Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Människor på flykt från Ukraina

  Foto: Fredrik Olofsson

  Invasionen av Ukraina har tvingat många människor på flykt. På den här sidan finns information kring flyktingmottagande i Linköpings stift.

   

   

  Hur utvecklar sig situationen i Europa och Sverige?

  FN:s flyktingorgan UNHCR beräknar att omkring 5,6 miljoner människor har tvingats på flykt sedan den 24 februari. Över 7 miljoner är flyktingar i sitt eget land. Du kan följa utvecklingen på UNHCR:s dataportal.  

  Migrationsverkets nya huvudscenario är att 55 000 personer kommer att söka skydd i Sverige under helåret 2022 men att 5000 av dem kommer att återvända.  Migrationsverket sammanställer kontinuerligt en lägesbild (se den från 15 juni längst ner på sidan).

   

  Samlad information från nationell nivå

  Om du vill veta mer om rättigheter och annat som berör människor som flytt från kriget i  Ukraina kan du läsa på nationell nivås hemsida. Där finns stöd och råd till församlingar som möter människor på flykt.

  Nyhetsuppdatering Linköpings stift - det här vet vi nu

  Sammanfattning mars-juni
  Församlingar i Linköping berättade inledningsvis om tillströmningen av flyktingar från Ukraina till vårt stift. Det fanns och finns ett stort engagemanget från organisationer, församlingsbor och många familjer och enskilda öppnade sina hem. Konserter och andra arrangemang anordnades för att samla in pengar att skänka. Många församlingar hade dialog med sin kommun och med andra organisationer på orten för att samordna sig på bästa sätt, så att inte alla sprang på samma bollar. De samhällsstrukturer och samarbeten som byggts upp under mottagandet av flyktingar 2015 och under pandemin underlättade. 

  MUCF meddelade att Svenska kyrkan skulle få del av 9 miljoner kr av de pengar som regeringen avsatt till civilsamhället. Fyra pastorat/församlingar i vårt stift sökte och fick del av medlen.

  För att få en jämnare fördelning av personer från Ukraina mellan kommunerna gav regeringen Migrationsverket i uppdrag att ta fram en modell. Syftet var att ge kommunerna och andra aktörer bättre förutsättningar att planera och förbereda mottagandet. Länsstyrelsen har haft dialog med landets kommuner och kommit fram till hur människor bäst kan fördelas utifrån kommunernas förutsättningar.

  22 juni - efter 1 juli flyttas människor till nya kommuner
  Nu i dagarna fattades beslut om ändringar i lag och förordningar som handlar om att de flyktingar från Ukraina som nu bor i olika boenden i våra församlingar (som kommunen eller Migrationsverket anordnat) ska få flytta. De kommer att bli anvisade ett nytt boende och grundregeln är att de ska få flytta "inom närområdet". Kommunen kommer att vara ansvarig för alla boenden för personer som flytt från Ukraina.

  De personer som bor i s.k. eget boende (i egen lägenhet eller hos vänner och släktingar) är fria att bo kvar om de kan och vill. 

  För oss i Linköpings stift innebär det i de allra flesta fall att nya flyktingar kommer att flytta till ​boenden i våra kommunen. I några kommuner i stiftet kommer personer istället att flyttas från boendena, t.ex. i Eksjö (och ev. Västervik, Boxholm och Åtvidaberg). För barn i skolåldern ska flytten ske i tid inför skolstarten. Se fördelningen i tabellen nedan.

  Läs mer på Migrationsverkets hemsida.

   

  Välkommen till avstämningssamtal

  Den 23 augusti kl. 14-15 ses vi digitalt för att stämma av efter sommaren. Vad har hänt under sommaren och hur ser arbetet ut i din församling nu? Hur ser utvecklingen ut i Ukraina och vad är nytt från Migrationsverket? Anmäl dig till Susanna så får du en länk till mötet.

   

   

  Redaktör
  Christine Selse, Linköpings stiftsorganisation
  Innehållsansvarig
  Susanna Löfgren, Linköpings stifts intranät
  Uppdaterad
  2022-08-09
  X
  Dokumentid: 1578543- Webid: 29037 - Unitid: 3