Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Boktips i kristid

  Här hittar du litteratur för krisledare och chefer

  Har du egna boktips? Hör av dig så kan vi dela det med andra.

    

  Tookig - att leda i osäkerhet

  Mariah Ben Salem Dynehäll och Leif Denti

  Här får läsaren praktiska och handfasta verktyg för att leda grupper i sammanhang som är ”tookiga”, det vill säga tvetydiga, obekväma, omvälvande, komplexa, instabila och gåtfulla. Först gäller det att förstå om verksamheten eller projektet faktiskt är tookigt för att sedan använda sig av rätt verktyg för att komma framåt och snabbt kunna byta riktning när det krävs.

   

  Att leda i kris- Skapa förtroende i en komplex värld

  Carolin Runnquist

  En kris behöver inte bli en katastrof – om den hanteras på rätt sätt. De snabba förändringarna i vår omvärld gör att risken för ett företag att drabbas av en kris är större idag, och det innebär en ökad sårbarhet. Det företag som hanterar krisen på ett bra sätt kan få ett större förtroende från kunder och allmänhet och till och med ett ökat aktievärde. En illa hanterad kris kan däremot resultera i det motsatta.​

   

   

   

   

  Krisen inifrån

  Mats Heide och Charlotte Simonsson

  Den här boken är den första som handlar om intern kriskommunikation. Författarna introducerar och diskuterar kriskommunikation utifrån ny forskning. De belyser sina resonemang med empiriskt material från ett forskningsprojekt vid Skånes universitetssjukhus, men exemplen har en allmän karaktär och är giltiga för olika slags organisationer. Boken ger svar på frågor som:
  • Hur gör man för att uppmärksamma risker och misstag som kan leda fram till en organisationskris?
  • Hur hanterar medarbetare den dubbla rollen som både mottagare av information och sändare av budskap till externa aktörer under en kris?
  • Vilken betydelse har ledarskap och medarbetarskap för krishanteringen?
  • Hur skapas de bästa förutsättningarna för lärande efter en kris?

  Krisstöd vid olyckor, katastrofer och svåra händelser : Att stärka människor

  Sara Hedrenius, Sara Johansson

  Krisstöd är en grundbok i krishantering skriven för blivande och yrkesverksamma sjuksköterskor, poliser, socionomer, psykologer, läkare och andra som möter människor som drabbats av svåra händelser i sitt dagliga arbete eller vid större olyckor och katastrofer. Med levande och konkreta exempel beskriver Sara Hedrenius och Sara Johansson hur man arbetar med Psykologisk första hjälp för att stärka människors motståndskraft. Barns och ungas reaktioner och behov ägnas extra omsorg, samt hur man som personal kan ta hand om sig själv och varandra

  Redaktör och innehållsansvarig
  Maria Ellhar, Linköpings stiftsorganisation
  Uppdaterad
  2020-06-02
  X
  Dokumentid: 1493396- Webid: 29037 - Unitid: 3