Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Domkapitel

  I varje stift ska det finnas ett domkapitel. Domkapitlet ska självständigt fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen.

  Domkapitlets uppgifter 

  • Utfärdande av församlingsinstruktioner
  • Granskning av hur präster/diakoner utövar sina uppdrag och efterlever sina vigningslöften.
  • Prövning av behörighet/yttranden vid tjänstetillsättningar av präster/diakoner.
  • Besvara remisser från nationell nivå.
  • Befogenhetsprövningar. ​
  • Beslutsprövning och överklagande som första instans​

  Biskopen och domprosten är självskrivna som ordförande, respektive vice ordförande. Tre präster eller diakoner väljs av präster och diakoner. Övriga fyra ledamöter väljs av stiftsfullmäktige. En av dem ska vara, eller ha varit, domare.

  Som prästernas och diakonernas ledamot och dennes ersättare, samt som biskop och domprostens ersättare, är man inte en representant från den del av stiftet man kommer ifrån. Man har inte heller till uppgift att fungera som ”försvarsadvokat” för präster och diakoner. Uppgiften är istället att med sitt goda omdöme och på eget ansvar tillföra den kompetens som man med vigningstjänst kan ha i olika frågor.​

  Ledamöter och ersättare mandatperioden 2022-2025  

  Biskop Martin Modéus
  Domprost Mattias Bähr
  Ersättare: Matilda Helg (präst)

  Ledamot för vigningstjänsten
  Anna Haglund Fröhler (diakon)
  Ersättare: Henning Plath (präst)

  Birgitta Eliasson (S)
  Sophia Jarl (BA)
  Lars Jagerfelt (POSK)

  Ersättare:
  Sigvard Olsson (S)
  Göran Gunnarsson (C)
  Christine Andersson (POSK)

  Domarledamot: Owe Horned
  Ersättare: Gunilla Robertsson​

  Redaktör
  Christine Selse, Linköpings stiftsorganisation
  Innehållsansvarig
  Elin Hjulström, Linköpings stifts intranät
  Uppdaterad
  2022-09-30
  X
  Dokumentid: 43344- Webid: 29037 - Unitid: 3