Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE)

  Kyrkoantikvarisk ersättning är statens ersättning till Svenska kyrkan för vården av det kyrkliga kulturarvet. Ersättningen går till åtgärder på kyrkor, klockstaplar och kyrkliga inventarier samt i vissa fall kyrktomter

  Klicka här för information om hur du ansöker om KAE.

  Exempel på åtgärder som normalt beviljas ersättning är:

  • upprättande av vård- och underhållsplan eller annan utredning
  • säkerhetshöjande åtgärder, ex. installation av larm, åskledare eller säkerhetsskåp, utbyte av brandfarliga elinstallationer
  • klimatförbättrande åtgärder
  • konservering av måleri och inventarier
  • takreparationer
  • restaurering av äldre fönster
  • orgelrestaureringar (ca 3 orglar beviljas ersättning varje år)      
  • tjärning av spåntak beviljas i regel hög ersättning, men övrigt löpande underhålls ges normalt ingen ersättning.
  • större restaureringsarbeten beviljas vanligen endast en mindre del av totalkostnaden i ersättning.
  • Åtgärder på begravningsplatser är berättigade till KAE, men beviljas i normalfallet ingen ersättning, med hänvisning till att begravningsavgiften även ska täcka kulturhistoriska merkostnader vid vård av begravningsplatser.

  Nytt från KAE 2021 är att ansökan, handläggning, beslut och rekvirering sköts helt digitalt i Public360. Församlingens ansvarige når systemet via nationella intranätet, IT-system, och kan där följa vad som händer med sina ansökningar.
  Mer information och utbildning i systemet finns här

   

  Fördelning av ersättning

  Fördelningen av ersättningen görs av stiftsstyrelsen efter förslag från stiftets regionala samrådsgrupp. Samrådsgruppens ordförande är domprosten och sekreterare är stiftsantikvarien. Ledamöterna består av representanter för stiftsfullmäktige samt för länsstyrelserna och länsmuseerna i stiftets tre län.
  Listan med fördelningen av KAE och KUB 2022 finns här.

  Villkor

  Stiftsstyrelsens allmänna villkor för KAE/KUB finns här.

  Vidare gäller att det måste finnas en godkänd vård- och underhållsplan för kyrkan eller begravningsplatsen. Denna plan ska också vara registrerad i Svenska kyrkans Kyrkobyggnadsregister, som ingår i Kollekt- och betalsystemet (KOB). Se mer om hur man gör på sidan om vårdplaner.

   

  Redaktör
  787aad7f-6e28-47f9-bb4d-b9ac830c6c8f,
  Innehållsansvarig
  Gunnar Nordanskog, Linköpings stiftsorganisation
  Uppdaterad
  2021-05-27
  X
  Dokumentid: 103052- Webid: 29037 - Unitid: 3