Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Coronaviruset

  Här samlar Linköpings stiftsorganisation rekommendationer, aktuella vägledningar och andra nyheter gällande coronaviruset. Sidan uppdateras, senaste information överst. OBS - kontrollera även nyhetsflödet på stiftets nationella intranät, där den allra nyaste informationen kan finnas.

  4 februari
  Restriktionerna slopas från 9 februari
  ​Från och med 9 februari tas alla restriktioner bort. Dock ska man fortfarande hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma om man är sjuk. 

  Läs mer om vad som gäller

  19 januari
  Fortsatt max 50 personer vid minnesstund
  Deltagartaken skärps 19 januari. För minnesstunder i samband med begravning gäller dock fortsatt max 50 personer.
  Läs mer om restriktionerna

  11 januari
  Biskop Martin skriver till stiftets kyrkoherdar
  Läs brevet här

  10 januari
  Utökade restriktioner från 12 januari

  Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus
  Vid arrangemang på fler än 20 deltagare tillåts enbart sittande deltagare och deltagarna ska delas upp i sällskap på maximalt 8 personer. Det ska också vara minst 1 meter mellan sällskapen. Undantag finns för religiösa ceremonier där stående deltagare tillåts. För arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis i tillägg till övrig reglering.

  Råd till vuxna personer
  Alla vuxna uppmanas att begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar och fester samt liknande sociala sammanhang. Tidigare allmänna råd om att undvika trängsel, hålla avstånd, arbeta hemifrån, resa vid andra tider än rusningstrafik kvarstår.

  Cuper och läger inomhus
  Avrådan förlängs med omprövning den 31 januari. Träningar och tävlingar i ordinarie seriespel kan däremot genomföras med riskreducerande åtgärder.​

  Serveringsställen
  Krav om max åtta personer per sällskap, 1 meter mellan sällskapen och bara sittande gäster. Stängning senast kl 23.​

  Folkhälsomyndigheten har gjort en hemställan till regeringen om ytterligare regler. Det gäller ett maxtak på 500 personer inomhus, sänkning av antalet personer vid privata tillställningar i hyrda lokaler till max 20 personer.

  22 december
  Biskop Martin skriver till stiftets kyrkoherdar
  Läs brevet här

  21 december 
  Nya restriktioner från 23 december

  • Trängsel ska undvikas i alla miljöer.
  • Alla som kan jobba hemifrån bör jobba hemifrån. Detta för att minska minska smittspridningen på jobbet, från och till jobbet samt för att minska trängseln i kollektivtrafiken för de som inte kan jobba hemifrån.
  • Enbart sittande publik på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för fler än 20 personer. Detta gäller oavsett om gästerna har vaccinationsbevis eller inte. Utan vaccinationsbevis krävs i meters avstånd mellan sällskapen, och max åtta personer per sällskap. Vid gudstjänst eller annan sammankomst för religionsutövning kan man istället för anvisad sittplats anvisa deltagarna en ståplats.
  • Vid tillställningar eller sammankomster med fler än 500 deltagare krävs vaccinationsbevis. Utöver det gäller i meters avstånd mellan sällskapen, och max åtta personer per sällskap.
  • Krav på tio kvadratmeter per person för butiker, köpcentrum och platser för kultur- och fritidsverksamheter. 
  • Deltagande på cuper och läger inomhus avråds. Träningar och matcher kan genomföras som vanligt. Detta gäller till den 16 januari.​

  Restriktioner från 24 december

  Vid uthyrning av lokaler​ för privata tillställningar gäller max 50 personer. Var noga med att skriva tydligt avtal med den som hyr lokalen om vad som gäller.

  7 december
  Kontroll av vaccinationsbevis

  Hur genomförs kontrollen av vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster med mer än 100 deltagare?

  För att inte behöva  införa begränsningar vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar kan man som arrangör välja att låta deltagare visa upp vaccinationsbevis. För att kunna utföra kontrollen behöver man ladda ner en app i mobilen eller i surfplattan som man sedan använder för att scanna QR-koden i vaccinationsbeviset. På det sättet vet man att beviset är äkta. Samtidigt behöver personen visa legitimation.

  Appen laddar man ner på DIGG, myndigheten för digital förvaltning.

   

  7 december
  Detta gäller för inresa till Sverige

  Har du bokat en utlandsresa under julledigheten? Då behöver du hålla koll på vad som gäller vid hemkomst.

  Läs mer

  2 december
  Nya regler om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från Länsstyrelsen i Östergötland.

  Läs mer  (PDF)

  Information från länsstyrelsen i Kalmar län
  Läs mer​

  ​Information från länsstyrelsen i Jönköpings län
  Läs mer

   

  26 november
  Biskop Martin skriver till stiftets kyrkoherdar

  Läs brevet här

  24 november
  Beslut om vaccinationsbevis
  Regeringen har beslutat om en ändring i begränsningsförordningen som möjliggör användning av vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Ändringen träder i kraft den 1 december 2021. 

  Läs mer

  22 november
  Biskop Martin skriver till stiftets kyrkoherdar
  Läs brevet här

  22 november
  Nya föreskrifter från 1 dec
  Från 1 december gäller nya föreskrifter för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Föreskrifterna gäller sammankomster för mer än 100 personer om det inte finns krav på vaccinationsintyg. 

  Läs mer på FHMs webbplats:  ​

  Denna sida kommer att uppdateras då nya beslut kommer.

  28 september
  Nya regler från 29 september
  Den 29 september genomför regeringen steg 4 av 5 i sin planerade nertrappning av Coronarestriktioner. Det innebär:

  Deltagartak för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata sammankomster i hyrd lokal tas bort.

  Regler om maxantal per sällskap tas bort för serveringsställen inomhus. 

  Konserter tillåts på serveringsställen inomhus.

  Rekommendationen om att arbeta hemifrån tas bort. ​

  Mer information finns på folkhälsomyndighetens hemsida, se länk i högerspalten.

  21 september
  Biskop Martin om kommande nertrappning av restriktioner

  29 juni
  Vad gäller från 1 juli? (för definitioner, se under rubriken Vad gäller från 1 juni)
  ! juli innebär att vi går in i steg 2 av 5 i regeringens plan för återgång till ett normalt liv efter Corona. Här är de förändringar som är av störst betydelse för kyrkans verksamhet.

  Detta gäller för allmänna tillställningar, förutsatt att utrymmet är tillräckligt stort. Fortfarande gäller en meter mellan sällskap och max 8 personer i ett sällskap.
  Inomhus: Max 50 deltagare o
  Inomhus sittande vid anvisade platser: Max 300 
  Utomhus: 600 
  Utomhus sittande vid anvisade platser: 3000

  För privata tillställningar i hyrda lokaler gäller max 50 personer.

  Rådet om att endast umgås i en mindre krets ändras till att du bör vidta smittskyddsåtgärder när du umgås med andra personer än de som du normalt träffar. Det gör du till exempel genom att träffas utomhus i mindre grupper och att undvika att vara nära varandra längre tider i små utrymmen.​

  24  maj
  Vad gäller från 1 juni?
  Regelverket är ibland snårigt och inte helt lätt att tolka, speciellt som det både finns lagstiftning och rekommendationer. De ändringar som träder i kraft 1 juni och som benämns som nivå 3 hos Folkhälsomyndigheten är ändringar i lagstiftningen (begränsningsförordningen). Man måste alltså följa dem och polisen har rätt att ingripa vid överträdelse.

  Regelverket skiljer på vad som gäller vid allmänna och offentliga tillställningar, och privata tillställningar i hyrda lokaler. Gudstjänster hör till allmänna sammankomster, likaså de kyrkliga handlingarna och annan verksamhet som kyrkan bjuder in till. Vid dessa sammankomster gäller:
  Inomhus: max 8 deltagare
  Inomhus sittande vid anvisade platser: 50 deltagare. Avståndet ska vara minst 1 meter mellan sällskap och max 4 i samma sällskap.
  Utomhus: max 100 deltagare
  Utomhus sittande på anvisade platser: 500 deltagare

  Privata tillställningar är inte öppna för allmänheten. Det kan gälla ett dopkaffe eller en fest i samband med en vigsel. I hyrda lokaler (t ex kyrkans församlingshem) gäller fortfarande max 8 personer. Regeln gäller bara inomhuslokaler. Även om man väljer att vara utomhus ska man se till att trängsel inte uppstår och att utrymmet är tillräckligt. Man bör komma ihåg att syftet är att undvika smittspridning.

  Vad beträffar lägerverksamhet, se rubrik längre ner på sidan.

  21 maj
  Nya förutsättningar från och med 1 juni, 
  Från och med 1 juni gäller nya förutsättningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Grundregeln är fortfarande 8 deltagare, och 20 deltagare vid begravningsgudstjänster. Under vissa förutsättningar kan man vara fler.
  Läs om vad som gäller fr o m 1 juni

  21 maj
  Uppdaterade nyheter om sommarläger
  Kyrkokansliet har uppdaterat sin intranätssida gällande Folkhälsomyndighetens råd kring lägerverksamhet inför sommaren.Självklart är det regionala och lokala råd som går först.
  Läs om bland annat lägerverksamhet

  12 maj
  Tre beslut gällande Coronaanpassningar
  På onsdagen meddelade regeringen att coronarestriktionerna förlängs till 1 juni. I Region Östergötland avslutas personlig lockdown 16 maj medan man i Region Kalmar förlänger de skärpta regionala restriktionerna.
  Läs biskop Martins brev till kyrkoherdarna

  30 april
  Skärpta rekommendationer i Östergötland
  "Gudstjänster som genomförs ska vara digitala och utan andra närvarande i rummet än de medverkande, och även deras antal bör hållas på ett minimum" skriver biskop Martin Modéus till kyrkoherdarna i området.
  Läs biskop Martins brev till kyrkoherdarna

  26 april
  Skärpta rekommendationer i Kalmar län
  Ingen verksamhet där vuxna är med går att genomföra, inte ens med åttagränsen.
  Läs mer om de nya rekommendationerna

  23 april
  Förlängda restriktioner​
  Regeringens nuvarande restriktionerna förlängs till 17 maj. Läs mer om pandemilagen och vilka förordningar som gäller på krisinformation.se

  Sommarens verksamhet
  Många planerar sommarens verksamhet, bl a konfirmandläger. Det är inte så lätt att veta vad som gäller. Besked kommer och då kommer vi också gå ut med den informationen.

  31 mars
  Restriktionerna förlängs och i Kalmar län skärps rekommendationerna
  Under onsdagen skärpte Region Kalmar län sina regionala rekommendationer inför påsken. Av stor betydelse för församlingarna inom området är förstås att smittskyddsläkaren bland annat säger: ”När det gäller påsken avråder jag kraftigt från att arrangera eller besöka sammankomster”. Och restriktionerna gäller inte bara helgen utan framöver. Biskop Martin Modéus:
  "Som kyrka i regionen är det av största vikt att vi deltar i arbetet för att hindra smittspridningen. Gudstjänstlivet bör därför i nuläget vara helt digitalt i de pastorat som finns i regionen.
  Läs mer om rekommendationerna i Kalmar län

  Under onsdagen meddelade regeringen att gällande restriktioner förlängs på grund av det förvärrade smittläget. Regeringen väljer alltså att avvakta med nya förändringar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. En preliminär bedömning av Folkhälsomyndigheten är att dessa nya regler kan träda i kraft den 3 maj 2021.
  Läs mer om regeringens förlängda restriktioner​

  ​29 mars
  Biskop Martin skriver till stiftets kyrkoherdar
  "Allas vår primära angelägenhet just nu är att bistå samhället i att få ned smittspridningen".
  Läs biskop Martins brev här

  3 mars
  Kyrkokansliet tillstyrker regeringsförslaget om begräsningar och nedstängning
  Nu finns yttrandet från Kyrkokansliet om regeringens förslag till begränsningsförordning och om tillfälliga nedstängningar. Du kan läsa båda remissvaren på nationell nivås intranät. 
  Läs mer om remissvaren här

  17 februari
  Regeringen planerar översyn av regler för sammankomster
  17 februari presenterade regeringen ett förslag till förändringar i den så kallade ”begränsningsförordningen”, som bland annat reglerar deltagarantal i allmänna sammankomster. För kyrkornas del kan förslaget innebära att antalet deltagare som tillåts vid gudstjänster påverkas och att 8-gränsen luckras upp. I nuläget är dock inget beslutat. 
  Läs mer om översynen av begränsningsförordningen

  15 februari
  Anmäl Coronasmitta – arbeta hemifrån i möjligaste mån
  Alla händelser där en arbetstagare exponerats för coronaviruset ska anmälas som allvarligt tillbud, oavsett verksamhet. Det gäller även händelser bakåt i tiden.
  Anvisningarna påminner oss om vikten av att vi, så långt det är möjligt, fortsätter att arbeta hemifrån enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer
  Läs mer om anvisningarna och om hemarbete

  2 februari
  Kollekt och digitala gudstjänster
  Om församlingen beslutat att huvudgudstjänsten (eller en gudstjänst på huvudgudstjänstens plats) ska sändas digitalt, är huvudregeln att kollekt ska tas upp.
  Lär mer om kollekt och digitala gudstjänster

  21 januari
  Barns fritidsverksamheter ska kunna hålla öppet
  Regeringen öppnar för verksamheter för barn födda 2005 och senare. 
  Se regeringens pressmeddelande

  20 januari
  Nya pandemilagen - vad gäller?
  Sedan den 10 januari gäller den nya pandemilagen. Den påverkar i stort sett allting.
  Begränsningen 8 personer gäller alla samlingar och all verksamhet i kyrkans lokaler. Den omfattar även minnesstunder.
  Begränsningen 8 personer gäller i de lokaler som kyrkan hyr ut och bör finnas med i villkoret för uthyrningen.
  Begravningar, både kyrkliga och borgerliga, är undantagna från 8-regeln. Där gäller maximalt 20 deltagare.
  Öppna kyrkor omfattas inte av regeln om 8 personer. Där har kyrkan ett ansvar att se till att det inte blidas trängsel.
  Arbetsplatser omfattas inte av pandemilagen. Medarbetarsamlingar bör om möjligt ske digitalt, annars i mindre grupper. Fler än 8 personer bör inte samlas i ett och samma rum.
  Här kan du läsa mer om vad den nya pandemilagen innebär:

  Lagen gäller t o m september 2021. Reglerna för sammankomster gäller tillsvidare.

  7 januari
  Skyddsåtgärder inom begravningsverksamheten
  Nya rekommendationer för kistbärning mm
  Läs mer på SKAOs webbplats​

  22 december
  Ingen kollekt vid digitala gudstjänster
  Läs förtydligande från domkapitlet

  24 november
  Uppdaterat biskopsuttalande
  Läs biskoparnas råd

  20 november
  Regeringen beslutar om undantag för begravningar, 20 deltagare tillåts
  Läs om undantaget för begravningar

  18 november
  "20 personer bör få delta i begravning"
  Svenska kyrkan yttrar sig till regeringen om förslaget gällande begränsning till åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som planeras att träda i kraft den 24 november.
  Läs remissvaret om begravningsgudstjänster från Svenska kyrkan

  17 november

  "Fira gudstjänst på de sätt som är möjliga"
  Svenska kyrkans biskopar har gjort ett uttalande med anledning av de nya begränsningar som regeringen aviserat kan komma att gälla från tisdagen den 24 november.
  Läs biskoparnas uttalande och biskop Martins brev till kyrkoherdar

  12 november
  Stopp för fysiska gudstjänster i Jönköpings län
  Läs om de regionala tolkningarna av Coronareglerna

  11 november
  "Jag förstår och ser den trötthet som finns hos många"
  Biskop Martin Modéus skriver till stiftets kyrkoherdar med anledning av de nya skärpta råden
  Läs biskop Martins brev

  10 november
  Skärpta allmänna råd i Östergötland, Jönköping och Kalmar län
  Torsdag 29 oktober meddelades att lokala restriktioner införs i Östergötland från och med 29 oktober och tre veckor framåt. därefter har skärpta allmänna råd införts också i Jönköping och Kalmar län.

  Läs om de skärpta råden i Östergötland.
  Läs om de skärpta råden i Jönköping län
  Läs om de skärpta råden i Kalmar län

  27 augusti
  Körförbundens rekommendationer

  24 augusti
  Stiftskansliet åter öppet för besökare ur riskgrupp
  Kansliet har gradvis öppnats igen och från mitten av augusti är det inte längre stängt för någon särskild grupp av medarbetare, förtroendevalda eller övriga besökare, varken hänförligt till bostadsort, egen eller anhörigas riskgrupp. Nu skall istället eget omdöme användas. Självfallet bör allt göras av var och en för att hejda smittspridning. 

  13 augusti
  Folkhälsomyndighetens rekommendationer för körer

  11 juni
  Rekommendationer för kör- och musikliv

  8 juni
  Sommarlovet - vad görs i församlingarna?

  12 maj
  Hur påverkar Coronakrisen vår verksamhet?

  Ladda ´ner bedömningsverktyg här (PDF)

  12 maj
  Skydda dig själv och andra

  Vad ska jag tänka på i mina kontakter med andra människor? Vad är ok att göra?
  Läs mer (PDF)

  23 april
  Avtal klart gällande korttidsarbete i Svenska kyrkan

  Ett kollektivavtal för korttidspermitteringar är klart för hela Svenska kyrkan. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har träffat ett centralt kollektivavtal med arbetstagarorganisationerna om korttidsarbete för Svenska kyrkan.

  Grundförutsättningen för att få statligt stöd för korttidsarbete är dock att verksamheten har tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter på grund av coronakrisen. Det är alltså den ekonomiska situationen som är avgörande, inte om arbetsuppgifterna har minskat eller förändrats. Arbetsgivaren ska också ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft. En församling eller ett pastorat har i allmänhet den största delen av sina intäkter genom kyrkoavgift, begravningsavgift och finansiella intäkter. Dessa påverkas inte på kort sikt av den pågående coronakrisen. Det är alltid Tillväxtverket som beslutar om statligt stöd till korttidsarbete kan utgå eller inte.

  20 april
  Socialstyrelsen definierar riskgrupper

  5 april 
  Biskop Martin leder nyinsatt tv-gudstjänst i Askeby kyrka

  Biskop Martin intervjuad i Corren

  3 april
  Biskoparnas råd kring dop, vigslar och begravningar 

  2 april
  Svenska kyrkans råd kring barn och unga och biskoparnas råd kring konfirmation under Coronakrisen
  Läs mer

  2 april
  Stiftskansliet stänger för riskgrupper
  Läs mer 

  1 april
  Uppdaterad information gällande årsredovisning 
  Det kan bli svårt att få ihop tillräckligt många ledamöter för att kunna godkänna årsredovisningen i kyrkofullmäktige. Årsredovisningen ska godkännas och skrivas under senast 30 april. Läs mer om hur man kan gå tillväga.

  27 mars
  Möjligt att fatta beslute utan fysisk närvaro
  Kyrkostyrelsen har fattat beslut om riktlinjer för beslutsfattande under särskilda omständigheter utan fysisk närvaro 

  25 mars
  Kyrkan hjälper till att organisera hjälp till riskgrupper

  20 mars
  "Krisen ställer oss inför nya utmaningar"
  Biskoparnas råd till kyrkoherdar om vårt begravningsansvar

  19 mars
  "Låt oss be och vara uppfinningsrika"
  Biskop Martin Modéus skriver till församlingarna. 

  17 mars
  Spridningen av coronasmittan dominerar förstås nyhetsutvecklingen för närvarande, och såväl Svenska kyrkan på nationell nivå som Linköpings stift och alla församlingar vidtar olika åtgärder för att motarbeta smittan men samtidigt fortsätta den verksamhet som vi har som uppgift. 

  Utvecklingen går mycket fort och nya beslut fattas på daglig basis. Många evenemang ställs in, flyttas i tiden eller förändras till formen genom att hållas på digital väg.

  16 mars
  Krisledningsgruppen inom stiftsorganisationen träffade på morgonen 16/3 och fattade flera beslut. Även om dessa främst rör stiftsorganisationen och inte stiftet i sin helhet kan de ändå vara intressanta att ta del av för en större grupp.

  Resor:
  * Inga tjänsteresor utanför stiftet får genomföras utan krisledningsgruppens tillåtelse.
  * Privata resor: Vid hemkomst från resa till annat land ska man hålla sig hemma under två veckor.  

  Arrangemang:
  Stiftsarrangemang eller de arrangemang där stiftsorganisation deltar som en aktör ska bedömas utifrån den modell för riskanalys som utformats av folkhälsomyndigheten
  Bedömningen ska göra av KLG (Krisledningsgruppen). Berörda arrangemang är t ex visitationer.
  Schablonmall för dessa bedömningar finns i dokumenten på denna sida.​

  Berörda arrangemang i nuläget:
  Stiftsfesten: avvakta med beslut om att ställa in/skjuta fram
  Generationsöverskridande biskopsmiddag: skjuts fram
  Stiftsorganisationens medverkan i Earth Hour i Vadstena 23-28 mars: avblåses
  Prostvisitation i Tranås ställs in av kyrkoherden
  Kommunikations som mission i Södra Tjust ställs in
  Stiftsstyrelsens sammanträde 17/3 genomförs per telefon under förmiddagen.​

  13 mars 
  På torsdagen sammanträdde en utvidgad krisledningsgrupp för stiftsorganisationen för att diskutera hantering av coronavirusproblematiken. En rad beslut fattades, några av dem är:

  Arrangemang:
  * Stiftskansliet bör avstå från att tills vidare genomföra arrangemang dit gäster utanför stiftet är inbjudna.
  * I övrigt gäller regeringens förbud mot samling med mer än 500 personer.
  * Berörda arrangemang i nuläget:
  - Barnkördag i Motala ställdes in på fredagen av Karin Wall Källming med hänsyn till föräldrars synpunkter.
  - Ekumenisk retreat i Vadstena ställs in.
  - Planeringen inför Stiftsfesten den 30 maj fortsätter oförändrat.
  * För övriga arrangemang görs en bedömning för varje tillfälle.

  Vårdnäs stiftsgård:
  Man följer branschens rekommendationer vilket för närvarande är att inte stänga hotell osv utan fortsätta arbetet, med extra säkerhet. 
  * Man lägger extra fokus på hygien- och städrutiner, hantering av råvaror och tillagad mat etc. 
  * Om rymligare lokaler finns att erbjuda än den som gästen bokat, så erbjuds det.
  * Eventuellt övergång från bufféservering till tallriksservering, små salladsskålar på borden för varje sällskap etc.
  * Tillgång till handsprit där det finns servering, vid receptionen och i anslutning till toaletter etc.
  * Eventuella avbokningar sköts enligt gällande avbokningsregler. 
  * Klargörande, förebyggande info kring våra rutiner och hygienarbete via Facebook och webb under fredagen.

  Pilgrimscentrum:
  * Självserveringen tas bort och kaféet kan stänga vid behov. Retreaterna kräver eventuellt justerad planering.   

  Det beslutades också att en operativ, mindre krisledningsgrupp skapas. Gruppen ska träffas dagligen och stämma av läget. I gruppen ingår:
  Pether Nordin, stiftsdirektor
  Jakob Järpenmyr, enhetschef
  Maria Bruto Ellhar, kris- och beredskapshandläggare
  Max Wahlund, kommunikatör
  Jonas Ridderström/Fredrik Pettersson, Vårdnäs

  4 mars 2020
  Stiftsorganisationen har under de senaste dagarna fått frågor från pastorat och församlingar om hur man ska förhålla sig till coronaviruset och dess spridning. Frågorna har berört den beredskap man bedöms behöva ha och hur ska man agera som arbetsgivare och som kyrka. Med anledning av detta vill vi ge följande rekommendationer.

  Vi har fått viss information från Kyrkokansliets krisledningsgrupp och även SKAO har gått ut med viss information. Kyrkokansliets krisledningsgrupp bevakar händelseutvecklingen och har tagit fram rekommendationer för hur församlingar och pastorat kan agera. Som biskop och stiftsorganisation har vi ingen specifik medicinsk kompetens och ser därför ingen anledning att omarbeta eller avvika från de rekommendationer man ger, utan ger dessa rekommendationer vidare till pastorat och församlingar inom Linköpings stift. 

  I takt med att vi får ny information och nya uppdateringar från kyrkokansliets krisledningsgrupp kommer vi att vidareförmedla dem till kyrkoherdar i stiftet.

  FRÅN KYRKOKANSLIETS KRISLEDNINGSGRUPP:
  1. Den som planerar att resa uppmanas att noga följa rekommendationer från UD, Folkhälsomyndigheten samt flygbolagens information. Är resan/besöket nödvändigt? Går det att hitta alternativa mötesformer eller en annan tidpunkt?

  2. Resande som nyligen vistats i provinsen Lombardiet och dess närhet i norra Italien, samt i länderna Iran, Kina och Sydkorea bör kontakta sin chef vid hemkomst. Rekommendationen är i nuläget att arbeta hemifrån i två veckor efter hemkomst från dessa regioner. Vid influensaliknande symtom och luftvägsbesvär, kontakta vården genom sjukvårdsupplysningen 1177 och följ deras anvisningar.

  3. Mer information kan ni få via nedanstående webbsidor där ni även hittar rekommendationer:

  Folkhälsomyndighetens webbplats

  Utrikesdepartementets webbplats

  WHO:s webbplats med aktuell information om coronaviruset

  Krisinformation.se.

  Vi kan tillsammans förbättra beredskapen och hindra spridning av coronaviruset.

  a. Tänk på handhygienen: tvätta händerna med tvål och vatten.

  b. Håll dig uppdaterad via Folkhälsomyndighetens och UD:s webbsidor och appar.

  c. Tänk efter om du verkligen behöver resa – går det att delta på annat sätt? 

  Har du frågor med anledning av ovanstående, ber vi dig i första hand kontakta Maria Bruto Ellhar, ansvarig för stiftsorganisationen krishantering och beredskap, 013 242653. 

  Redaktör och innehållsansvarig
  Katarina Blyme, Linköpings stiftsorganisation
  Uppdaterad
  2022-02-04
  X
  Dokumentid: 1484791- Webid: 29037 - Unitid: 3