Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Domkapitel

  I varje stift ska det finnas ett domkapitel. Domkapitlet ska självständigt fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen. Det innebär bland annat:

   

    

  • Utfärdande av församlingsinstruktioner
  • Granskning av hur präster/diakoner utövar sina uppdrag och efterlever sina vigningslöften.
  • Prövning av behörighet/yttranden vid tjänstetillsättningar av präster/diakoner.
  • Besvara remisser från nationell nivå.
  • Befogenhetsprövningar. ​
  • Beslutsprövning och överklagande som första instans​

  Biskopen och domprosten är självskrivna som ordförande, respektive vice ordförande. Tre präster eller diakoner väljs av präster och diakoner. Övriga fyra ledamöter väljs av stiftsfullmäktige. En av dem ska vara, eller ha varit, domare.

  Som prästernas och diakonernas ledamot och dennes ersättare, samt som biskop och domprostens ersättare, är man inte en representant från den del av stiftet man kommer ifrån. Man har inte heller till uppgift att fungera som ”försvarsadvokat” för präster och diakoner. Uppgiften är istället att med sitt goda omdöme och på eget ansvar tillföra den kompetens som man med vigningstjänst kan ha i olika frågor.

  Ledamöter och ersättare mandatperioden 2018–2021  

  Biskopen
  Domprosten
  Ersättare: Karin Björk (präst)

  Ledamot för vigningstjänsten
  Anna Haglund Fröhler (diakon)
  Ersättare: Eva Ramstedt (präst)

  Birgitta Eliasson (S)
  Gunni Karlsson (C)
  Lars Jagerfelt (POSK)

  Ersättare:
  Sigvard Olsson (S)
  Inger Persson (BA)
  Helena Cimbritz (POSK)

  Domarledamot: Björn Sälde
  Ersättare: Owe Horned

   

   

  Filer för nedladdning
  Redaktör
  Pernilla Stridh, Linköpings stiftsorganisation
  Innehållsansvarig
  Elin Hjulström, Linköpings stifts intranät
  Uppdaterad
  2019-02-11
  X
  Dokumentid: 43344- Webid: 29037 - Unitid: 3