Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Ekonomiska bidrag

  Det gamla intranätet, det som du läser nu, kommer att fasas ut för att helt stängas i början av 2023. Från 18 oktober kommer sidorna inte vara möjliga att redigera - viss information kan alltså vara föråldrad.

  Information om bidrag

   

  Information om bidrag som kan sökas av församlingar finns på Kornet

  Information om bidrag som sökas av enskilda och organisationer finns på Linköping stifts hemsida


   

  Läs mer om det nya intranätet Kornet


   

  Bidrag till enskilda personer är utdelning ur stiftets stiftelser och fonder.

  Läs mer

   

  Bidrag till församlingar är medel antingen ur stiftets budget eller medel som stiftet fördelar på uppdrag av Svenska kyrkan på nationell nivå.

  Läs mer

   

  Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) är statens ersättning till Svenska kyrkan för vården av det kyrkliga kulturarvet. Ersättningen går till åtgärder på kyrkor, klockstaplar, kyrkliga inventarier samt i vissa fall kyrktomter.

  Läs mer

   

   

  Kyrkounderhållsbidrag (KUB, ersätter det tidigare Kyrkobyggnadsbidraget) från och med år 2018. 

  Inget separat ansökningsförfarande. Stiftsstyrelsen fördelar KUB till de projekt som sökt KAE.

  Redaktör
  knet\gunnorda,
  Innehållsansvarig
  Karin Hellgren, Linköpings stiftsorganisation
  Uppdaterad
  2022-10-21
  X
  Dokumentid: 103051- Webid: 29037 - Unitid: 3