Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Fastigheter

  Stiftets ingenjör, antikvarier och energihandläggare finns till för att stötta församlingar och pastorat i fastighetsförvaltningen. Hör av dig när du behöver råd eller vill att vi ordnar en kurs. Vi jobbar också med nationella projekt såsom fastighetsregistret och lokalförsörjningsplaner.

   

   

  Pelarne kyrka

  Foto: Annika Deltin

   

  Behöver din församling stöd i fastighetsförvaltningen? Kontakta stiftsingenjören så hjälper vi till!

  Aktuella fastighetsnyheter från stiftet

   

  Få hjälp med tillståndsansökningar tisdag 16 november kl 9-12

  Ska du skriva tillståndsansökan för ändringar på kyrka, inventarie, begravningsplats eller kyrkotomt enligt kulturmiljölagen kap 2 eller 4? Ta med underlag och kom på denna förmiddag så hjälps vi åt. Från stiftet deltar Niclas Fredriksson, Eva Nyström Tagesson, Sara Adolfsson och Emelie Malmborg. Du kan delta digitalt eller på plats på stiftskansliet. Anmälan till sara.adolfsson@svenskakyrkan.se.

  Presentationer och mallar från fastighetsdagen 21 september 2021

  Begravningsverksamhetens kulturarv, kulturgravar
  Presentation om larm
  Stöldsäkring

  Här finns diverse mallar till olika skeden av byggprojekt. Fler mallar finns och det går också bra att fråga stiftsingenjören om råd och tips kring detta.
  Mallarna används på egen risk, dvs vi har gjort vårt bästa men garanterar inte att de är vattentäta juridiskt.
  Förfrågan spåntak, puts, målning mm
  Slutbesiktning
  Enklare kontrakt
  Överlåtelse av arbetsmiljöansvar när entreprenör kollar på tex tak inför att de ska lämna anbud

  Projekt för att utveckla laddinfrastrukturen för elbilar

  För att minska användningen av fossila bränslen från de fordon som finns inom Svenska kyrkans verksamhet pågår nu ett projekt för att utveckla laddinfrastrukturen i fyra stift; Visby, Linköping, Luleå och Strängnäs. Just nu söker vi församlingar och pastorat som är intresserade av att ingå i projektet.
  Läs mer om projektet för utvecklingen av laddstolpar.

  Ramavtal för laddstolpar

  Svenska kyrkan har slutit ett ramavtal för laddstationer tillsammans med Elektroskandia som hela Svenska kyrkan kan avropa. Mer information här på Stockholms stifts intranät. 
  På Linköpings stiftskansli har vi installerat 10st laddplatser för både internt och externt bruk. Kontakta Steve Nyström för mer information.

  Lokalförsörjningsplaner

  Mer information här. 

  Fastighetsregistret

  Behöver du hjälp med uppdateringar i fastighetsregistret kontakta Emelie Malmborg. 
  Om ni har lagfarter som behöver uppdateras så hjälper vi till med att skriva brev och leta fram stiftsstyrelseprotokoll som ni skickar till lantmäteriet. Kontakta Åsa Rosenfall hos oss för mer info.

  Geoteknisk undersökning

  Stiftet har låtit Sweco göra en geoteknisk riskinventering för alla skyddade kyrkor i stiftet. Syftet är att kunna göra förebyggande åtgärder för att minska påverkan av ett förändrat klimat. Inventeringen omfattar sammanställning av grundvattennivåer, skyfallskartering, klimatinducerad stabilitetsproblematik samt i enstaka fall skred- och översvämningsrisker.

  Vi har nu fått resultatet, och vi kan konstatera att relativt få kyrkor har höga risker. Rapporten kommer att vägleda oss när vi prioriterar vart KAE-finansierade insatser behövs bäst.

  Läs mer och ladda ner rapporten för dina kyrkor här

  Uppdatering av vårdplaner

  Är det mer än 10 år sedan era vårdplaner uppdaterades? Kontakta Emelie för exempel på hur man kan göra en enklare uppdatering. Mer information här.

  Vaktmästarkurser

  Vi har genomfört en endagars ljud-och ljus-kurs för vaktmästare i två församlingar i februari 2020. Vi ordnar gärna flera tillfällen om intresse finns, kontakta Steve Nyström.

  Kalkfärgslikare

  Stiftet har köpt in ”Kalkfärg 90”, som är en samling med kalkfärgsprover framtagen i samarbete med riksantikvarieämbetet. Ska ni diskutera in- eller utvändig färgsättning på kalkfärgsytor så lånar vi gärna ut den till er, hör av dig till Emelie.   

  Vi mejlar regelbundet ut fastighetsnyheter. Hör av dig till emelie.malmborg@svenskakyrkan.se om du vill vara med på mejllistan.

  Kyrkokansliets fastighetsarbete

  Läs mer om Svenska kyrkans nationella fastighetsarbete här. Prenumerera gärna på Fastighet- och kulturarvsportalens nyhetsbrev.

   

  Här nedan finns några blanketter och förlag på kontrakt som kan vara bra att ha.

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Emelie Malmborg, Linköpings stiftsorganisation
  Uppdaterad
  2021-09-29
  X
  Dokumentid: 1350776- Webid: 29037 - Unitid: 3