Linköpings stiftsorganisation
  Uppdaterad
  2022-06-30
  X
  Dokumentid: 1584503- Webid: 29037 - Unitid: 3