Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Ekonomiska bidrag

  Bidrag till enskilda personer är utdelning ur stiftets stiftelser och fonder.

  Läs mer

   

  Bidrag till församlingar är medel antingen ur stiftets budget eller medel som stiftet fördelar på uppdrag av Svenska kyrkan på nationell nivå.

  Läs mer

   

  Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) är statens ersättning till Svenska kyrkan för vården av det kyrkliga kulturarvet. Ersättningen går till åtgärder på kyrkor, klockstaplar, kyrkliga inventarier samt i vissa fall kyrktomter.

  Läs mer

   

   

  Kyrkounderhållsbidrag (KUB, ersätter det tidigare Kyrkobyggnadsbidraget) från och med år 2018. 

  Inget separat ansökningsförfarande. Stiftsstyrelsen fördelar KUB till de projekt som sökt KAE.

  Redaktör
  787aad7f-6e28-47f9-bb4d-b9ac830c6c8f,
  Innehållsansvarig
  Karin Hellgren, Linköpings stiftsorganisation
  Uppdaterad
  2019-09-30
  X
  Dokumentid: 103051- Webid: 29037 - Unitid: 3