Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Diakoni

  Det gamla intranätet, det som du läser nu, kommer att fasas ut för att helt stängas i början av 2023. Från 18 oktober kommer sidorna inte vara möjliga att redigera - viss information kan alltså vara föråldrad.

  Information om Diakoni finns på det nya inomkyrkliga intranätet Kornet

  Läs mer om det nya intranätet Kornet

   

   

  Skapad:2013-06-10 10:11:00

  Läs om hur du tar fram en diakonipastoral. Verktyget är en processmetod, som underlättar för församlingen att planera, prioritera och organisera församlingens diakonala arbete.

  Läs mer om Diakonipastoral

   

  Skapad:2020-09-14 13:34:00

  Ett av våra mål är att organisera forum för att inspirera till att dela metoder, teologisk reflektion, erfarenheter och goda exempel av Social sammanhållning. Välkommen att delta!

  Läs mer om Tips på kurser och möten

  Support diakoni

  Under coronakrisen påverkas många delar av kyrkans diakonala verksamhet. På nationell nivås sida kan du få tips, information och råd kring hur din församling eller ditt pastorat kan ställa om, i stället för att ställa in! 
  Läs mer här

   

  Diakoni och välfärd
  – stor satsning på strategiskt tänkande om diakoni

  Vägledning för Diakoni utgår från en pedagogisk modell för diakoniförståelse som kallas diakonitriangeln. Meningen med triangeln är att vara ett stöd i samtalet om diakoni. Vägledningen har fyra delar: Diakoni som kyrkans omsorg, Diakonalt förhållningssätt, Diakonala verksamheter och Diakonins utövare. Läs mer här

   

  Överenskommelse mellan Region Östergötland och idéburna sektorn

  Under de senaste åren har Linköping stift varit en aktiv part i att ta fram och sedan arbeta vidare för en ökad samverkan mellan organisationer i Östergötland. Läs mer här

  Mindshift Östergötland

  Mindshift är en rörelse med fokus på förebyggande insatser för psykisk hälsa. Rörelsen leds och drivs av flera olika aktörer inom Östergötland och Linköping stift är en aktiv part. Tillsammans samverkar vi för att välbefinnande ska ses som den viktigaste tillgången för en hållbar värld. Läs mer här

  Rapport om diakonins bidrag till samhällsekonomin

  På uppdrag av nationell nivå har analysföretaget Ranboll gjort rapporten ”Samhällsekonomisk konsekvensanalys av Svenska kyrkans diakonala verksamhet”. I uppdraget har ingått att göra en värdering utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv – går det att sätta en summa på hur mycket Svenska kyrkans sociala arbete är värt för samhället? Med utgångspunkt i verksamhetsstatistik, fallstudier i församlingar och intervjuer med sakkunniga har en bild kommit fram som sedan skattats samhällsekonomiskt. 

  Rapporten uppskattar att Svenska kyrkan genom sitt sociala arbete under ett år bidrar till samhällsekonomin med minst 1,55 miljarder kronor. Siffran är beräknad bland annat på kostnadsbesparingar för offentlig verksamhet och för enskilda individer som gratis eller billigare kunnat ta del av verksamheter där andra aktörer tar betalt.

  Läs mer och ladda ner rapporten

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Susanna Löfgren, Linköpings stifts intranät
  Uppdaterad
  2022-10-21
  X
  Dokumentid: 1226016- Webid: 29037 - Unitid: 3