Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Forum för lärande och teologi

  Forum för lärande och teologi är namnet på vårt didaktiska centrum i samverkan med Vadstena folkhögskola. Forum för lärande och teologi vill vara ett samverkansforum, en mötesplats för erfarenhetsutbyte för Levande församlingar och främja öppna lärprocesser i Linköpings stift. Häng med!

  Växa och rustas mål att skapa ett didaktiskt centrum i samverkan mellan Linköpings stift och Linköpings stifts bildningscentrum, Vadstena folkhögskola är nu till vår glädje förankrat och stadfäst. Vi har tillsammans satt ner pålarna för detta närmare samarbete som också innebär ytterligare samverkan med andra aktörer, i sin tur. Först ut är Svenska kyrkans studieförbund, Sensus. Vi har förstås redan tidigare samverkat men nu gör vi det i en gemensam form för att det är tillsammans vi på bästa sätt kan främja det vi har gemensamt; kyrka och folkbildning. Häng med vidare!

  Forum för lärande och teologi är det namn som nu ska fokusera på både lärande utifrån metareflektion och metodutveckling inom den grundläggande uppgiften. Vi arbetar med oss medarbetare, anställda, ideella och förtroendevalda, som reflekterande praktiker, väl förankrade i våra församlingars liv som växtplats för kristen tro.

  Just nu tar vi tillsammans fram ett antal digitala kurser/webbinarier för att möta behovet och möjligheten till fortbildning i en särskild tid. I en utmanande tid som denna lär vi oss mycket. Den digitala världen som vi ofta tänker på som distanserande visar sig också kunna föra oss närmare, genom tex att det kan vara enklare att ses. Det betyder att vi är på väg att utveckla mer kunnande för fortsatta kompletterande digitala mötesplatser och lärformer. Forum för lärande och teologi är under andra fasen i en spännande uppbyggnad med siktet inställt på lärande i en tid där både kyrkan nationellt, vi som helhet  satsar på lärande och undervisning, och som tiden alltmer visar på vikten av.

  Forum för lärande och teologi relaterar till Växa och rustas övergripande mål: 

  I Linköpings stift finns det rörelserika kulturer där en mångfald av människor är delaktiga och engagerade och rustar varandra att vara kyrka i vardagen och världen.

  Vi som arbetar med Forum för lärande och teologi är Helen Kémi, stiftspedagog, Carina Sundberg, stiftsteolog och Andreas Bernberg, präst och lärare på Vadstena folkhögskola.​

   

  Foto: Serhiy Kobyakov

  Skapad:2021-09-01 11:49:00

  Svenska kyrkans biskopar har presenterat ett nytt biskopsbrev om lärande och undervisning. Det nya biskopsbrevet ger teologiska, historiska och pastorala perspektiv på lärande och undervisning. Det innehåller även konkreta förslag på bibeltexter, psalmer och böner som kan ingå i den grundläggande undervisningen om kristen tro.

  Läs mer om Biskopsbrev om lärande och undervisning

  Skapad:2021-09-01 13:05:00

  Ge vidare! Nu har vi fått ett biskopsbrev om lärande och undervisning och kan fördjupa oss i och inspireras av detta.

  Läs mer

   

  Inspirationsdagar

   

  Mötesplats

  Mötesplats Foto: Martin Kemi

  Skapad:2021-09-01 13:34:00

  Mötesplats och kursdag för församlingspedagoger, digitala frukostträffar och ett livemöte i Vadstena.

  Läs mer om Mötesplats Församlingspedagog

  Kurser och församlingsutvecklingsprogam

  Skapad:2022-02-07 16:32:00

  Välkommen till en ny kurs med sikte på inre och yttre hållbarhet.

  Läs mer om Pilgrims walk for future
  Skapad:2019-05-26 20:45:00

  "Att vara kyrka" är en processutbildning kring idealitet, identitet och medarbetarskap är för församlingar som önskar utveckla arbetet kring delaktighet och engagemang.

  Läs mer om Att vara kyrka
  Skapad:2020-03-03 14:30:00

  Välkomna till ett program som riktar sig till alla med särskilt intresse för att fördjupa sin egen och församlingens förståelse för pedagogikens betydelse.

  Läs mer om Pedagogik i församingen
  Skapad:2019-02-14 11:03:00

  Längtar du efter att fördjupa din kristna tro? Vill du tillsammans med andra reflektera över vad det kan innebära att vara kyrka i relation till frågor som fattigdom, miljö och jämställdhet? Välkommen till Tro och liv – grundkurs i Svenska kyrkan!

  Läs mer om Tro och liv – grundkurs i Svenska kyrkan

  ​Introduktionsföreläsning om Lukasevangeliet

  Lukasevangeliet - en introduktionsföreläsning

  Under passionstiden och påsken 2022 läses ur Lukasevangeliets texter. Men vem var Lukas? Vad är typiskt för Lukasevangeliet? Hur kan man tänka om liknelserna? Kolla in filmen! Prästerna Lotta Torstensson, Carina Sundberg och folkhögskollärare Håkan Andersson har gjort en introduktionsföreläsning om Lukasevangeliet. Den svarar på några frågor och väcker förhoppningsvis några nya.

  Metoder för mångfaldsarbete och normkritik

  Skapad:2018-03-07 13:32:00

  Linköpings stiftksorganisation tar arbetet med jämställdhet och likabehandling på allvar. Vi vill arbeta för jämställdhet och likabehandling i hela gemenskapen av sökande, bedjande, arbetande människor som kyrkan består av.

  Läs mer

   

  Skapad:2021-01-26 13:41:00

  Regnbågsnyckeln är på intåg i Linköpings stift!

  Läs mer om Öppna upp - med Regnbågsnyckeln

  Forskning

  "Av fri vilja på fri tid. Ideellt arbete i Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet på 2020-talet". Rapporten gjord av Sara Fransson, Jonas Bromander och Johan von Essen (2021)
  Läs och ladda ner rapporten här

  Aktionsforskningen "Här får jag vara" om konfirmand- och ungdomsarbetet i Vadstena och Dals församlingar (2019)
  Läs och ladda ner rapporten här.  

  Vad är didaktik?

  Didaktik är vetenskapen om alla faktorer som påverkar undervisning och dess innehåll. I didaktiken sätts fokus på lärande och hur lärande organiseras.
  Ordet kommer av det grekiska ordet för undervisa, didaskein.
  Ibland talas om de didaktiska frågorna Vad? Hur? Varför?

   

  Miriam och Mose i "Barnens Bästa Bibel".

  Vill ni använda Barnens Bästa Bibel i digitala sammanhang? Det går bra. Men tänk på att det finns vissa riktlinjer att följa. Läs om dem här.

   

  Redaktör
  Katarina Blyme, Linköpings stiftsorganisation
  Innehållsansvarig
  Helen Kémi, Linköpings stifts intranät
  Uppdaterad
  2022-03-21
  X
  Dokumentid: 1453951- Webid: 29037 - Unitid: 3