Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Fastigheter

  Stiftets ingenjör, antikvarier och energihandläggare finns till för att stötta församlingar och pastorat i fastighetsförvaltningen. Hör av dig när du behöver råd eller vill att vi ordnar en kurs. Vi jobbar också med nationella projekt såsom fastighetsregistret och lokalförsörjningsplaner.

   

   

  Pelarne kyrka

  Foto: Annika Deltin

   

  Behöver din församling stöd i fastighetsförvaltningen? Kontakta stiftsingenjören så hjälper vi till!

   Aktuella fastighetsnyheter från stiftet

   

  Fastighetsdagen 2020

  Årets samling för vaktmästare, fastighetsansvarig och förtroendevalda i fastighetsutskott hålls på Vårdnäs den 27 april. Precis som förra året får man välja mellan flera olika pass på eftermiddagen. I år har vi lite extra fokus på målning och tjärning. Det blir tjära, målning av plåttak, prova olika sorters linoljefärg och gör äggoljetempera. Anmälan och mer info.

  Lokalförsörjningsplaner

  Mer information här. 

  Fastighetsregistret

  Behöver du hjälp med uppdateringar i fastighetsregistret, eller om ni har lagfarter som behöver uppdateras så kontakta Emelie Malmborg.

  ID06-kort och personalliggare

  ID06 är byggbranschens egna ID-kort, och det krävs som legitimation på många byggarbetsplatser. Om du har ett ID06-kort så slutar det gälla 20 januari 2020 (OBS! Nytt, framflyttat datum), oavsett vilket giltighetsdatum som står på kortet. Läs mer om ID06, vem i pastoratet/församlingen som behöver kort och hur man gör filen ID06_nya_kort som finns längst ner på denna sidan.

  Steve Nyström är vår energi- och fastighetshandläggare

  Kontakta Steve för råd kring energieffektivisering och solcellsinstallationer.

  Under 2020 kommer rådgivning kring energi främst att ges till församlingar och pastorat som gör lokalförsörjningsplan.

  Geoteknisk undersökning

  Stiftet har beställt en geoteknisk riskinventering för alla skyddade kyrkor i stiftet från Sweco. Syftet är att kunna göra förebyggande åtgärder för att minska påverkan av ett förändrat klimat. Inventeringen omfattar sammanställning av grundvattennivåer, skyfallskartering, klimatinducerad stabilitetsproblematik samt i enstaka fall skred- och översvämningsrisker Arbetet kommer att utföras under 2019 och utförs helt på distans, men vi kommer under maj månad att skicka ut en enkät till er fastighetsansvariga för att få hjälp med några kompletterande uppgifter. För de kyrkor där höga risker identifieras kommer vi göra ett uppföljande projekt med platsbesök, troligen under 2020.  

  Uppdatering av vårdplaner

  Är det mer än 10 år sedan era vårdplaner uppdaterades? Kontakta Emelie för exempel på hur man kan göra en enklare uppdatering. Mer information här.

  Vaktmästarkurser

  Kommer att ha en ljud & ljuskurs för två församlingar i februari. Vi ordnar gärna flera tillfällen om intresse finns. Värme & ventilationskurs 21-22 januari på Vårdnäs. 

  Kalkfärgslikare

  Stiftet har köpt in ”Kalkfärg 90”, som är en samling med kalkfärgsprover framtagen i samarbete med riksantikvarieämbetet. Ska ni diskutera in- eller utvändig färgsättning på kalkfärgsytor så lånar vi gärna ut den till er, hör av dig till Emelie.   

  Vi mejlar regelbundet ut fastighetsnyheter. Hör av dig till emelie.malmborg@svenskakyrkan.se om du vill vara med på mejllistan.

  Kyrkokansliets fastighetsarbete

  Läs mer om Svenska kyrkans nationella fastighetsarbete här. Prenumerera gärna på Fastighet- och kulturarvsportalens nyhetsbrev.

   

   

  Filer för nedladdning
  Redaktör
  Pernilla Stridh, Linköpings stiftsorganisation
  Innehållsansvarig
  Emelie Malmborg, Linköpings stiftsorganisation
  Uppdaterad
  2020-01-10
  X
  Dokumentid: 1350776- Webid: 29037 - Unitid: 3